Comarch Healthcare sponsorem Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego

15 i 16 listopada odbył się zorganizowany przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Zachodniopomorski Kongres Oświatowy. Konferencja adresowana była do reprezentantów samorządów województwa zachodniopomorskiego oraz dyrektorów szkół i wydziałów oświaty.

 

Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, Comarch Healthcare

 

Wymiana wiedzy

Celem konferencji była wymiana doświadczeń, dzięki której najnowsze rozwiązania prezentowane przez partnerów i zaproszonych gości pozwolą podnieść jakość usług świadczonych przez samorządy.

Tematami podejmowanymi podczas Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego były m.in.: akty wykonawcze nowej ustawy oświatowej, Zintegrowany System Kwalifikacji czy przedstawiane przez Andrzeja Rybickiego - eksperta Comarch Healthcare - zagadnienia dotyczące nowej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania.

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych od Comarch Healthcare

 

Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, stoisko Comarch Healthcare

 

Celem prezentacji przedstawiciela Comarch Healthcare było zwiększenie wiedzy o najnowszych wymaganiach prawnych związanych z obowiązkiem zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w szkołach.

W czasie prelekcji zademonstrowane zostały rozwiązania telemedyczne, które pozwalają dostarczyć uczniom skuteczne świadczenia profilaktyczne, ich opiekunom nowe usługi dostępu do informacji a organom prowadzącym placówki edukacyjne zebrać wiedzę o faktycznych potrzebach zdrowotnych uczniów.

Konferencja zorganizowana w Międzyzdrojach zgromadziła ponad 150 uczestników. Mamy nadzieję, że zagadnienia poruszane podczas spotkania w niedługim czasie pozytywnie wpłyną na dostępność nowoczesnych rozwiązań w placówkach szkolnych.

 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Comarch Healthcare dla sektora edukcacji >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać