Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

2019-03-26 18:20:01
176.50 PLN
Zmiana
0.00%
Kurs otw.
176.50 PLN
Kurs min.
175.00 PLN
Kurs maks.
177.00 PLN
Wolumen
152
 • 1 rok
 • 6 miesięcy
 • 3 miesiące
 • 1 miesiąc
 • 1 tydzień

Nadchodzące wydarzenia

  Wyniki finansowe za Q1-Q4 2018 rok

  W czwartym kwartale 2018 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 415 635 tys. PLN. Były one wyższe o 61 629 tys. PLN, tj. o 17,4% niż w czwartym kwartale 2017 roku. Zysk operacyjny wyniósł 49 914 tys. PLN i był o 14 324 tys. PLN, tj. o 40,2% wyższy niż w czwartym kwartale 2017 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2018 roku 29 199 tys. PLN i był o 10 646 tys. PLN niższy niż w czwartym kwartale 2017 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +12,0%, natomiast rentowność netto +7,0%.

  W 2018 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1 364 954 tys. PLN. Były one o 239 844 tys. PLN, tj. o 21,3% wyższe niż w 2017 roku. Wynik operacyjny wyniósł +111 971 tys. PLN i był o 53 607 tys. PLN, tj. o 91,8% wyższy niż osiągnięty w 2017 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 51 661 tys. PLN i był o 12 965 tys. PLN niższy niż w 2017 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +8,2%, natomiast rentowność netto +3,8%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 176 827 tys. PLN, wyższej o 54 154 tys. PLN, tj. o 44,1% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

  W 2018 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 9,0%, głównie w wyniku przeprowadzenia programu letnich staży studenckich. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 040 osób, tj. o 498 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2017 roku.

  Materiały video