Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

02.02.2023 18:20
166.40 PLN
Zmiana
1.09%
Kurs otw.
164.60 PLN
Kurs min.
164.00 PLN
Kurs maks.
166.40 PLN
Wolumen
1123

Wyniki finansowe Q1-Q3 2022

W okresie trzech kwartałów 2022 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1 313 796 tys. PLN. Były one o 206 549 tys. PLN, tj. o 18,7% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wynik operacyjny wyniósł 131 457 tys. PLN i był o 7 695 tys. PLN, tj. o 6,2% wyższy niż osiągnięty w okresie trzech kwartałów 2021 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 72 684 tys. PLN i był o 12 198 tys. PLN, tj. o 14,4% niższy niż w okresie trzech kwartałów 2021 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +10,0%, natomiast rentowność netto +5,5%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 201 541 tys. PLN, wyższej o 12 803 tys. PLN, tj. o 6,8% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na dzień 30 września 2022 r. Grupa Comarch zatrudniała 7 116 osób, tj. o 393 osoby więcej niż na dzień 31 grudnia 2021 r.

Materiały wideo