Relacje inwestorskie

Raporty

Notowania akcji Comarch (CMR)

2020-01-24 18:20:01
203.00 PLN
Zmiana
0.50%
Kurs otw.
202.00 PLN
Kurs min.
201.00 PLN
Kurs maks.
204.00 PLN
Wolumen
949
  • 1 rok
  • 6 miesięcy
  • 3 miesiące
  • 1 miesiąc
  • 1 tydzień

Wyniki finansowe Q1-Q3 2019

W trzech kwartałach 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch były wyższe o 71 647 tys. PLN, tj. o 7,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wynik operacyjny osiągnął wartość 112 366 tys. PLN i był wyższy o 81,1% w porównaniu do osiągniętego w Q1-Q3 2018 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w analizowanym okresie 2019 r. był wyższy w porównaniu do osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego o 47 217 tys. PLN, tj. 210,2% i osiągnął wartość 69 679 tys. PLN. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +11,0%, natomiast rentowność netto +6,8%.
W trzech kwartałach 2019 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 7,4%. Na dzień 30 września 2019 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 488 osób, tj. o 448 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Materiały video