Telemedycyna jako odpowiedź na wydłużenie długości życia na świecie.

Tempo wzrostu przewidywanej globalnej długości życia.

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) „World Health Statistic”, który został opublikowany w maju 2016, wynika, że w okresie 2000-2015 średnia długość życia na świecie wzrosła aż o 5 lat. To największy wzrost przewidywanej średniej, globalnej długości życia od 1960 roku. Oczywiście, różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są znaczące. I tak w 22 krajach afrykańskich, średnia długość życia wynosi zaledwie około 60 lat, podczas gdy w 29 zamożnych krajach wynosi ona od 80 do blisko 87 lat. Pierwsze pięć krajów o najdłuższej przewidywanej długości życia z uwzględnieniem obu płci to Japonia (83,7 lat), Szwajcaria, Singapur, Australia i Hiszpania. Polska znajduje się w tym rankingu na 41. miejscu z wynikiem 77,5 lat.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą wydłużenie długości życia?

Długość życia w wielu krajach wzrasta, czego efektem jest wzrost liczby osób w podeszłym wieku. Pomimo rosnącej świadomości, co robić, aby cieszyć się dobrym stanem zdrowia przez długie lata, są choroby, których, pomimo starań nie da się uniknąć. Przy czym należy pamiętać, że wiele osób nawet nie będzie starać się uniknąć chorób charakterystycznych dla wieku starczego. W związku z tym rośnie liczba osób wymagająca stałej opieki medycznej, z czym istniejące systemy opieki zdrowotnej, nawet w wysoko rozwiniętych krajach, nie są w stanie sobie poradzić. Problem ten może rozwiązać technologia – dzięki telemedycynie możemy odciążyć przepełnione szpitale i przychodnie, jednocześnie podnosząc komfort życia pacjenta, który wyposażony w urządzenia pozwalające na zdalny monitoring nie musi wychodzić z domu, aby być pod stałą opieką medyczną.

Czym jest telemedycyna?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to medycyna na odległość. Dzięki połączeniu doświadczeń z zakresu telekomunikacji, informatyki i medycyny powstały technologie umożliwiające świadczenie usług medycznych i sprawowanie opieki zdrowotnej niezależnie od barier geograficznych. Telemedycynę wykorzystuje się dziś między innymi do przeprowadzania zdalnych konsultacji lekarskich, w profilaktyce zdrowotnej, w leczeniu osób przewlekle chorych, w diagnostyce i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów poczynając od młodzieży szkolnej (badania przesiewowe), przez kobiety spodziewające się dziecka (zdalne badanie KTG), po osoby w podeszłym wieku wymagające kompleksowego, całodobowego nadzoru (monitoring kardiologiczny, detekcja upadku, wezwanie pomocy w przypadku złego samopoczucia).

Opieka medyczna dla seniorów

 

Jakie korzyści z istnienia telemedycyny może czerpać senior?

Zdalna Opieka Senioralna umożliwia stałe monitorowanie pacjenta przez personel medyczny oraz konsultowanie jego stanu zdrowia i samopoczucia z lekarzem prowadzącym, fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem lub z lekarzem specjalistą. Pacjent nie musi opuszczać miejsca zamieszkania aby poddać się badaniu, gdyż może wykonać je sam lub przez osoby, które się nim bezpośrednio opiekują (np. członkowie rodziny, pracownicy domu opieki, personel medyczny). Lekarz prowadzący, po otrzymaniu wyników może podjąć dalsze kroki, np. skontaktować się z pacjentem, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Podsumowując, Zdalna Opieka Senioralna oznacza:

 • Wzrost komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych
 • Ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej
 • Skrócony czas oczekiwania na przyjęcie i krótszy pobyt w szpitalu
 • Redukcję konieczności dojazdów, w celu konsultacji ze specjalistą lub odbycia wizyty kontrolnej
 • Skrócony czas reakcji w przypadku zagrożenia zdrowia i życia
 • Przypominanie o konieczności zażycia lekarstw i wykonania zleconego pomiaru (np. ciśnienia tętniczego krwi)
 • Łatwy i bezpieczny dostęp do własnych danych medycznych
 • Możliwość szybkiego skontaktowania się z personelem medycznym
 • Ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach

Choroby, które można monitorować na odległość.

Rozwiązania telemedyczne dedykowane seniorom, które dostarcza Comarch Healthcare umożliwiają zapewnienie kompleksowej opieki osobom cierpiącym na wiele różnych, często współistniejących schorzeń, m.in.:

 • Choroby kardiologiczne, w tym nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca
 • Zaburzenia motoryki i równowagi, a także upadki oraz omdlenia
 • Choroby układu oddechowego (astma, POCHP)
 • Bóle przewlekłe
 • Cukrzyca i choroby tarczycy
 • Choroby nerek
 • Depresja, a także zaburzania zachowania
 • Zaburzenia funkcji poznawczych (np. zaburzenia uwagi i pamięci)
 • Pogorszenie wzroku, niedosłuch

Urządzenia telemedyczne

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać