Comarch e-Zdrowie wygrywa kolejne przetargi w obszarze informatyzacji jednostek ochrony zdrowia. W październiku 2013 r. spółka podpisała umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Szpital przeznaczył na informatyzację kwotę ok. 1,8mln zł. Wdrożenie jest projektem w ramach budowy podkarpackiego systemu informacji medycznej, a projekt ten został dofinansowany z funduszy unijnych oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego oraz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Informatyzacja ZOZ Strzyżów obejmie wiele obszarów, począwszy od zakupu sprzętu, poprzez doposażenie serwerowni, kończąc na wymianie rozproszonych systemów informatycznych na jedno zintegrowane rozwiązanie informatyczne.

W ramach projektu zostaną zinformatyzowane wszystkie oddziały szpitalne, poradnie oraz administracja szpitala. W jednostce zostanie zaimplementowanie programowanie Comarch OptiMED - kompleksowy i ergonomiczny system informatyczny do zarządzania szpitalem. System posiada pełen zakres modułów wymaganych do informatyzacji szpitala, zarówno w części białej, jak i szarej. Zaletą oprogramowania jest oferowanie kompatybilnych systemów peryferyjnych do obsługi dodatkowych pracowni. Dlatego wdrożenie w Strzyżowie przewiduje również dostarczenie rozwiązania informatycznego do specjalistycznych jednostek szpitala, takich jak zakład diagnostyki obrazowej oraz laboratorium. Projekt informatyzacji ZOZ w Strzyżowie zakłada także wdrożenie usług internetowych w zakresie e-rejestracji i wymiany danych z platforma regionalną PSIM.

Aktualnie Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności z terenu województwa podkarpackiego, a podstawowym obwodem zapobiegawczo – leczniczym jest teren obejmujący: Miasto i Gminę Strzyżów, Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa. Organem Założycielskim Zespołu jest Powiat Strzyżowski.

To kolejny szpital, który informatyzuje się korzystając z oprogramowania dla branży medycznej Grupy Comarch. Podpisanie umowy potwierdza mocną pozycje Comarch na rynku rozwiązań dla ochrony zdrowia oraz dobre postrzeganie marki przez klientów z tego segmentu rynku. To także powód dla którego Comarch bardzo mocno w tej chwili inwestuje w branżę medyczną i stale poszerza swoje portfolio rozwiązań IT dedykowanych medycynie.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać