O medycznej e – chmurze, wizji informatyzacji szpitali i placówek medycznych  oraz przyszłości telemedycyny dyskutowali właściciele ośrodków medycznych, prezesi, dyrektorzy administracyjni oraz IT, a także lekarze różnych specjalizacji, biorący udział w sympozjum „Informatyzacja sektora ochrony zdrowia. Nowe technologie w misji ratowania życia i zdrowia pacjenta – teoria w praktyce”. Uczestnicy wzięli udział w wyjątkowym pokazie prototypów rozwiązań telemedycznych przygotowywanych przez centrum badawczo-rozwojowe iMed24, Comarch i ESAPROJEKT. Wydarzenie obyło się 26 czerwca 2012 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Comarch w Krakowie.

Sympozjum inaugurowała prelekcja założyciela i prezesa Comarch, profesora Janusz Filipiaka. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na problem związany z ograniczonym dostępem do informatyków, zarówno programistów, jak i inżynierów zajmujących się eksploatacją systemów, na rynkach europejskich i światowych. Fakt ten sprawia, że coraz większa liczba dużych korporacji (tj. banki, przedsiębiorstwa usługowe, operatorzy telekomunikacyjni) oferuje swoje rozwiązania w centrach danych firm informatycznych – wykorzystując outsourcing.

- Eksploatacja systemów informatycznych staje się coraz bardziej kosztowna. Utrzymywanie własnych informatyków i centrów danych przez każdą jednostkę medyczną jest mało realne. Przetwarzanie i przechowywanie wrażliwych danych medycznych jest o wiele bardziej wymagające niż w przypadku aplikacji biznesowych. Medyczna e-Chmura (e-Health Cloud) to po prostu powszechne użycie koncepcji outsourcingu w odniesieniu do systemów informatycznych dla sektora ochrony zdrowia – mówi Filipiak. Jak zaznacza Profesor, Grupa Kapitałowa Comarch odpowiada na te wyzwania i inwestuje w projekty z zakresu e-zdrowia.

Radiologia przyszłości

- Comarch jako firma IT z szerokim portfolio produktów sprzedawanych globalnie musi być na bieżąco z najnowszymi technologiami informatycznymi, również tymi, które dziś są w fazie rozwoju. Swoje doświadczenie i możliwości chce wykorzystać do zaprojektowania i stworzenia serii nowych produktów telemedycznych stanowiących znaczącą innowację na poziomie światowym – mówi Marcin Rapacz, dyrektor Innovation Lab Comarch, jeden z prelegentów Sympozjum.

Rapacz przedstawił wizję systemów medycznych powstających w laboratoriach Comarch dedykowanych lekarzom radiologom wykorzystujących nowoczesne rozwiązania i platformy informatyczne.

Zastosowanie w medycynie rozwiązań telemedycznych to coraz większe oczekiwania wobec systemów informatycznych, wynikające w głównej mierze ze specyfiki działalności, w jakiej są wykorzystywane. Szybki dostęp do danych cyfrowej jakości, często dużych rozmiarów, rozproszenie systemów, gwarancja bezpieczeństwa przesyłanych danych medycznych pomiędzy placówkami oraz zarządzanie procesami w takim środowisku to tylko najważniejsze z wymagań stawianych dzisiaj systemom typu RIS i PACS. W jaki sposób im sprostać?

Odpowiedzią na to pytanie mogą być zaprezentowane przez Damiana Boryckiego, dyrektora Centrum produkcyjnego w iMed24, rozwiązania przygotowywane zgodnie z najwyższymi standardami przez specjalistów Comarch oraz iMed24. Comarch, posiadając zaplecze w postaci jednego z najnowocześniejszych w Europie Data Center, w którym już dzisiaj przechowywane są dane wymagające zaostrzonych standardów bezpieczeństwa, jakimi są dane banków, czy też informacje programów lojalnościowych dużych międzynarodowych korporacji, może zagwarantować bezpieczeństwo wrażliwych danych medycznych integrowanych przez systemy typu PACS.

Elastyczne i łatwo konfigurowalne systemy

Jak ważnym elementem dla placówki medycznej jest system informatyczny przekonywała w swojej prelekcji wiceprezes zarządu iMed24 Irena Młynarska. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na elementy, jakie powinny zawierać takie systemy, a także udzieliła wskazówek dotyczących dodatkowych usług, jakie mogą oferować jednostkom medycznym dostawcy systemów wspomagających ich pracę.

- Właściwie dobrane, elastyczne i łatwo konfigurowalne systemy wspomagające pracę placówki medycznej zarówno  w zakresie procesów leczniczych, jak i administracyjnych oraz tych wymuszonych przez legislację, coraz wyraźniej stają się znaczącym elementem przewagi konkurencyjnej  wśród dostawców usług medycznych – podkreślała prelegentka.

W trakcie Sympozjum nie zabrakło prezentacji gotowych, dostępnych na rynku i oferowanych przez firmę Comarch rozwiązań informatycznych dla szpitali i placówek medycznych. Prezes ESAPROJEKT Katarzyna Grzywak-Ptasznik przedstawiła kompleksowe rozwiązanie OPTIMED dedykowane szpitalom. Architektura zaprezentowanego rozwiązania, a także możliwości funkcjonalne szczególnie uwzględniają  zagadnienia  związane z integracją oraz realizacją procesów biznesowych jednostek medycznych.
Punktem kulminacyjnym Sympozjum, a zarazem zagadnieniem, któremu uczestnicy poświęcili najwięcej uwagi była telemedycyna.

O najnowszych koncepcjach, a także innowacyjnych interfejsach użytkownika wytworzonych w dziale badawczo-rozwojowym iMed24 opowiedział Piotr Madej, dyrektor Departamentu Rozwoju Urządzeń Medycznych w iMed24. Prezentację rozwiązania Optimed24 poprzedził prezentacją wyników wykorzystania nowych technologii w sektorze ochrony zdrowia oraz prognozami dla rozwoju teleinformatyki w tej branży.

- Dzięki możliwościom, jakie daje współczesna technika, możliwym stanie się świadczenie usług medycznych w sposób zdalny. Pacjent nie będzie już musiał udawać się do szpitala, ale przebywając we własnym domu, gdzie czuje się najlepiej i tym samym najszybciej dochodzi do zdrowia, będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Dodatkowo, stan jego zdrowia zostanie przebadany przez specjalistyczne urządzenia i wysłany do szpitala za pośrednictwem Internetu. Ta piękna deklaracja wypowiedziana została 30 lat temu – przypomniał Piotr Madej. – Po tych kilkudziesięciu latach nadal nie wykorzystujemy w pełni możliwości, jakie daje nam rozwój technologii i telemedycyna.

Alicja w Krainie Czarów, czyli co z tą telemedycyną?

W odpowiedzi dla blisko 150 słuchaczy, których zgromadziła aula Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Comarch, specjaliści działów badawczo-rozwojowych iMed24 przygotowali pokaz pt. Alicja w Krainie Czarów, czyli co z tą telemedycyną?

Popierając tezy postawione w trakcie wystąpień merytorycznych zespół badawczy iMed24 zaprezentował prototyp systemu rozwiązań telemedycznych stworzony w oparciu o znane i wykorzystywanych już dziś zarówno w medycynie, jak i życiu codziennym technologie.

Uczestnikom byli świadkami scenariusza przebiegu leczenia pacjenta ze zdiagnozowanym problemem natury kardiologicznej, u którego koniecznością jest przeprowadzenie monitorowania pracy serca metodą Holterowską. Zaprezentowany został prototyp zestawu HMA (domowy asystent medyczny) uzyskujący drogą radiową bieżący wynik pomiaru EKG z urządzenia. Poza zbieraniem wyników pomiarów, urządzenie HMA dzięki integracji z systemem znajdującym się w Centrum Medycznym, komunikowało pacjentowi wszystkie zalecenia, które otrzymał w trakcie wizyty kontrolnej w CM, tj. godziny przyjmowania leków, termin dokonania pomiaru ciśnienia, czy przypomnienie o kolejnej wizycie. Urządzenie HMA, które znajdowało się w domu pacjenta równocześnie przesyłało wyniki pomiaru medycznego do Centrum (CM) i stanowiło jednostkę komunikacyjną pomiędzy Centrum, a pacjentem – prowadzony był wywiad ankietowy oraz konsultacja tele-wideo. Monitorowany pacjent odpowiadał na pytania dotyczące ogólnego stanu fizycznego, a także mógł uzyskać instrukcje wykonania pomiaru pulsometrem. Przekazane przez HMA do CM wyniki badania pulsometrem były na bieżąco weryfikowane przez system oraz kontrolowane przez lekarza dyżurnego, który wyniki obserwował na swoim iPadzie we własnym domu. W momencie pojawienia się nieprawidłowości w postaci wyników niezgodnych, tj. zbyt wysokie ciśnienie, system zawiadamiał operatora CM. Prowadzący pokaz podkreślali, że HMA pełni funkcję nowego kanału dostępu do pacjenta i jako dodatkowe narzędzie komunikacji stanowi uzupełnienie tradycyjnych wizyt kontrolnych. W czasie monitorowania stanu zdrowia pacjent odwiedzał swojego lekarza na wizytach kontrolnych. Na jednej z nich po zakończeniu pomiarów EKG pacjentowi zostało przekazane znacznie wygodniejsze urządzenie PMA, dzięki któremu serce pacjenta nadal będzie mogło być monitorowane. Uczestnicy Sympozjum mieli okazję dowiedzieć się, jak urządzenia typu PMA może skrócić czas dotarcia do pacjenta w chwili zagrożenia życia.

Informatycy i lekarze łączą siły

Zaprezentowane rozwiązania nie mogły by powstać, gdyby nie ścisła współpraca ekspertów centrum badawczego oraz lekarzy Centrum Medycznego iMed24.

- Tylko współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy światem informatyków i lekarzy może zaowocować i sprawić, że wśród wielu przygotowywanych prototypów znajdzie się ten, który spełni oczekiwania – podkreśla Bartosz Pampuch, dyrektor Centrum badawczo-rozwojowego iMed24. - Tworząc projekty dla tak szczególnego odbiorcy, jakim są jednostki medyczne, istotne jest to, że działamy w kooperacji z zespołem lekarzy uzbrojonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem kierują pracami naszych zespołów. W tym upatruję nasz sukces  - dodaje ekspert.

Po części prezentacyjnej uczestnicy sympozjum zostali zaproszeni na zwiedzanie wzorcowej zinformatyzowanej placówki Comarch – Centrum Medycznego iMed24, w której wdrożone zostało rozwiązanie OPTIMED24 prezentowane podczas Sympozjum.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać