Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

2021-01-22 18:20:01
193.50 PLN
Zmiana
-0.26%
Kurs otw.
194.00 PLN
Kurs min.
192.00 PLN
Kurs maks.
194.50 PLN
Wolumen
287
  • 1 rok
  • 6 miesięcy
  • 3 miesiące
  • 1 miesiąc
  • 1 tydzień

Wyniki finansowe 2020

W okresie trzech kwartałów 2020 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1 062 459 tys. PLN. Były one o 41 493 tys. PLN, tj. o 4,1% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik operacyjny wyniósł 117 895 tys. PLN i był o 5 529 tys. PLN, tj. o 4,9% wyższy niż osiągnięty w okresie trzech kwartałów 2019 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 66 975 tys. PLN i był o 2 704 tys. PLN, tj. o 3,9% niższy niż w okresie trzech kwartałów 2019 roku. Na dzień 30 września 2020 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 625 osób, tj. o 277 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +11,1%, natomiast rentowność netto +6,3%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 182 776 tys. PLN, wyższej o 6 692 tys. PLN, tj. o 3,8% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Materiały wideo