Innowacyjne rozwiązania Comarch Healthcare dla seniorów

28 czerwca 2016 roku we Wrocławiu odbyły się Warsztaty Innowacji poświęcone projektowi TITTAN – sieć na rzecz technologii, innowacji i przemian w procesie starzenia. 

 

projekt-titan-wsparcie-seniorow-comarch-healthcare

 

Nowe technologie w procesie starzenia się

W czasie warsztatów przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz zaproszeni goście zapoznawali się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się. 

Celem minionych warsztatów było zebranie innowacyjnych rozwiązań uznanych za dobre praktyki, które posłużą do wymiany, porównania i wdrożenia w 7 regionach europejskich.   

 

Realizowany i omawiany projekt TITTAN skupia się na trzech obszarach tematycznych:

1. Jak wyszukiwać innowacyjne produkty zdrowotne/usługi poprzez nowe procedury zamówień publicznych?

2. Jak promować tworzenie ekosystemów innowacji w sektorze ochrony zdrowia?

3. Jak podnieść świadomość obywateli w korzystaniu z nowych technologii dla poprawy jakości życia? 

 

Warsztaty zgromadziły wiele osób zainteresowanych, poruszanymi zagadnieniami. Pomysłodawcą i gospodarzem spotkania był dr inż. Anotni Zwiefka z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD). Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Departamentu Zdrowia i Promocji UMWD, reprezentanci środowisk senioralnych oraz podmioty prezentujące swoje rozwiązania dla osób starszych i wymagających opieki, rehabilitanci, naukowcy i wynalazcy. W czasie swoich wystąpień prelegenci poruszali zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologiach w dziedzinie zdrowia, telerehabilitacji oraz innych usług poprawiających standard życia.

 

Kompleksowa oferta Comarch Healthcare

Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się prezentacja Comarch Healthcare na temat Zdalnych usług medycznych i opiekuńczych dedykowanych seniorom oraz stoisko z urządzeniami telemedycznymi, przy którym można było osobiście sprawdzić działanie omawianych rozwiązań. 

Kompleksowość oferty oraz własne Centrum Zdalnej Opieki Medycznej zatrudniające wykwalifikowany personel medyczny, monitorujący podopiecznych były niewątpliwie naszym wyróżnikiem.

 

Dolny Śląsk jest jednym z 7 europejskich regionów, w których prowadzony jest innowacyjny projekt TITTAN. 

Dla Comarch Healthare udział w zmianach zachodzących na rynku technologii dedykowanych osobom starszym jest bardzo ważnym doświadczeniem.

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać