Dobiegła końca odbywająca  się w Szczecinie kolejna konferencja z cyklu „Miasto Zdrowia”. 

Spotkanie, które miało miejsce 20 października 2015 r. w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zgromadziło rekordowo dużą liczbę uczestników. Prelekcji wysłuchali przedstawiciele różnorodnych środowisk związanych z sektorem służby zdrowia. 

Inauguracji szkolenia dokonała Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Piotr Piątosa – Prezes Zarządu Comarch Healthcare S. A.

Inauguracja Miasta Zdrowia w Szczecinie

Spotkanie składało się z 3 sesji tematycznych. Pierwszą z nich poświęcono wprowadzeniu do tematyki Miasta Zdrowia. Prelekcje dotyczyły analizy i stanu potrzeb regionu w zakresie rozwoju systemu ochrony zdrowia, polityki senioralnej w Szczecinie oraz profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. W tej części spotkania wysłuchać można było prelekcji Ireny Wawreszczuk, Małgorzaty Olejnik, Marcina Noczyńskiego oraz Kamila Leszczak-Byszkiewicz

W części drugiej przedstawiona została koncepcja Miasta Zdrowia. Poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. Miast Zdrowia jako kompleksowego podejścia do systemu ochrony zdrowia oraz prezentacji ekosystemu produktów i usług „Miasta Zdrowia”. Przedstawiane były również regionalne innowacje dla e-Zdrowia oczami Comarch. Drugą część konferencji zakończyła prezentacja dotycząca realizacji i rozwoju koncepcji Miasta Zdrowa na przykładzie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. Prezentacje te wygłosili Andrzej Rybicki, Małgorzata Węglowska-Król oraz Iwona Gieruszczak.

Miasto Zdrowia w Szczecinie

W ostatniej, trzeciej części spotkania omawiano kwestie dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich na innowacyjne projekty medyczne. Poruszane zagadnienia dotyczyły także wyzwań jakie stoją przed placówkami ochrony zdrowia oraz doświadczeń z realizacji projektów e-Zdrowie 2007-2015 i rekomendacji dla projektów planowanych na lata 2016-2020. W ostatniej części konferencji można było wysłuchać prelekcji Damiana Czarnowskiego, Adama Roślewskiego oraz Grzegorza Fiuka. 

Przed nami jeszcze dwa spotkania z cyklu Miasto Zdrowia. Mamy nadzieję, że będą one również udane, jak konferencja w Szczecinie. 

Zobacz, jak wypadła konferencja "Miasto Zdrowia" w Katowicach.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać