Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

29.09.2022 09:20
153.20 PLN
Zmiana
0.13%
Kurs otw.
153.00 PLN
Kurs min.
153.20 PLN
Kurs maks.
153.20 PLN
Wolumen
13

Wyniki finansowe H1 2022

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch były wyższe o 121 321 tys. PLN, tj. o 16,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wynik operacyjny osiągnął wartość 71 146 tys. PLN i był wyższy o 9,7% w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu 2021 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2022 r. był niższy w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu roku poprzedniego o 9 793 tys. PLN, tj. 17,9% i osiągnął wartość 44 790 tys. PLN.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Grupa Comarch zatrudniała 6 756 osób, tj. o 33 osoby więcej niż na dzień 31 grudnia 2021 r.

Materiały wideo