Zakończono pilotażowy projekt Miasto Zdrowia w Brzegu

Miasto Zdrowia w Brzegu - liczby

W ramach realizacji projektu pacjenci otrzymali aparaty zbierające dane z urządzeń peryferyjnych (np. spirometr, ciśnieniomierz) i transmitujące zebrane informacje do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej – Comarch HMA oraz nowoczesne rejestratory EKG – Comarch PMA. W sumie wykonanych zostało 450 badań (łączny czas wykonywania badań wyniósł 3 miesiące), zanotowano 318 incydentów związanych z diagnostyką oraz 17 wezwań do kontaktu zainicjowanych przez pacjenta. Badaniami najczęściej wykonywanymi przez pacjentów były: pomiar tętna i ciśnienia krwi, saturacji oraz spirometria.

projekt miasto zdrowia w brzegu

Stały kontakt z pacjentem dzięki Zdalnej Opiece

Jak powiedział Sebastian Matuszewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Zdalna Opieka pozwoliła nam uzupełnić usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu. Dzięki Zdalnej Opiece Medycznej możemy zagwarantować naszym podopiecznym stały kontakt z personelem medycznym i możliwość konsultacji odczuwanych dolegliwości czy niepokojących symptomów, a tym samym zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa zarówno zdrowotnego jak i psychicznego. Wdrożone rozwiązanie to także lepszy dostęp do specjalistów nie zawsze dostępnych w regionie – np. geriatrów oraz pełniejsza diagnostyka EKG typu Holter. Uważam, że w dalszej perspektywie podobne rozwiązania powinny stać się standardem w całym systemie opieki nad osobami starszymi, chorymi i samotnymi – dodaje.  

Usługami realizowanymi w ramach Miasta Zdrowia objęci są także pacjenci w Suwałkach, Łodzi oraz Prusicach.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać