Kolonoskopia – zrób to dla siebie!

Comarch Healthcare SA realizuje projekt Kolonoskopia – zrób to dla siebie! dofinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zgłaszalności mieszkańców powiatu proszowickiego lub osób uczących się lub osób pracujących na terenie powiatu proszowickiego w wieku aktywności zawodowej na badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Projekt stanowi odpowiedź na dostrzeżone problemy, związane z małą wiedzą społeczną na temat nowotworów jelita grubego, który niejednokrotnie jest późno wykrywany i często prowadzi do zgonu pacjenta.

Planujemy objąć projektem co najmniej 775 osób, w tym wykonać 600 badań kolonoskopowych ze znieczuleniem.

Badania wykonywane będą w CM iMed24 w Krakowie.

Celem głównym projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności mieszkańców poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych.

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat objawów o wczesnego wykrywania raka jelita grubego
  • Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych
  • Zwiększenie odsetka nowotworów jelita grubego wykrywanych we wczesnym stadium co przekłada się na obniżenie kosztów leczenia raka jelita grubego

Badanie kolonoskopii wykonywane będzie dla osób spełniających kryteria:

  • W wieku 50-65 lat
  • 40-49 lat, którzy mają krewnego pierwszego stopnia, u którego wykryto raka jelita grubego
  • W wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, po uprzednim potwierdzeniu rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego
  • W wieku 20-49 lat pochodzących z rodzin z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP, po uprzednim okazaniu potwierdzenia z Poradni Genetycznej

Wartość projektu: 940 473,96 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 799 402,86 PLN

 

Więcej informacji na stronie projektu

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać