Zdalna Opieka Medyczna

Zdalna Opieka Medyczna jest formą świadczenia usług telemedycznych, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym. Taki sposób świadczenia opieki jest możliwy dzięki wykorzystaniu przenośnych urządzeń medycznych rejestrujących określone parametry życiowe. Wyniki badań transmitowane są automatycznie do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny zdalnie kontaktuje pacjenta z lekarzem prowadzącym lub specjalistą, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – wzywa pogotowie ratunkowe.

Beneficjenci

Placówki medyczne

Domy opieki

Prywatne gabinety

Szpitale

Zalety Zdalnej Opieki Medycznej dla jednostek medycznych - Comarch Healthcare

Zalety dla jednostki medycznej

 • Skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie wykorzystania łóżek szpitalnych
 • Odciążenie personelu medycznego
 • Zwiększenie współczynnika stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich w wyniku zdalnego monitorowania 
 • Wzrost efektywności leczenia dzięki możliwości długoterminowego diagnozowania pacjenta 
 • Komfortowy dostęp do danych na temat historii zdrowia i choroby pacjenta 
 • Wzrost renomy placówki w wyniku zwiększenia zadowolenia i zaufania pacjentów 

Zalety Zdalnej Opieki Medycznej dla pacjenta - Comarch Healthcare

Zalety dla pacjenta

 • Zmniejszenie czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala i skrócenie pobytu w placówce do niezbędnego minimum
 • Możliwość kontynuowania leczenia w przyjaznym środowisku domowym, ograniczającym stres, przy stałej, zdalnej kontroli specjalistów
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem Centrum Zdalnej Opieki Medycznej
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia dzięki stałym pomiarom wybranych parametrów
 • Poprawa skuteczności terapii skorelowana z czasem jej trwania
 • Łatwiejszy i bezpieczny dostęp do własnych danych medycznych 

Przykłady zastosowań

Zdalna Opieka Kardiologiczna

Umożliwia wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych. Znajduje zastosowanie zarówno w przypadku opieki nad pacjentami przebywającymi w szpitalu, jak i kontroli stanu zdrowia osób przechodzących rehabilitację kardiologiczną w warunkach domowych.

Zdalna Opieka Położnicza

Rozwiązanie przeznaczone jest dla kobiet znajdujących się w ostatnim trymestrze ciąży. Pozwala na pełny monitoring czynności serca dziecka oraz skurczów macicy (wykonanie nieinwazyjnego badania KTG) bez konieczności wychodzenia z domu.

Zdalna Opieka Senioralna

Pozwala konsultować stan zdrowia i samopoczucia seniorów z lekarzem prowadzącym, dietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem lub z lekarzem specjalistą. Badania mogą być wykonywane samodzielnie przez pacjenta, ale również przez jego opiekuna lub personel medyczny.

Telekonsylia

Telekonsylia czyli zdalne konsultacje to usługa skierowana do osób, które na co dzień posiadają ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów, w szczególności osób starszych, przewlekle chorych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich.

Zdalne Usługi Opiekuńcze

Umożliwiają zdalną opieka oraz ciągły monitoring stanu zdrowia seniora z uwzględnieniem chorób nabytych i chronicznych. Zapewniają lekarzowi dostęp do historii choroby pacjenta, pozwalając na skuteczną opiekę i zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia.

Teleradiologia

Pozwala na bezpieczne przesyłanie danych obrazowych oraz zdalne wykonywanie opisów badań radiologicznych. System umożliwia połączenie dowolnej liczby placówek medycznych posiadających sprzęt diagnostyczny z jednostkami opisującymi.

Projekt „Miasto Zdrowia”

Platforma usługowo-informatyczna składająca się z zestawu wzajemnie współpracujących aplikacji, systemów IT i urządzeń telemedycznych. Usługa adresowana jest do regionów i miast, stanowi efektywne narzędzie realizacji regionalnej polityki ochrony zdrowia.

Zdalna Przychodnia

Nowy produkt, który umożliwia szpitalom, przychodniom zdrowia i gabinetom lekarskim świadczenie usług medycznych na odległość. Dzięki zastosowaniu narzędzi teleinformatycznych, pozwala na monitoring stanu zdrowia i wykonywanie badań w warunkach domowych.

Zdalna Przychodnia - NOWOŚĆ!

Poznaj nowy produkt dedykowany placówkom medycznym, pozwalający na:

 • Poszerzenie wachlarza oferowanych świadczeń zdrowotnych bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu medycznego.
 • Poprawę wydajność pracy, dzięki możliwości obsłużenia większej liczby pacjentów w tym samym czasie.
 • Zwiększenie efektowność leczenia i poczucie bezpieczeństwa swoich pacjentów.
 • Wzrost renomy placówki.

Dowiedz się więcej

system it dla szpitala

Modele współpracy

telemedycyna w modelu usługowym

platforma telemedyczna

Platforma Comarch e-Care

Poznaj platformę telemedyczną, która:

 • Umożliwia ciągły monitoring stanu zdrowia pacjentów w sposób zdalny.
 • Pozwala na odbieranie i przetwarzanie danych medycznych oraz danych zgromadzonych z urządzeń pomiarowych, które kontrolują określone parametry życiowe.
 • Wspiera personel medyczny w realizacji ustalonych schematów postępowania.

 

zalety telemedycyny

INFOGRAFIKA: 6 powodów, dla których warto zainwestować w Zdalną Opiekę Medyczną

Z czego wynika wzrost zainteresowania technologią umożliwiającą świadczenie usług medycznych na odległość?

 

Usługi Zdalnej Opieki Medycznej wspomagają diagnozowanie, uzupełniają terapie, a także wpływają na efektywność leczenia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zapewnienie im stałego kontaktu ze specjalistami. Są to świadczenia komplementarne do opieki podstawowej, o potwierdzonej wartości medycznej, które wspierają komunikację w relacji pacjenta z lekarzem, zwłaszcza na etapie przeprowadzania wywiadu medycznego.

 

Bartosz Pampuch, Wiceprezes Zarządu Comarch Healthcare

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza