Dnia 11 września br. odbyło się drugie szkolenie "Miasto Zdrowia". Miało ono miejsce w Katowicach, na terenie Euro – Centrum Parku Naukowo – Technologicznego. 

Konferencja podzielona była na 4 sesje tematyczne. Pierwszą z nich zapoczątkowało wystąpienie Barbary Daniel, Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kolejnym poruszanym zagadnieniem były realizowane przez miasto Katowice działania na rzecz seniorów, które przedstawiła Jolanta Wolanin, Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Następnie o nowych wyzwaniach dla medycyny i technologiach ułatwiających opiekę nad osobami w podeszłym wieku mówił lek. Piotr Seiffert, lekarz Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. Sesję pierwszą kończyło wystąpienie na temat nowych wyzwań dla medycyny i innowacyjnych technologiach w środowiskach zurbanizowanych przygotowane przez prof. Dr hab. n med. Jana Duława. Prorektora ds. Nauki, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Sesję drugą poświęcono omówieniu koncepcji Miasta Zdrowia. Przedstawieniem zagadnień z zakresu kompleksowego podejścia do systemu ochrony zdrowia zajęli się specjaliści z Comarch Healthcare.

W przedostatniej, trzeciej części  prezentowane były nowe technologie powstałe w odpowiedzi na potrzeby medycyny. O transkrypcji głosu na tekst i jej wykorzystaniu w medycynie za pomocą aplikacji „Czytaj to” mówił Paweł Podsiadło, Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. Informatyki i Innowacji Parku Naukowo – Technologicznego Euro-Centrum. Zagadnienia biocybernetycznego systemu predykcji i monitorowania powikłań narządowych nadciśnienia z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod diagnostycznych i bezprzewodowych czujników do badania układu krążenia przedstawił dr inż. Piotr Dumania z Instytutu Technologii Elektronowej.  Jako ostatni w tej części konferencji wystąpił dr inż. Stanisław Wideł z Politechniki Śląskiej. W trakcie swojego wystąpienie poruszał on zagadnienia analizy zdjęć 3D dla potrzeb medycyny.

W ostatniej, czwartej części o realizacji i rozwoju koncepcji Miasta Zdrowia na przykładzie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie przygotowała Agnieszka Zasadzka, Konsultant ds. Systemów ERP, CA Consulting S.A. Ostatnią w trakcie trwania całej konferencji prelekcje przygotował Patryk Swoboda, Prezes Zarządu Planergia Sp. Z o. o. W trakcie prezentowanego wystąpienia osoby zgromadzone dowiedziały się jak pozyskiwać fundusze europejskie na innowacyjne projekty medyczne. 

Dzięki temu, iż konferencja objęta była aż trzema Patronatami Honorowymi skupiła duże grono odbiorców. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy udali się na wspólny lunch, w czasie którego mogli powymieniać spostrzeżenia.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać