Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

30.05.2023 12:20
146.00 PLN
Zmiana
0.00%
Kurs otw.
146.00 PLN
Kurs min.
144.00 PLN
Kurs maks.
146.50 PLN
Wolumen
645

Wyniki finansowe Q1 2023

W I kwartale 2023 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 427 605 tys. PLN, większej o 11 261 tys. PLN, tj. o 2,7% od osiągniętych w I kwartale 2022 roku. Zysk operacyjny wyniósł 19 276 tys. PLN i był o 23 540 tys. PLN, tj. o 55% niższy niż w I kwartale 2022 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2023 roku 23 056 tys. PLN i był o 9 383 tys. PLN, tj. o 28,9 % niższy niż w I kwartale 2022 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +4,5%, natomiast rentowność netto +5,4%. Grupa Comarch wypracowała w I kwartale 2023 roku zysk EBITDA o wartości 42 071 tys. PLN, niższej o 23 521 tys. PLN, tj. o 35,8% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I kwartale 2023 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 427 605 tys. PLN, większej o 11 261 tys. PLN, tj. o 2,7% od osiągniętych w I kwartale 2022 roku. Zysk operacyjny wyniósł 19 276 tys. PLN i był o 23 540 tys. PLN, tj. o 55% niższy niż w I kwartale 2022 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2023 roku 23 056 tys. PLN i był o 9 383 tys. PLN, tj. o 28,9 % niższy niż w I kwartale 2022 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +4,5%, natomiast rentowność netto +5,4%. Grupa Comarch wypracowała w I kwartale 2023 roku zysk EBITDA o wartości 42 071 tys. PLN, niższej o 23 521 tys. PLN, tj. o 35,8% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W okresie I kwartału 2023 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zmniejszyła się o 82 osoby, tj. o 1,2%, co było związane m.in. z restrukturyzacją części projektów o charakterze badawczo-rozwojowym.

Materiały wideo