Opieka medyczna wspierana przez innowacyjne technologie, które już są, albo wkrótce mogą funkcjonować w placówkach ochrony zdrowia – tak w skrócie można podsumować tematykę Sympozjum e-Zdrowie 2014 – Medycyna 3.0, które odbyło się 11–12 grudnia w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Comarch w Krakowie.

Wydarzenie zgromadziło blisko 200 gości związanych z ochroną zdrowia: lekarzy, menedżerów, decydentów, producentów rozwiązań informatycznych oraz przedstawicieli działów technicznych. Eksperci i beneficjenci technologii dyskutowali na temat trendów i innowacji w ochronie zdrowia. Sympozjum pokazało, jak potrzebna jest merytoryczna rozmowa o tym, w jakim kierunku będzie ewoluować rynek medyczny, oraz jakie wyzwania czekają nie tylko same placówki medyczne, ale i kadrę nimi zarządzającą.

Zielone światło dla telemedycyny

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel konferencyjny poświęcony tematyce wdrażania sprawdzonych rozwiązań telemedycznych. Nowoczesna opieka zdrowotna ma szansę wyjść poza ramy relacji rozgrywających się w gabinecie lekarskim lub przy szpitalnym łóżku. Coraz szersza grupa lekarzy i pacjentów jest zainteresowana zdalną formą uzupełniającej opieki medycznej, a dostawcy technologii wytworzyli rozwiązania informatyczne i techniczne to umożliwiające. Według ekspertów telemedycyna może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów polskiej ochrony zdrowia, pod warunkiem odpowiedniego jej wkomponowania w krajobraz już istniejącej i dostępnej opieki medycznej. Zagadnienie jest złożone, bo nie chodzi jedynie o relację jednego pacjenta z jednym lekarzem, ale o uruchomienie na dużą skalę złożonego systemu obejmującego wielu lekarzy, wielu pacjentów, administrację ochrony zdrowia oraz płatnika. To, co jest potrzebne, poza pieniędzmi i regulacjami prawnymi, to konkretny plan, jak wykorzystywać dane zebrane przez urządzenia telemedyczne oraz kto będzie miał do nich dostęp. Oddzielnym wyzwaniem jest stworzenie procedur działania dla personelu medycznego i służb ratunkowych.

- Jeżeli mamy mówić o sukcesie opieki zdalnej, powinniśmy kierować się przede wszystkim przesłanką, iż technologia musi stać się czynnikiem uzupełniającym wobec organizacji operacyjnej. Oba te elementy razem muszą współdziałać w celu stworzenia zintegrowanego rozwiązania dodającego nową wartość do istniejącej relacji pomiędzy pacjentem a jego lekarzem – mówi Piotr Madej, dyrektor Comarch Aparatura Medyczna. - Dostawcy usług medycznych powinni dostrzec w telemedycynie jej potencjalne możliwości i ocenić ich znaczenie w swojej podstawowej misji i działalności. Kluczowe jest tu zaprzestanie działań jedynie pilotażowych i rozpoczęcie wdrażania najbardziej dojrzałych i obiecujących zastosowań. – dodaje.

Kluczowa jest współpraca inżynierów i lekarzy

W trakcie Sympozjum Medycyna 3.0 zaprezentowano wizję szpitala przyszłości – nowoczesnej, w pełni zinformatyzowanej placówki medycznej. Obecnie technologia jest w stanie dostarczyć rozwiązania nie tylko usprawniające i wspierające pracę lekarzy ale również optymalizujące koszty. Dzięki temu to pacjent staje się najważniejszym elementem systemu, zyskując łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych wysokiej jakości i komfortowe warunki leczenia. Aby wprowadzić innowację technologiczną do praktyki medycznej kluczowa obecnie staje się współpraca twórców technologii z szeroko pojętym światem lekarzy. Tylko wzajemne zrozumienie potrzeb i ciągła edukacja pozwala na tworzenie rozwiązań intuicyjnych i wspierające codzienną pracę. To właśnie dzięki takiej współpracy powstała najnowsza aplikacja Comarch MedNote, która pozwala lekarzowi w prosty sposób prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną i której premiera rynkowa odbyła się podczas Sympozjum.

- Nasz produkt dedykujemy lekarzom prowadzącym indywidualną praktykę lekarską. System umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób przypominający pracę z kartką papieru. Kartka ta wyposażona jest jednak w szereg udogodnień zapewniających lekarzowi oszczędność czasu. W nasze formularze wbudowana jest wyszukiwarka terminologii medycznych, a także katalogu leków. Podczas przepisywania recepty lekarzowi automatycznie wyświetli się na ekranie lista dopasowanych leków, poziomów refundacji, zakresów wskazań, a także informacja o zagrożeniach dla ciąży, czy adnotacja o niedostępności rynkowej leku. Aplikacja zadba również o to, by lekarz nie przepisywał leków będących w interakcji z innymi lekami pacjenta wyświetlając odpowiednią informację bez potrzeby dodatkowych kliknięć. – mówi Bartosz Pampuch, dyrektor R&D Comarch.

Medyczna chmura danych

Eksperci i uczestnicy Sympozjum e-Zdowie 2014 podkreślali, że medycyna wsparta technologią pozwala stawić czoła wyzwaniom współczesnych placówek medycznych. Dla przykładu: w radiologii, nowoczesne narzędzia umożliwiają zmniejszenie problemu ograniczonego dostępu do lekarzy, przez efektywniejsze wykorzystanie czasu ich pracy. Radiologia jest dziedziną, która bardzo szybko się rozwija. Sprzyjają temu wzrost jakości danych obrazowych, łatwiejszy dostęp do nowoczesnej aparatury, ale i trendy starzejącego się społeczeństwa. Dzięki systemom teleradiologicznym, które pozwalają na odmiejscowienie (czyli możliwość przesyłania w wersji elektronicznej) obrazów medycznych, skraca się czas dostępu do badań i maleją kolejki oczekujących na świadczenia.

- System dostępny jest w modelu usługowym. Obraz zapisywany jest w chmurze danych, a dostęp do niego mamy z każdego miejsca, w którym działa Internet. Dzięki temu badanie może natychmiast przeglądać lekarz z placówki, który je zlecał, mimo że zostało wykonane w innym miejscu – opowiada Marcin Rapacz, dyrektor R&D Comarch. Największą zaletą, z punktu widzenia finansów placówki medycznej, która zdecyduje się na takie rozwiązanie, jest ciągła gwarancja przechowywania obrazów medycznych i brak potrzeby inwestycji we własne serwery.

Eksperci, laureaci, twórcy oprogramowania

Podczas Sympozjum odbyły się także trzy panele dyskusyjne, do udziału w których zaproszeni zostali eksperci branżowi. Dyskutowano m.in. o możliwościach jakie dają medycynie programy rozwoju regionalnego w perspektywie 2020, jak również o wyzwaniach uruchamiania programów opieki zdalnej, czy tematach z zakresu etyki i prawa. Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia Sympozjum było wręczenie wyróżnień w rankingu szpitali Skrzydła Zdrowego Biznesu, który powstał we współpracy Dziennika Gazeta Prawna z wywiadownią gospodarczą Bisnode Polska. Laureatów wyłoniono w czterech kategoriach: do 20 mln zł, 21-50 mln zł, 51-100 mln zł i ponad 100 mln zł. Wydarzeniem towarzyszącym było spotkanie Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM). Zrzeszona grupa ekspercka pracuje nad konsolidacją środowiska informatycznego oraz nawiązywaniem współpracy z organizacjami z branży medycznej. - Udzielamy wsparcia każdej inicjatywie, za którą stoją rzetelne rozwiązania i partnerzy, zachęcając do współpracy i tworzenia dobrych praktyk w obszarze oprogramowania medycznego. – twierdzi Rafał Dunal, v-ce Prezes STORM.

Uczestnicy Sympozjum Medycyna 3.0 podkreślali interdyscyplinarny charakter wydarzenia. Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń nie tylko na tematy technologiczne, ale przede wszystkim do wzajemnego edukowania się jakie technologie wdrażać i w jaki sposób przygotowywać na nie środowisko lekarskie i samych pacjentów. W drugi dzień wydarzenia goście mieli okazję porozmawiać z twórcami oprogramowania medycznego Comarch i potestować tworzone systemy. Comarch jest silnie zaangażowany w rynek medyczny tworząc nowe technologie, które niebawem staną się uznanym w placówkach ochrony zdrowia standardem. Doświadczenie i współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami pozwala spółce na czynny udział w procesie zachodzących w medycynie zmian. - Będziemy współpracować z prywatnymi i publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w uruchamianiu pierwszych usług – mówi prof. Janusz Filipiak, prezes Comarch. - Zdecydowany jestem dalej forsować inwestycje w e-Zdrowie na poziomie 20 milionów złotych rocznie – dodaje.

Galeria foto oraz więcej informacji >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać