Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

2021-04-16 18:20:01
229.00 PLN
Zmiana
1.78%
Kurs otw.
225.00 PLN
Kurs min.
225.00 PLN
Kurs maks.
230.00 PLN
Wolumen
1229
  • 1 rok
  • 6 miesięcy
  • 3 miesiące
  • 1 miesiąc
  • 1 tydzień

Wyniki finansowe 2020

W okresie czterech kwartałów 2020 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1 536 438 tys. PLN. Były one o 99 015 tys. PLN, tj. o 6,9% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik operacyjny wyniósł 186 818 tys. PLN i był o 43 435 tys. PLN, tj. o 30,3% wyższy niż osiągnięty w okresie czterech kwartałów 2019 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 118 744 tys. PLN i był o 13 898 tys. PLN, tj. o 13,3% wyższy niż w okresie czterech kwartałów 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa Comarch zatrudniała 6 462 osób, tj. o 114 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +12,2%, natomiast rentowność netto +7,7%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 271 902 tys. PLN, wyższej o 43 590 tys. PLN, tj. o 19,1% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Materiały wideo