Nowoczesna platforma telemedyczna pomoże w nauce studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Niebawem studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbywający zajęcia w Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia zyskają dostęp do platformy telemedycznej oraz zintegrowanych z nią urządzeń pomiarowych, które pomogą im rozwijać praktyczne umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym. Dostawcą rozwiązań jest firma Comarch, doświadczony partner w projektach dla sektora e-Zdrowia.

Umowę pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a firmą Comarch podpisano 9 lutego 2023 roku. W ramach współpracy firma Comarch dostarczy nowoczesną platformę telemedyczną oraz urządzenia peryferyjne, które posłużą studentom w celach dydaktycznych, by mogli oni jeszcze lepiej rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kompetencje. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i pracownicy Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia GUMed (CRKZOieZ) – jednostki, w której system będzie wykorzystywany.

Platforma telemedyczna dostarczona przez firmę Comarch posłuży CRKZOieZ w celu symulacji przebiegu realizacji procedur o charakterze telemedycznym. Studenci podczas zajęć będą mieli okazję wcielić się w różne role, w tym: koordynatora, lekarza, pielęgniarki, a także pacjenta. Następnie na podstawie danych zebranych z urządzeń (działające zdalnie: pulsoksymetr, waga, e-stetoskop, glukometr, EKG, inteligenta opaska na nadgarstek z opcją geolokalizacji, ciśnieniomierz) będą musieli za pośrednictwem platformy podejmować odpowiednie działania.

Szeroki zakres możliwości platformy sprawia, że w przyszłości może ona zostać wykorzystana w nauczaniu studentów różnych kierunków. Jako pierwsi skorzystają z niej jednak studenci kierunku zdrowie publicznego – zarządzanie w systemie zdrowia, oraz kierunku lekarskiego, w ramach przedmiotu „Organizacja i ekonomika w ochronie zdrowia” dla V roku. Dostarczone oprogramowanie działa w różnych językach, będą więc mogli z niej skorzystać również studenci kierunków anglojęzycznych.

Celem zajęć z wykorzystaniem platformy telemedycznej jest przygotowanie różnych grup profesjonalistów do pracy z systemami telemedycznymi, które są coraz częściej i mocniej wykorzystywane w opiece zdrowotnej. Studenci zostaną zaznajomieni z zasadami działania takich systemów, a przygotowane przez zespół CRKZOieZ scenariusze zajęć pozwolą na symulację zdarzeń, z którymi absolwenci będą musieli się mierzyć w swojej pracy zawodowej po ukończeniu studiów.

fot. Paweł Sudara/GUMed

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać