Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

2020-03-27 18:20:02
180.00 PLN
Zmiana
1.12%
Kurs otw.
178.00 PLN
Kurs min.
176.00 PLN
Kurs maks.
181.50 PLN
Wolumen
3455
  • 1 rok
  • 6 miesięcy
  • 3 miesiące
  • 1 miesiąc
  • 1 tydzień

Wyniki finansowe Q1-Q4 2019

W czterech kwartałach 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch były wyższe o 68 248 tys. PLN, tj. o 5,0% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wynik operacyjny osiągnął wartość 154 524 tys. PLN i był wyższy o 76,5% w porównaniu do osiągniętego w Q1-Q4 2018 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w analizowanym okresie 2019 r. był wyższy w porównaniu do osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego o 84 976 tys. PLN, tj. 277,6% i osiągnął wartość 115 592 tys. PLN. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +10,7%, natomiast rentowność netto +8,0%.
W czterech kwartałach 2019 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 5,1%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 348 osób, tj. o 308 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Materiały video