Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie wybierz interesujące Cię zagadnienie

Comarch (symbol CMR) jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 1999. To jeden z najpopularniejszych walorów wśród giełdowych graczy, wśród których są zarówno wielcy inwestorzy instytucjonalni, jak i tysiące akcjonariuszy indywidualnych.

Notowania giełdowe Comarch

2018-02-21, 17:00:00
Cena [ PLN ]176.00
Zmiana [ PLN ] -4.00
Zmiana [ % ] -2.22
Kurs otw. [ PLN ]180.00
Kurs maks. [ PLN ]181.50
Kurs min. [ PLN ]176.00
Wolumen309

WIG 62,603.25 -0.41
WIG20 2,385.22 -0.84
WIG40 4,776.91 -0.02
CMR 176.00 -2.22

Wyniki finansowe za Q1-Q3 2017 rok

W trzecim kwartale 2017 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 260,5 mln PLN. Były one wyższe o 36,5 mln PLN, tj. o 16,3% niż w trzecim kwartale 2016 roku. Zysk operacyjny wyniósł 7,2 mln PLN i był o 3,3 mln PLN niższy niż w trzecim kwartale 2016 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł -3,6 mln PLN i był o 11,9 mln PLN niższy niż w trzecim kwartale 2016 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +2,7%, natomiast rentowność netto -1,4%.

W okresie 3 kwartałów 2017 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 751,6 mln PLN. Były one o 11,2 mln PLN, tj. o 1,5% wyższe niż w analogicznym okresie 2016 roku. Wynik operacyjny wyniósł +2,9 mln PLN i był o 42,8 mln PLN niższy niż osiągnięty w okresie trzech kwartałów 2016 roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 7,2 mln PLN i był o 13,8 mln PLN niższy niż w okresie trzech kwartałów 2016 roku. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +0,38%, natomiast rentowność netto +0,96%. Grupa Comarch wypracowała w opisywanym okresie zysk EBITDA o wartości 49,3 mln PLN, niższej o 43,8 mln PLN niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Czytaj cały raport