Pomiędzy Comarch e-Zdrowie i Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym została zawarta umowa na informatyzację placówki, w ramach której zostanie wdrożony kompleksowy system informatyczny. Ma on na celu poprawę dostępu do usług medycznych, umożliwienie szybkich konsultacji między specjalistami, a także usprawnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi oddziałami placówki medycznej.

85% dofinansowania dla wdrożenia pochodzi z wojewódzkiego projektu RPO, którego realizacja zakłada, że Szpital uruchomi między innymi kompleksowy system klasy HIS - Comarch OptiMED. Ma on w znacznym stopniu  usprawnić funkcjonowanie całej jednostki, umożliwiając nie tylko sprawniejsze generowanie danych statystycznych o liczbie udzielonych świadczeń medycznych, ale również ułatwiając rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Efektem całkowitego skomputeryzowania pracowni diagnostycznych, współpracujących z poszczególnymi oddziałami Szpitala i Izbą Przyjęć, wyniki badań będą natychmiastowo przekazywane lekarzom, co przyspieszy postawienie trafnej diagnozy. Implementacja nowoczesnego systemu informatycznego uprości także wprowadzanie zmian i aktualizowanie dokumentacji medycznej. - To kolejny szpital na Północy naszego kraju, który dzięki rozwiązaniom Grupy Comarch może śmiało patrzeć w przyszłość i dostosować swoje standardy obsługi pacjenta do światowych wymagań. W wyniku wdrożenia systemu informatycznego pacjent będzie mógł w łatwy i prosty sposób korzystać z sieci Internet, wykorzystując infokioski ustawione na terenie Szpitala. Jednocześnie nastąpi wprowadzenie systemu rejestracji pacjenta (e-Pacjent) za  pośrednictwem Internetu - mówi Natalia Górak, dyrektor handlowy Comarch e-Zdrowie. Całość projektu przewiduje rozbudowę i dostosowanie organizacji wewnętrznej placówki, wdrożenie rozwiązań usprawniających efektywną wymianę informacji (back-office) oraz budowę nowoczesnej i przyjaznej pacjentom obsługi (front-office). Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł.


Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać