Wersja 2.0.1 systemu iMed24 zawiera następujące nowe funkcjonalności, zmiany i poprawki.

1. Nowe moduły i komponenty, oraz inne istotne zmiany:

 • Rozbudowano moduł rejestracja o funkcjonalność rejestracji prostej na zasoby (lekarz, urządzenia medyczne, gabinety),
 • Gabinet - Rozbudowano formatkę karta stanu zdrowia pacjenta,
 • Gabinet, Rejestracja, Sprawozdawczość NFZ, Administracja - Zoptymalizowano zużycie pamięci, przez słowniki plikowe.  

2. Zmiany w funkcjonalności dostępnej w poprzedniej wersji:

 • Administracja - poprawiono ergonomię definiowania uprawnień,
 • Cenniki i pakiety - dodano funkcjonalność definiowania identyfikatorów księgowych dla usług, pakietów i kosztów,
 • Finanse - dodano obsługę identyfikatora potwierdzenia płatności dla płatności realizowanych kartą,
 • Gabinet - Rozbudowano komponent wykonane świadczenia o funkcjonalność inicjalizacji danych na podstawie rezerwacji wizyty,
 • Gabinet - zaktualizowano bazę leków Bazyl do wydania nr 1142 (676),
 • Gabinet - usunięto tryb offline,
 • Rejestracja, Administracja - Dodano konfigurację prefixu i sufixu czytnika kodów kreskowych.

Uwzględniono konfiguracje w wyszukiwaniu pacjentów po numerze kuponu

 • Sprawozdawczość NFZ - zmiany w związku z nowelizacją zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • Sprawozdawczość NFZ - Rozliczenie wizyty - Poprawiono ergonomię wprowadzania danych na podstawie kuponu RUM,
 • Wszystkie moduły - rozbudowano obsługę wyjątków użytkownika w PL/SQL (dla kodów 20900 - 20999 wyświetlany jest komunikat błędu).

3. Dopracowano także:

 • Administracja - poprawiono listę uprawnień dla wbudowanych ról systemowych,
 • Administracja - poprawiono walidację RDLC dla szablonów wydruków związanych z polami definiowalnymi,
 • Administracja - usunięto nadmiarowe parametry systemowe z konfiguracji modułów
 • AdminTool - poprawiono algorytm importu użytkowników,
 • AdminTool - poprawiono algorytm importu wizyt dla dużych ilości danych,
 • AdminTool - poprawiono algorytm walidacji danych dla importu deklaracji,
 • Analizy i raporty - poprawiona zarządzanie filtrami w raportach,
 • Analizy i raporty - poprawiono algorytm przeliczania raportów z grupy Prowizje,
 • Cenniki i pakiety - poprawiono algorytm naliczania opłat za pakiety typu abonament,
 • Cenniki i pakiety - poprawiono algorytm walidacji numeru NIP,
 • Cenniki i pakiety - poprawiono działanie uprawnień związanych z modułem,
 • Cenniki i pakiety - zoptymalizowano algorytm zatwierdzania cenników, kontraktów i promocji,
 • Finanse - poprawiono walidację typów dokumentów finansowych,
 • Gabinet - Badania laboratoryjne - poprawiono zarządzanie słownikami badań laboratoryjnych,
 • Gabinet - poprawiono algorytm walidacji komponentu formularza,
 • Gabinet - poprawiono algorytm wyszukiwania pacjentów,
 • Gabinet - poprawiono inicjalizację umiejscowienia świadczeń na podstawie komponentu stomatologicznego,
 • Gabinet - poprawiono wydruk recepty z kodem kreskowym i numerem PESEL,
 • Obieg zleceń - poprawiono algorytm działania automatów czasowych,
 • Obieg zleceń - poprawiono algorytmy walidacji dla definiowanych stanów procesowych,
 • Obieg zleceń - poprawiono zarządzanie podprocesami,
 • Obieg zleceń - uspójniono nazewnictwo związane z procesami,
 • Poprawiono algorytm wylogowania użytkownika z systemu,
 • Poprawiono zachowanie systemu w przypadku zerwania połączenia z bazą danych,
 • Poprawiono zachowanie systemu w sytuacji gdy podano nazwę użytkownika administracyjnego bazy danych inną niż SYS,
 • Poprawiono zwalnianie pamięci przy zamykaniu modułów,
 • Prowizje - poprawiono algorytm naliczania prowizji dla świadczeń z cennika o wartości zero,
 • Rejestr dokumentacji medycznej - poprawiono wyświetlanie informacji o wizytach,
 • Rejestracja - poprawiono algorytm rozliczania świadczeń w przypadku jednoczesnej pracy na kilku stanowiskach,
 • Rejestracja - poprawiono algorytm wydruku dokumentów pacjenta,
 • Rejestracja - poprawiono obsługę numeru karty pacjenta,
 • Rejestracja - poprawiono obsługę wydruku kuponów pacjenta z wykorzystaniem kartu KUZ,
 • Rejestracja - poprawiono wyświetlanie komponentu przypomnienia o deklaracjach,
 • Rejestracja, Finanse - poprawiono algorytm tworzenia dokumentów finansowych,
 • Sprawozdawczość NFZ - poprawiono algorytm wydruku rachunków refundacyjnych,
 • Sprawozdawczość NFZ - zaktualizowano warianty kompresji i szyfrowania dla komunikatów wysyłanych do NFZ.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać