Wielkopolska z platformą e-Pacjent

Realizacja projektu zapewni pacjentom elektroniczny dostęp do ich danych medycznych oraz umożliwi internetową rejestrację do placówek leczniczych. Mieszkańcy Wielkopolski będą mogli korzystać z e-usług bezpłatnie.

 

E-Platforma będzie tworzona przez Comarch Healthcare wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach szerszego projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego przez spółkę Szpitale Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Wielkopolska z platformą e-Pacjent

 

E-Platforma będzie spójnym, jednolitym i skoordynowanym systemem, współpracującym z rejestrami centralnymi i innymi systemami regionalnymi. Umożliwi mieszkańcom Wielkopolski dostęp do dwóch usług: e-Dokumentacji oraz e-Rejestracji. Dzięki niej (po wcześniejszym złożeniu wniosku) zyskają oni dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a także będą mogli dokonywać internetowej rejestracji na usługi świadczone przez placówki medyczne. System będzie posiadał funkcjonalność polegającą na wymianie dokumentów pomiędzy placówkami leczniczymi, projekt zakłada bowiem wypracowanie jednolitego standardu przekazywania dokumentów elektronicznych oraz współpracy z innymi platformami w zakresie interfejsów komunikacyjnych i stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie oraz przetwarzanie danych zawartych w dokumentach medycznych. Jego wdrożenie podniesie efektywność i jakość świadczonych usługi oraz przyniesie realne korzyści pacjentom.

 

- Comarch w swoim portfolio posiada rozbudowany ekosystem rozwiązań dla sektora medycznego, w tym również opierających się na rozwiązaniach chmurowych. Stworzenie e-Platformy dla mieszkańców Wielkopolski doskonale wpisuje się w to, co robimy na co dzień, czyli budowanie zintegrowanych systemów służących pacjentom, ich rodzinom, placówkom medycznym i regionom – dodaje Marcin Romanowski, prezes Comarch Healthcare SA.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać