Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

2019-02-21 18:20:02
150.00 PLN
Zmiana
0.00%
Kurs otw.
150.00 PLN
Kurs min.
148.00 PLN
Kurs maks.
154.00 PLN
Wolumen
2586
 • 1 rok
 • 6 miesięcy
 • 3 miesiące
 • 1 miesiąc
 • 1 tydzień

Nadchodzące wydarzenia

 • 2019-03-04
  Warszawa, Eurocentrum 2019-03-04

  Konferencja wyniki finansowe Comarch za cztery kwartały 2018 roku

  Szczegóły

  Wyniki finansowe za Q1-Q3 2018 rok

  W trzecim kwartale 2018 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 345,3 mln PLN. Były one wyższe o 81,4 mln PLN, tj. o 30,8% niż w trzecim kwartale 2017 roku. Zysk operacyjny wyniósł 27,1 mln PLN i był o 16,5 mln PLN wyższy niż w trzecim kwartale 2017 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 18,2 mln PLN i był o 18,3 mln PLN wyższy niż w trzecim kwartale 2017 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +7,8%, natomiast rentowność netto +5,3%.
  W okresie 3 kwartałów 2018 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 949,3 mln PLN. Były one o 178,2 mln PLN, tj. o 23,1% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik operacyjny wyniósł +62,1 mln PLN i był o 39,7 mln PLN wyższy niż osiągnięty w okresie trzech kwartałów 2017 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 22,5 mln PLN i był o 4,3 mln PLN niższy niż w okresie trzech kwartałów 2017 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +6,5%, natomiast rentowność netto +2,4%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 109,6 mln PLN, wyższej o 40,7 mln PLN, tj. o 59,2% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
  W okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 8,7% głównie w wyniku przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich. Na dzień 30 września 2018 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 025 osób, tj. o 483 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2017 roku.

  Materiały video