Widząc potencjał i rosnące zapotrzebowanie na wyspecjalizowane rozwiązania informatyczne w branży medycznej, Comarch e-Zdrowie oferuje kompleksowe systemy do zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Już kilkadziesiąt szpitali w Polsce korzysta ze specjalistycznych rozwiązań Comarch. W dniu 22 stycznia 2014 r. doszło do podpisania kolejnej umowy przez sektor Comarch e-Zdrowie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu informatycznego o moduły z zakresu e-usług, szpitalny portal informacyjny, elektroniczną dokumentację medyczną oraz rozwiązania mobilne wraz dostawą tabletów. Wprowadzenie nowoczesnych technologii pozwoli przede wszystkim zwiększyć jakość opieki i obsługi pacjenta oraz usprawnić pracę personelu medycznego.

Szpital w Oświęcimiu przeznaczył na informatyzację kwotę około 1,5mln zł. Comarch wdroży w szpitalu nowoczesne rozwiązania bazujące na technologiach internetowych oraz mobilnych rozwiązaniach opartych o system Android. Dzięki wdrożeniu e-usług, pacjenci szpitala zyskają możliwość rezerwowania wizyt przez Internet oraz odbioru badań i innych informacji dotyczących ich zdrowia składowanych na indywidualnym koncie pacjenta na wielofunkcyjnym portalu pacjenta. Dzięki temu dane na temat stanu zdrowia będą zawsze łatwo dostępne.

W zakresie rozwoju systemu szpitalnego Comarch OptiMED, wdrożone zostanie rozwiązanie mobilne na tabletach MioCare. Aplikacja oparta na systemie Android ma za zadanie wspierać personel medyczny w trakcie wykonywania codziennej pracy z chorymi poprzez szybki dostęp do danych pacjenta, możliwość rejestrowania podstawowych parametrów życiowych przy łóżku chorego, kończąc na kompleksowej obsłudze obchodu lekarskiego i generowaniu zleceń medycznych do centralnego systemu medycznego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności z okolic Oświęcimia, a jego zaplecze to 529 łóżek na 17 oddziałach, to 22 poradnie specjalistyczne, 8 pracowni, przy zatrudnieniu wynoszącym około 930 pracowników. To kolejna placówka, która informatyzuje się dzięki ofercie produktowej dla branży medycznej Grupy Comarch. Wdrożenie zaawansowanych technologii w szpitalu przyczyni się do wzrostu renomy marki Comarch w tym rejonie.

- Menadżerowie placówek szpitalnych dostrzegają konieczność posiadania wysokiej jakości systemów informatycznych. Rozwiązania proponowane przez Comarch e-Zdrowie są kompleksowe i ergonomiczne, dlatego zyskują coraz większą przychylność branży medycznej. W Szpitalu w Oświęcimiu z informatyzacji skorzystają zarówno zarządzający jak i personel medyczny oraz pacjenci - mówi Jakub Szczepaniak, dyrektor handlowy Comarch e-Zdrowie.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać