Comarch CardioVest jako narzędzie do wykrywania zaburzeń rytmu serca u kobiet – transgraniczny projekt POL-GER Rytmia

Uczestnicy projektu

Projekt badawczy – POL-GER Rytmia – to wspólne, polsko-niemieckie przedsięwzięcie, którego uczestnikami są Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, Uniwersytet w Greifswaldzie, a także Comarch Healthcare, który jest dostawcą wyrobów medycznych wykorzystywanych w badaniach. Jedną z przyczyn uruchomienia projektu jest chęć umocnienia współpracy w dziedzinie innowacyjnej, wczesnej diagnostyki oraz leczenia zaburzeń rytmu serca u kobiet.

Wyrównanie szans kobiet

Do tej pory badania w tym zakresie obejmowały głównie mężczyzn, jednak to kobiety częściej umierają z powodu chorób układu krążenia. Całość prac pozwoli na wyrównanie ich szans w procesie diagnostyki i leczenia. Badania przeprowadzone zostaną w grupie 1000 kobiet zarówno z Polski jak i Niemiec.

Comarch CardioVest

Do badań wykorzystane zostanie kompleksowe rozwiązanie jakim jest wyrób medyczny Comarch CardioVest. Służy on do realizacji badań profilaktycznych, diagnostycznych oraz nadzoru pacjentów, którzy cierpią na schorzenia kardiologiczne. Dzięki nowoczesnej technologii możliwy jest zdalny monitoring pracy serca przy wykorzystaniu elektrod tekstylnych, które nie muszą być przyklejone do skóry pacjenta. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę komfort pacjentów.

Jak działa kamizelka CardioVest?

Comarch CardioVest to rozwiązanie, które pozwala na bezpieczne, wiarygodne oraz długoterminowe rejestrowanie sygnału EKG. Składa się z dwóch niezależnych rejestratorów noszonych wymiennie. Pacjent zmienia rejestratory co 24 godziny. Pierwszy z nich umocowany jest na kamizelce, drugi, w tym samym czasie, wysyła zapis zakończonego fragmentu badania do serwera, gdzie rozpoczyna się ścieżka interpretacji wyników. Są one analizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji, a następnie trafiają do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Tam, personel medyczny dokonuje weryfikacji analizy algorytmicznej i przygotowuje raport końcowy z badania.

Skrócenie czasu diagnostyki

Wsparcie personelu medycznego przez algorytmy umożliwia znaczne skrócenie czasu analizy długoterminowego zapisu EKG, a w efekcie odpowiednio wczesną reakcję na wykryte zaburzenia. Do jego pozostałych zastosowań zaliczyć należy profilaktykę, diagnostykę oraz nadzór pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. W przypadku wykrycia arytmii u kobiet badanych wczesne rozpoczęcie leczenia pomoże zapobiegać powikłaniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Wszystko to przełoży się na podniesienie jakości życia kobiet zmagających się z arytmiami.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać