Zdalna Opieka Medyczna

Zdalna Opieka Medyczna to usługa telemedyczna, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjentów oraz wykonanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym. Taki sposób świadczenia opieki jest możliwy dzięki przenośnym urządzeniom medycznym, rejestrującym określone parametry życiowe. Wyniki badań są przesyłane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie automatycznie poddawane są analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny kontaktuje się z pacjentem, a w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub – wzywa pogotowie ratunkowe.

Główne produkty z zakresu Zdalnej Opieki Medycznej

Przykłady zastosowania Zdalnej Opieki Medycznej

Punkty Diagnostyczne to stanowiska wyposażone w aparaturę pomiarową, w których pacjenci mogą skorzystać z usług zdalnej opieki medycznej poza placówkami medycznymi, np. w biurowcach, na lotniskach, w zakładach ubezpieczeń itp.  Pomiary wykonywane są samodzielnie przez pacjenta, a następnie oceniane przez lekarzy za pośrednictwem platformy telemedycznej.

Punkt Diagnostyczny występuje także w wersji mobilnej. To zestaw urządzeń pomiarowych oraz dedykowane oprogramowanie, umieszczone w specjalnej walizce. Opcja ta sprawdzi się idealnie np. na pokładach samolotów, gdzie zorganizowanie przestrzeni pod stacjonarną formę jest niemożliwe.

Dowiedz się więcej 

Zdalna opieka kardiologiczna umożliwia wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych, m.in.: tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków. Pozwala na długoterminowe diagnozowanie poza środowiskiem szpitalnym. Znajduje zastosowanie również w opiece nad pacjentami hospitalizowanymi oraz nadzorowaniu procesu rehabilitacji domowej.

Dowiedz się więcej 

Zdalna opieka senioralna pozwala konsultować stan zdrowia seniorów z lekarzem prowadzącym lub specjalistą. Badania najważniejszych parametrów życiowych mogą być wykonywane przez samego pacjenta, jego opiekuna lub personel medyczny. Na podstawie przesłanych wyników lekarz prowadzący może skonsultować się z pacjentem zdalnie, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Urządzenia teleopiekuńcze takie jak Comarch Opaska Życia, dedykowane dla osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, umożliwiają natychmiastowy kontakt z przypisanymi numerami telefonów lub Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, pomiar pulsu oraz lokalizację użytkowników.

Dowiedz się więcej 

Zdalna opieka pulmonologiczna pozwala na monitorowanie pacjentów chorych m.in. na astmę czy POChP. Dzięki regularnym pomiarom spirometrii, pulsyksometrii, szczytowego przepływu wydechowego oraz kontroli specjalistów wzrasta bezpieczeństwo i komfort życia pacjentów.

Usługi Zdalnej Opieki Medycznej wspomagają diagnozowanie, uzupełniają terapię, a także wzmacniają efektywność leczenia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zapewnienie stałego kontaktu ze specjalistami. Są to świadczenia komplementarne do opieki podstawowej, o potwierdzonej wartości medycznej, wspierające komunikację pacjenta z lekarzem.

Zalety Zdalnej Opieki Medycznej

 • Zminimalizowany okres hospitalizacji

  Skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala, zminimalizowany okres hospitalizacji

 • Zdalna kontrola specjalistów

  Możliwość kontynuowania leczenia w przyjaznym środowisku domowym, przy stałej, zdalnej kontroli specjalistów

 • Komfort i poczucie bezpieczeństwa

  Komfort i poczucie bezpieczeństwa dzięki możliwości szybkiego kontaktu z personelem medycznym

 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenie życia

  Skrócenie czasu reakcji na zagrożenie życia i zdrowia dzięki monitorowaniu stanu pacjenta i możliwości wezwania pomocy

 • Poprawa skuteczności terapii

  Poprawa skuteczności terapii skorelowana z czasem jej trwania

 • Dostęp do własnych danych medycznych

  Łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do własnych danych medycznych

 • Skrócenie czasu hospitalizacji

  Skrócenie czasu hospitalizacji, możliwość obsłużenia większej liczby pacjentów w tym samym czasie

 • Odciążenie personelu medycznego

  Odciążenie personelu medycznego dzięki przejęciu pierwszej linii opieki nad pacjentem przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej

 • Zwiększenie liczby pacjentów

  Zwiększenie liczby pacjentów stosujących się do zaleceń lekarskich dzięki zdalnemu monitorowaniu farmakoterapii, obserwacji trendów i dynamiki zmian parametrów życiowych

 • Wzrost efektywności leczenia

  Wzrost efektywności leczenia dzięki możliwości długoterminowego diagnozowania pacjenta aparaturą wzbogaconą o funkcje telemedyczne

 • Dostęp do danych medycznych pacjenta

  Komfortowy i przejrzysty dostęp do danych na temat historii medycznej pacjenta

 • Poprawa wizerunku placówki medycznej

  Wzrost renomy oraz poprawa wizerunku placówki medycznej jako efekt wprowadzenia innowacyjnych usług telemedycznych

Modele Współpracy

Model wdrożenia Zdalnej Opieki Medycznej oraz jej zakres funkcjonalny dostosowany jest do potrzeb konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności możliwe jest zastosowanie różnych wariantów:

Platforma e-care

Platforma Comarch e-Care

Realizacja usług Zdalnej Opieki Medycznej możliwa jest dzięki chmurowej platformie Comarch e-Care, pozwalającej na ciągły monitoring stanu zdrowia pacjentów. Platforma e-Care odbiera i przetwarza dane medyczne pochodzące z systemów, aplikacji i urządzeń pomiarowych. Sztuczna inteligencja (AI) wykorzystywana jest do szybkiej analizy dużej ilości tych informacji, a także wskazania korelacji oraz nieprawidłowości. AI w połączeniu z wypracowanymi procedurami postępowania wspierają personel medyczny w zapewnieniu skutecznej opieki.

 Comarch Healthcare posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485. Platforma Comarch e-Care jest wyrobem medycznym klasy IIa, certyfikowanym na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG.

Dowiedz się więcej 

„Platforma telemedyczna Comarch e-Care to nie tylko produkt informatyczny, ale przede wszystkim certyfikowany wyrób medyczny, spełniający wysokie wymagania i standardy regulujące wytwarzanie narzędzi dla opieki zdrowotnej. Ideą przewodnią rozwiązania jest stworzenie dodatkowego kanału świadczenia usług zdrowotnych, usprawniającego proces leczenia i komunikacji pomiędzy pacjentami a lekarzami.”

Bartosz Pampuch, Wiceprezes Zarządu Comarch Healthcare

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać