Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie wybierz interesujące Cię zagadnienie

Comarch (symbol CMR) jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 1999. To jeden z najpopularniejszych walorów wśród giełdowych graczy, wśród których są zarówno wielcy inwestorzy instytucjonalni, jak i tysiące akcjonariuszy indywidualnych.

Notowania giełdowe Comarch

2018-03-21, 17:00:00
Cena [ PLN ]140.00
Zmiana [ PLN ] -3.50
Zmiana [ % ] -2.44
Kurs otw. [ PLN ]143.50
Kurs maks. [ PLN ]145.00
Kurs min. [ PLN ]140.00
Wolumen833

WIG 60,932.26 1.62
WIG20 2,320.77 2.14
WIG40 4,735.44 0.79
CMR 140.00 -2.44

Wyniki finansowe za Q1-Q4 2017 rok

W czwartym kwartale 2017 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 350 mln PLN. Były one niższe o 22,4 mln PLN, tj. o 6% niż w czwartym kwartale 2016 roku. Zysk operacyjny wyniósł 31,6 mln PLN i był o 39,6 mln PLN niższy niż w czwartym kwartale 2016 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 35,9 mln PLN i był o 16,1 mln PLN niższy niż w czwartym kwartale 2016 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +9%, natomiast rentowność netto +10,2%.

W okresie 4 kwartałów 2017 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1 101,6 mln PLN. Były one o 11,2 mln PLN, tj. o 1% niższe niż w 2016 roku. Wynik operacyjny wyniósł +34,5 mln PLN i był o 82,4 mln PLN niższy niż osiągnięty w 2016 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 43,1 mln PLN i był o 29,9 mln PLN niższy niż w 2016 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +3,1%, natomiast rentowność netto +3,9%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA w wysokości 98,6 mln PLN, niższej o 81,3 mln PLN niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Czytaj cały raport