Cyfryzacja Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie - sukces Comarch Healthcare
Kolejny projekt w obszarze eZdrowia zakończony sukcesem. Comarch Healthcare nie robi przystanków w drodze do realizacji misji i wizji sektora, wprowadzając dalszą (r)ewolucję w sektorze zdrowia w Polsce. Bohaterem tego wpisu jest projekt, który zakładał dostarczenie i wdrożenie przez Comarch Healthcare Szpitalnych Systemów Informatycznych, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowej w Szpitalu Powiatowym im. Biernackiego w Opocznie.

Na uwagę zasługuje fakt, że umowa podpisana została 31 marca br., tj. na początku tzw. lockdown’u, przez co zespoły zadaniowe zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego stanęły przed wyzwaniem realizacji prac wyłącznie w trybie zdalnym. Duża mobilizacja i zaangażowanie pozwoliły z sukcesem zakończyć pierwsze etapy, tj. analizę przedwdrożeniową oraz instalację i konfigurację środowisk w założonym w OPZ terminie. Kolejne etapy realizowane były w trybie hybrydowym, co również odniosło założony skutek. Pomimo trudnych warunków narzuconych przez pandemię, projekt ostatecznie zrealizowany został w terminie przede wszystkim dzięki determinacji i zaangażowaniu osób biorących w nim udział – mówi Kierownik Projektu Dariusz Kierski.

Wybór oferty Comarch Healthcare S.A. pozwolił na wykazanie zalet technologicznego wsparcia placówki medycznej i ułatwienie procesów administracyjno-terapeutyczno-diagnostycznych realizowanych z pomocą technologii i systemów informatycznych rozwijanych przez Comarch – dodaje Rafał Chmiela Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży.
 
Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu jest nieograniczona komunikacja między szpitalem, pacjentami oraz innymi zakładami ochrony zdrowia poprzez rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu opoczyńskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Osiągnięcie celu głównego wiązało się z wyznaczeniem  celów pośrednich, które zakładały:
 1. Rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia
 2. Podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania e-usług
 3. Poprawa diagnozowania pacjentów
 4. Poprawa efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką
 5. Poprawa bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e- zdrowia
 6. Poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników Szpitala.
 
Zalety projektu dla placówki i pacjentów

Digitalizacja szpitala w Opocznie wpłynie bezpośrednio na komfort pracy personelu szpitala, który dzięki systemom i dostarczonym urządzeniom będzie mógł wykorzystywać automatyzację do usprawnienia pracy z dokumentami. Ważną kwestią jest również ułatwiony przepływ informacji, wpływający na tempo diagnostyki i przyspieszone decyzje w sprawie kierunków terapeutycznych. Jak wiadomo, sprawne podjęcia leczenia znacznie kształtuje dalszy przebieg choroby, na czym skorzystają pacjenci szpitala w Opocznie.

Zalety dla pacjentów:
 • Lepsza jakość obsługi pacjentów
 • Usprawniona diagnostyka jednostek chorobowych
 • Uproszczenie kwestii dokumentacyjnych
 • Wygodne e-usługi, medyczne, które dają nowe możliwości pacjentom do pobierania świadczeń medycznych, bez wychodzenia z domu

Zalety dla personelu medycznego:

 • Poprawa renomy placówki
 • Oszczędność
 • Wygodniejsze i zautomatyzowane zarządzanie procesami administracyjnymi,
 • Lepsza komunikacja między placówkami

   

   

   

   

   

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać