Małopolskie placówki medyczne zyskają nową platformę regionalną do wymiany dokumentacji medycznej

Placówki medyczne na terenie województwa małopolskiego już niebawem będą mogły skorzystać z Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). To nowa platforma regionalna dedykowana zdalnej wymianie e-Usług pomiędzy jednostkami i zarządzaniu dokumentacją pacjentów. Umowę dotyczącą realizacji projektu podpisano 17 stycznia 2023 roku Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a dostawcą technologicznych rozwiązań, firmą Comarch S.A. 

Utworzenie i rozwój nowej platformy regionalnej łączącej wszystkie placówki medyczne na terenie małopolski odbywa się dzięki dofinansowaniu uzyskanemu na realizację misji „Cyfrowa Małopolska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość kontraktu wynosi 15 045 989,40 zł brutto. Za realizację projektu odpowiadało konsorcjum firm złożonych z: Comarch S.A., Comarch Healthcare S.A. oraz ResQmed sp. z o.o.

Platforma regionalna dostarczona przez Comarch stanowi zintegrowany system informatyczny, który pozwala jednostkom medycznym oraz organom je tworzącym bezpiecznie przesyłać, udostępniać, archiwizować i przetwarzać elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Dzięki temu placówki na terenie całego województwa mogą sprawnie współdziałać i świadczyć kompleksowe usługi. Pacjenci z kolei nie muszą martwić się, jeśli zajdzie potrzeba kontynuacji leczenia, bądź wykonania zabiegu w innym mieście – nowy lekarz uzyska wszystkie istotne informacje za pośrednictwem platformy.  

Małopolski System Informacji Medycznej zostanie połączony z ogólnokrajową platformą P1, a także zyska integracje z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-Zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania. Innymi słowy, platforma MSIM umożliwi personelowi medycznemu wymianę kluczowych danych także z platformami regionalnymi funkcjonującymi w pozostałych województwach Polski.

Platforma MSIM to kolejny już projekt realizowany przez Comarch na poziomie regionalnym. Cieszymy się, że województwo małopolskie także obdarzyło nas zaufaniem jako doświadczonego dostawcę w tworzeniu rozwiązań regionalnych dedykowanych pacjentom i placówkom medycznym – komentuje Adam Szabuniewicz, Dyrektor Sprzedaży Comarch S.A.

W minionych latach firma Comarch z sukcesem wdrożyła platformy regionalne w województwach: podlaskim, wielkopolskim i lubuskim. Małopolski System Informacji Medycznej będzie realizowany równolegle z regionalnym projektem „e-Zdrowie dla Mazowsza”.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać