Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

2021-09-22 18:20:02
232.00 PLN
Zmiana
0.00%
Kurs otw.
232.00 PLN
Kurs min.
232.00 PLN
Kurs maks.
235.00 PLN
Wolumen
611

Wyniki finansowe H1 2021

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch były wyższe o 12 562 tys. PLN, tj. o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wynik operacyjny osiągnął wartość 64 847 tys. PLN i był niższy o 9,7% w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu 2020 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2021 r. był wyższy w porównaniu do osiągniętego w pierwszym półroczu roku poprzedniego o 20 064 tys. PLN, tj. 58,1% i osiągnął wartość 54 583 tys. PLN. Na dzień 30 czerwca 2021 r. Grupa Comarch zatrudniała 6 306 osób, tj. o 156 osób mniej niż na dzień 31 grudnia 2020 r.

Materiały wideo