Technologia dla bezpieczeństwa seniorów podczas pandemii i izolacji
Niewątpliwie grupą, która w czasie izolacji powinna pod szczególną kontrolą rodziny, służb medycznych i socjalnych, są seniorzy. Osoby po 65. roku częściej chorują przewlekle (także na wiele schorzeń), mają niższą odporność, przez co są wyjątkowo narażone na ciężki przebieg infekcji COVID-19. Dlatego powinny ograniczać kontakty z innymi ludźmi, zwłaszcza w ograniczonych, zamkniętych przestrzeniach, i obserwować stan swojego zdrowia. Dużym wsparciem w zapewnieniu bezpieczeństwa seniorów, którzy mogą być odseparowani od rodziny, jest opieka zdalna.

 

Demografia sprzyja rozwojowi telemedycyny

Prognozy demograficzne pokazują, że społeczeństwo się starzeje. Już teraz co piąty Polak jest na emeryturze. Tak duża ilość starszych osób, brak personelu medycznego i coraz wyższe koszty opieki zdrowotnej sprawiają, że wprowadzanie nowych technologii, które usprawniają proces leczenia, staje się koniecznością.

Takie rozwiązania zostały wdrożone już w wielu krajach. W Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech zdalny monitoring stanu zdrowia seniorów to już norma, również w Polsce zainteresowanie telemedycyną systematycznie rośnie. Zdalna opieka medyczna nie zastąpi tej tradycyjnej, ale może być dla niej przynoszącym korzyści ekonomiczne wsparciem.

Obecnie już ponad połowa Polaków wyraża chęć korzystania z innowacji z zakresu usług medycznych, zwłaszcza, że dostęp do specjalisty oraz długi czas oczekiwania na wizytę jest w naszym kraju dużym utrudnieniem.

 

Technologia dla bezpieczeństwa seniorów podczas izolacji

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań dla licznych problemów służby zdrowia i ograniczeń związanych z panującą pandemią jest telemedycyna. Dzięki zdalnemu kontaktowi między lekarzem a pacjentem obniża się ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a proces leczenia zostaje usprawniony.

Szczególną uwagą powinni być obecnie otoczeni seniorzy, którzy ze względu na swój stan zdrowia i wiek, a także obniżoną odpornością, są narażeni na poważne konsekwencje w przypadku zakażenia koronawirusem.

Zdalna opieka medyczna umożliwia nie tylko telekonsultacje z lekarzem, ale również stały monitoring parametrów życiowych. Daje to poczucie bezpieczeństwa starszym osobom i ich rodzinom, a samorządom pozwala na optymalizację kosztów, skrócenie kolejek do specjalistów i odciążenie personelu medycznego.

 

Rozwiązania telemedyczne w Słupsku i Krakowie

Coraz więcej samorządów, ośrodków publicznej służby zdrowia i placówek prywatnych jest zainteresowanych wprowadzeniem teleopieki.  Tego typu systemy, wdrożone przez Comarch, działają już w wielu miastach i domach opieki w Polsce i za granicą.

Przykładem może być Słupsk, w którym usługi telemedyczne zostały zainicjonowane w ramach dwóch programów: “Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” oraz “Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”. Z technologicznych udogodnień skorzystało 360 osób. Podobnym programem zostało objętych 10 tys. mieszkańców z Małopolski w ramach programu „Małopolski Tele-Anioł”.

Celem powyższych działań było podniesienie jakości życia i poprawa sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które często żyją samotnie, z dala od najbliższej rodziny. W czasie obecnej izolacji takie rozwiązania mogą istotnie poprawić poczucie bezpieczeństwa osób starszych i ich rodzin.


W ramach realizacji powyższych programów beneficjenci korzystają z usługi Zdalnej Opieki Senioralnej, w skład której wchodzi:

Dostarczone przez Comarch Bransoletki Życia to opaski przypominające zegarek, posiadające kartę SIM, dedykowane oprogramowanie, moduł GPS i przycisk SOS, który umożliwia szybki kontakt z ratownikiem medycznym. Urządzenie zdalnie monitoruje puls oraz określa lokalizację seniorów biorących udział w programie. Osoby korzystające z usługi objęte są całodobową pomocą medyczną.

Uzupełnieniem nadzoru nad osobami w podeszłym wieku, mającymi schorzenia kardiologiczne, jest Comarch CardioVestsystem, który umożliwia diagnostykę pracy serca za pomocą elektrod tekstylnych. Elektrody te nie wymagają przyklejenia do skóry, co niewątpliwie zwiększa wygodę użytkowania. Sygnał EKG jest rejestrowany bezpiecznie, wiarygodnie i długoterminowo. Zapis badania zostaje przeanalizowany i zinterpretowany przez platformę telemedyczną, która automatycznie i z wyprzedzeniem wykrywa zaburzenia, znacznie ułatwiając pracę lekarzy.

 

Dzięki telemedycynie usługi medyczne bardziej dostępne

Telemedycyna to jedna z najlepiej rozwijających się technologii w ochronie zdrowia.  Korzyści płynące ze stosowania tych innowacyjnych rozwiązań medycznych są bezsporne. Dzięki nim usługi związane z ochroną zdrowia będą bardziej dostępne, kolejki do specjalistów się skrócą, a komfort i bezpieczeństwo pacjentów wzrośnie.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać