IHE potwierdza zgodność systemu Comarch EDM z jej 9 profilami integracyjnymi

W ramach swojej działalności organizacja IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) tworzy profile integracyjne, które są powszechnie uznawanymi ramami technologicznymi skutecznej integracji różnych rozwiązań w obszarze informatyki medycznej. Każdego roku rozwiązania informatyczne dostawców operujących w sektorze zdrowia testowane są pod kątem ich zgodności z profilami IHE w trackie maratonu testowego – Connectathon. Tegoroczna edycja wydarzenia potwierdziła zdolność Comarch EDM do współdziałania z innymi systemami informatycznymi oraz jego zgodność z profilami integracyjnymi IHE.

 

Connectathon

 

Comarch EDM wdrożono już w 57 placówkach medycznych w Polsce

Comarch EDM to system służący do zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych. Zapewnia przystępny wgląd do wszelkich danych medycznych pacjenta zgromadzonych w trackie leczenia i pozwala na sprawną wymianę informacji pomiędzy placówkami medycznymi. Comarch EDM został wdrożony w 57 placówkach medycznych w Polsce. System współpracuje ze standardami wykorzystywanymi w Platformie P1. Generuje dokumenty zgodnie z architekturą dokumentacji medycznej HL7 CDA, dzięki czemu możliwe staje się przetwarzanie i wykonywanie kompleksowych analiz danych pochodzących z wielu różnych źródeł.

IHE potwierdza interoperacyjność systemu Comarch EDM

Interoperacyjność systemu Comarch EDM potwierdzona została w trakcie europejskiej edycji Connectathonu, który odbył się w Wenecji, w dniach 3-6 kwietnia. Podczas wydarzenia przedstawiciele Comarch Healthcare testowali interoperacyjność systemu do elektronicznej dokumentacji medycznej z ponad 20 innymi dostawcami analogicznych rozwiązań (m.in.: AGFA, Tiani-Cisco, Siemens). Wyniki maratonu testowego potwierdziły zgodność systemu Comarch EDM z następującymi profilami integracyjnymi IHE:

  • Audit Trail and Node Authentication (ATNA)
  • Consistent Time (CT)
  • Patient Demographics Query (PDQ)
  • Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQ V3)
  • Patient Identifier Cross-Referencing (PIX) 
  • Patient Identifier Cross-Reference for Mobile (PIXm)
  • Patient Identifier Cross-Reference HL7 V3 (PIX V3) 
  • Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b), Document Registry
  • Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b), Document Repository
  • XAD-PID Change Management (XPID)

 Profile IHE rekomendowane przez Komisję Europejską i CSIOZ

Wykorzystanie profili integracyjnych IHE przy zamówieniach publicznych w obszarze ochrony zdrowia rekomendowane jest przez Komisję Europejską (Decyzja KE 2015/1302 z dnia 28.07.2015). Zalecenie do stosowanie standardów IHE znajduje się również w Wytycznych, zasadach i rekomendacjach dla usługodawców dotyczących bezpiecznego przetwarzania EDM, opracowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać