Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

03.12.2021 18:20
210.00 PLN
Zmiana
0.48%
Kurs otw.
209.00 PLN
Kurs min.
207.00 PLN
Kurs maks.
212.00 PLN
Wolumen
13649

Wyniki finansowe Q1-Q3 2021

W okresie trzech kwartałów 2021 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1 107 247 tys. PLN. Były one o 44 788 tys. PLN, tj. o 4,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wynik operacyjny wyniósł 123 762 tys. PLN i był o 5 867 tys. PLN, tj. o 5,0% wyższy niż osiągnięty w okresie trzech kwartałów 2020 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 84 882 tys. PLN i był o 17 907 tys. PLN, tj. o 26,7% wyższy niż w okresie trzech kwartałów 2020 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +11,2%, natomiast rentowność netto 7,7%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 188 738 tys. PLN, wyższej o 5 962 tys. PLN, tj. o 3,3% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Na dzień 30 września 2021 r. Grupa Comarch zatrudniała 6 670 osób, tj. o 208 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2020 r.

Materiały wideo