Oprogramowanie do zarządzania przychodnią OptiMED24 pomyślnie przeszło testy funkcjonalności w komunikacji z systemem eWUŚ i wstępnej weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń. Dzięki temu już od początku stycznia użytkownicy Optimed24 będą mogli korzystać z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. System znacznie przyspieszy i ułatwi proces ewidencji danych ubezpieczeniowych, jak i usprawni samo rozliczanie się z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od 1 stycznia działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).  Pacjent przed wizytą u lekarza nie musi już okazywać dokumentów potwierdzających, iż opłaca składki zdrowotne. Aktualny status uprawnień pacjentów do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest dostępny dla placówek medycznych na dzień sprawdzenia danych w systemie. Lekarz zweryfikuje czy pacjent jest ubezpieczony na podstawie jego dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem) i numeru PESEL. Dodatkowo dzięki eWUŚ lekarz ma możliwość weryfikacji uprawnienia pacjenta w momencie wystawienia recepty.

Wprowadzenie systemu eWUŚ umożliwia przede wszystkim w prosty i szybki sposób sprawdzenie uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń, ogranicza również liczbę pomyłek w trakcie procesu weryfikacji oraz w trakcie procesu wystawiania recept na leki refundowane. Wszystkie ewentualne uwagi i reklamacje wynikające z błędnego statusu ubezpieczenia pacjenta od stycznia 2013 będą rozpatrywane przez NFZ. Takie rozwiązanie uchroni świadczeniodawców od dodatkowych kosztów związanych z korektą rozliczeń oraz w wymierny sposób usprawni proces rozliczania świadczeniodawcy z płatnikiem. Z końcem roku 2012 pomyślnie przetestowano funkcjonalności oprogramowania OptiMED24 w komunikacji z systemem eWUŚ i wstępnej weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń. Świadczeniodawca będzie miał możliwość weryfikacji uprawnień poprzez zintegrowany z systemem eWUŚ program do zarządzania przychodnią OptiMED24. System umożliwia kontrolę uprawnień podczas procesu obsługi pacjenta w rejestracji i wizyty w gabinecie.

- Dzięki zintegrowanemu systemowi obiegu informacji w oprogramowaniu OptiMED24, lekarz badający pacjenta w gabinecie dostaje automatycznie informację o statusie ubezpieczenia, a w przypadku niepotwierdzenia uprawnień przez eWUŚ, informację o przedstawieniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (książeczkę ubezpieczeniową lub druk RMUA)  lub złożeniu oświadczenia o prawie do świadczeń podczas rejestracji - to duże usprawnienie – komentuje ekspert z Comarch e-Zdrowie, Adam Kołodziejczyk (Product Manager OptiMED24).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać