Pilotażowe uruchomienie usług Zdalnej Opieki w Brzegu

30 maja odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Comarch S.A. a Miastem Brzeg. Zawarta umowa dotyczy pilotażowego uruchomienia w mieście usługi Zdalnej Opieki, dostarczonej przez platformę teleinformatyczną, wytworzoną przez firmę Comarch w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Miasto Zdrowia”.

 

Brzeg podpisanie umowy dot. świadczeń usług zdalnej opieki medycznej

 

 

Projekt „Miasto Zdrowia” jest realizowany przez Comarch S.A. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Projekty B+R przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa uwzględnia dofinansowanie w wysokości 8.385.401,60 zł do projektu o łącznej wartości 20.963.504,00 zł. 

Głównym celem projektu jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną od momentu narodzin, przez całe życie, przy równoczesnym kształtowaniu środowiska usług opieki dostępnych w mieście. Pilotaż obejmuje wytworzenie i dostarczenie środowisku lekarskiemu, osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej oraz pacjentom nowoczesnego zestawu narzędzi, umożliwiających wyeliminowanie niektórych z istniejących problemów publicznej służby zdrowia. Założeniem projektu nie jest tworzenie alternatywnych do niego rozwiązań, ale stworzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić i wspomóc funkcjonowanie poszczególnych podmiotów systemu opieki zdrowotnej. 

W ramach pilotażowego uruchomienia usług Zdalnej Opieki w Brzegu zostanie dostarczone oprogramowanie i urządzenia klasy medical-hub, realizujące pomost komunikacyjny pomiędzy systemem opieki telemedycznej wraz z Przyciskiem Życia, umożliwiającym wezwanie pomocy a urządzeniami medycznymi w domu Pacjenta. Wymienione narzędzia umożliwią realizację teleopieki, zdalnych konsultacji oraz monitoringu stanu zdrowia nad osobami w wieku starszym, niesamodzielnymi i/lub obłożnie chorymi. 

 

Brzeg podpisanie umowy dot. świadczeń usług zdalnej opieki medycznejBrzeg podpisanie umowy dot. świadczeń usług zdalnej opieki medycznejBrzeg

Usługa Zdalnej Opieki obejmuje: 

  • Możliwość przeprowadzenia diagnostyki w warunkach domowych przy wykorzystaniu wybranych urządzeń  medycznych
  • Wykonywanie i przesyłanie badań o wartości diagnostycznej do Centrum Telemedycznego
  • Całodobowy dostęp w trybie wideokonferencji lub telekonferencji do specjalisty
  • Przypominanie o zażyciu leków i innych zaleceniach
  • Możliwość zdalnego kontaktu z osobą pozostającą pod opieką

 

W ramach realizowanej umowy Comarch udostępnia usługę Zdalnej Opieki wraz z oprogramowaniem, zapewniając jednocześnie wsparcie podczas świadczenia usług. Firma przetwarza również dane mieszkańców oraz przygotowuje i udostępnia w formie raportu analizę danych zebranych podczas realizacji projektu. Miasto zapewnia zaś personel w celu demonstracyjnego uruchomienia usługi Zdalnej Opieki dla określonej grupy mieszkańców.

Realizacja projektu odbywać się będzie do końca grudnia 2016 roku, natomiast pilotażowe wykorzystanie dostarczonych produktów przewidziane jest od września do listopada 2016 roku. 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać