Zdalna Opieka Kardiologiczna - pytania i odpowiedzi

Zdalna Opieka Kardiologiczna - pytania i odpowiedzi to materiał, który powstał na podstawie wywiadu z Martą Niezgodą - kierownikiem Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care. Zachęcamy do lektury. 

 

Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

 

1. Czym jest Zdalna Opieka Kardiologiczna?

Zdalna Opieka Kardiologiczna to forma usługi umożliwiająca pacjentom monitorowanie stanu ich zdrowia całodobowo, przez dowolny okres czasu. Pacjenci poza automatycznym wykrywaniem zaburzeń pracy serca mogą także wykonywać badania „na żądanie”. Mogą również w dowolnym momencie wezwać pomoc (panic button) czy poprosić o pilny kontakt z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej – wykorzystując do tego urządzenie Comarch PMA (Personal Medical Asisntant). PMA jest certyfikowanym rejestratorem EKG z funkcją telemedyczną oraz wbudowanymi algorytmami, pozwalającymi wychwycić podstawowe nieprawidłowości w pracy serca. 

 

2. Jakie rodzaje badań mogą być wykonywane w ramach Zdalnej Opieki Kardiologicznej?

Usługa pozawala na wykonywanie kilku rodzajów badań, są to: telemonitoring kardiologiczny – czyli monitoring pracy serca z detekcją zaburzeń w dowolnych przedziałach czasowych, zdalne EKG na życzenie – wykonywanie EKG spoczynkowego (12 odprowadzeń) w dowolnym miejscu i czasie, Event Holter – polegający na rejestracji krótkich fragmentów EKG np. w sytuacji wystąpienia niepożądanych objawów oraz Holter EKG z monitoringiem – pozwalający na ciągłą rejestrację rytmu serca przy wykorzystaniu 7 lub 12 odprowadzeń wraz z monitoringiem kardiologicznym.

 

3. Czym są i do czego służą wspomniane odprowadzenia?

Odprowadzenia są odwzorowaniem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego. Można je przyrównać do wirtualnych kamer, patrzących na serce z różnych miejsc. Wygląd wykresu informuje nas o przebiegu sygnału elektrycznego, który powoduje skurcz serca.

 

4. Jak wyglądają badania przeprowadzane w ramach Zdalnej Opieki Kardiologicznej?

Badania odbywają się dzięki przenośnemu rejestratorowi sygnału EKG. Przed rozpoczęciem badania personel medyczny przeprowadza z pacjentem wywiad kardiologiczny oraz wykonuje referencyjne badanie EKG. W czasie monitorowania, za pomocą wbudowanych algorytmów detekcji, rejestrator automatycznie wykrywa zaburzenia rytmu serca pacjenta. Fragmenty zapisanego sygnału EKG są transmitowane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care i następnie poddawane szczegółowej analizie przez specjalistów. 

 

5. Kto może skorzystać z badań?

Każdy, kto czuje taką potrzebę. Z usługi najczęściej korzystają osoby z problemami kardiologicznymi, cierpiące na arytmię serca lub nadciśnienie tętnicze, odczuwające duszności i zawroty głowy lub mające w rodzinie bliskich, którzy chorują na schorzenia kardiologiczne. Badanie to może być także wykorzystywane jako wspomaganie rehabilitacji kardiologicznej po zawałach serca lub jako diagnostyka po zabiegach wszczepiania kardiowertera lub przeprowadzania ablacji. Zdalna Opieka Kardiologiczna to również przydatne rozwiązanie dla osób intensywnie uprawiających sport. 

 

Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

 

6. Co się dzieje, jeśli w trakcie analizy personel medyczny, analizujący zapis, wykryje nieprawidłowości?

W razie wykrycia potencjalnie groźnego rytmu pracy serca, pracownicy Centrum kontaktują się z pacjentem i przeprowadzają z nim wywiad medyczny według procedur, w celu określenia najlepszej ścieżki postępowania. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracownicy Centrum powiadamiają Pogotowie Ratunkowe i przekazują najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Po zakończeniu badania dane są zgrywane z urządzenia i poddawane analizie za pomocą specjalistycznego oprogramowania przez lekarza kardiologa, a wynik tej analizy wydawany jest pacjentowi.

 

7. Czy do badania należy się wcześniej przygotować?

Do badania nie trzeba przygotowywać się w szczególny sposób. Zaleca się unikania używania kremów lub balsamów do ciała dzień przed badaniem. W trakcie zakładania urządzenia skóra musi zostać odpowiednio przygotowana do założenia elektrod, poprzez ogolenie miejsc przyczepu elektrod oraz abrazji (usunięcie martwych komórek) naskórka, aby poprawić jakość zbieranego sygnału. Samo badanie nie ogranicza w większym stopniu codziennej aktywności pacjenta. Jego zadaniem jest rejestracja typowego dnia pacjenta.

 

8. Czy osoby, które korzystać będą z badania przechodzą wcześniej odpowiedni instruktaż?

Tak. Każda osoba, która chce skorzystać z usługi Zdalnej Opieki Kardiologicznej zostaje przeszkolona przez personel medyczny. Szkolenie obejmuje zarówno proste czynności, takie jak włączenie i wyłączenie urządzenia, ale również obsługę wbudowanego dzienniczka aktywności, w którym pacjent zaznacza przebieg dnia. 

W dzienniczku dostępna jest możliwość zaznaczenia momentu położenia się spać i porannej pobudki, podjęcia wysiłku fizycznego, przyjęcia lekarstw czy odczuwania zaburzeń rytmu. Dzięki tej funkcji pacjent informuje ratowników lub lekarzy opisujących badanie, jakie aktywności podejmował w ciągu dnia. Ułatwia to proces monitorowania pacjentów – alarmy informujące o zaburzeniach przestawiają się automatycznie. Samo urządzenie zawiera też opcję instruktażu, obejmującego podpięcie elektrod – opcja ta jest dostępna zaraz po włączeniu rejestratora. W razie przypadkowego odłączenia elektrody pacjent zostanie o tym natychmiast powiadomiony. 

 

9. Jak długo trwa badanie? 

Czas trwania badania zależny jest od rodzaju badania na jakie się zdecydujemy. W przypadku Telemonitoringu kardiologicznego to osoba badana bądź lekarz prowadzący decydują, jak długo i kiedy realizowany jest pomiar. Badanie, w zależności od preferencji może być wykonywane przez całą dobę lub w czasie określonych aktywności podejmowanych przez pacjenta w ciągu dnia, jak również w wybranych przedziałach czasowych. Badanie Holterem EKG z monitoringiem może trwać od 24h nawet do tygodnia. Oprócz zapisu sygnału EKG urządzenie transmituje do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej informacje o anomaliach wykrytych w czasie badania. Zdalne EKG na życzenie może być realizowane w dowolnym miejscu i czasie. Badanie jest wykonywane na dwa sposoby: według zaleceń lekarskich np. o stałej porze albo podczas wystąpienia objawów kardiologicznych. Wynik badania od razu transmitowany jest do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Zapis EKG jest oceniany przez lekarza, a interpretacja wyniku jest wysyłana wiadomością tekstową do urządzenia lub na telefon pacjenta. 

 

10. W jakich warunkach należy przeprowadzić badania?

W zależności od rodzaju badania na jaki się decydujemy możemy wykonywać je w czasie podejmowanej aktywności fizycznej, odpoczynku, rehabilitacji lub rutynowych czynności. Należy pamiętać, aby podczas wykonywania badania nie nosić na szyi biżuterii. Zrezygnować należy także z noszenia toreb lub plecaków, które mogłyby naciskać na elektrody. Pamiętać należy, aby nie kąpać się z podpiętymi elektrodami i nie dopuszczać do ich zamoczenia. 

 

Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

 

11. Co należy zrobić, jeśli w czasie badania urządzenie wyłączy się?

PMA w czasie badania nie może się wyłączyć, o ile podłączona jest naładowana bateria. Pacjent nie ma możliwości zakończenia badania. Urządzenie będzie pracowało ciągle, dopóki badanie nie zostanie zakończone przez wykwalifikowany personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań technicznych pacjent ma zawsze możliwość zadzwonienia do Centrum w celu wyjaśnienia problemu.

 

12. Co się dzieje, gdy badanie zostanie wykonane błędnie (np. jedna z elektrod zostanie przyklejona w niewłaściwym miejscu)?

Pierwsze założenie urządzenia PMA odbywa się w obecności pielęgniarki, która instruuje pacjenta w jaki sposób należy poprawnie podłączyć rejestrator. Dodatkowo pacjent dostaje materiały informacyjne, a także jest instruowany przez urządzenie, czy dobrze podpiął wszystkie elektrody. Tak więc możliwość błędnego umieszczenia elektrod jest minimalna. Personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej widząc artefakty również może zadzwonić do pacjenta i poinstruować go w jaki sposób ma poprawnie przykleić elektrody.

 

13. Czy w przypadku wykrycia (np. w czasie badania) nieprawidłowości zostanę o nich powiadomiony? 

Tak. Wszystkie wyniki uzyskiwane w ramach badania są przesyłane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care. Tam też są one poddawane analizie przez ratowników medycznych i lekarzy. Każdy przysłany pomiar jest dokładnie analizowany. W sytuacji, gdy ratownicy, interpretując dane przesyłane do Centrum Zdalnej Opieki, zauważą wyniki mogące świadczyć o pojawianiu się zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta, wdrażają opracowane wcześniej procedury postępowania. 

 

14. Czy jeśli w czasie używania Comarch PMA zasłabnę, ratownicy będą w stanie udzielić mi pomocy?

Tak, jeśli omdlenie będzie powodowane zaburzeniami w rytmie serca lub jeśli przed omdleniem pacjent zdążył nacisnąć przycisk kontaktujący go z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Aby podjąć interwencję, zgodnie z obowiązującymi procedurami, ratownicy muszą widzieć zmiany w zapisie EKG lub nawiązać kontakt telefoniczny z pacjentem. Comarch PMA posiada wbudowany GPS, dzięki czemu możliwa jest geolokalizacja chorego, a tym samym – w razie konieczności – wezwanie karetki na miejsce jego zasłabnięcia.  

 

15. Jakie zaburzenia wykrywane są najczęściej? 

Najczęstsze wykrywane zaburzenia pracy serca dotyczą zbyt szybkiej lub zbyt wolnej pracy serca. Kolejnym, często pojawiającym się zaburzeniem, wykrywanym przez aparat PMA jest migotanie przedsionków. Każdy pacjent dostaje urządzenie skonfigurowane indywidualnie, adekwatnie do stanu jego zdrowia na podstawie informacji zebranych w trakcie wywiadu kardiologicznego i z referencyjnego EKG.

 

16. Z czym pacjenci korzystający z usług Zdalnej Opieki Kardiologicznej mają największe problemy?

Największe problemy dotyczą początkowego przyzwyczajenia się pacjenta do ciągłej obecności urządzenia. Zazwyczaj już po kilku godzinach pacjenci przyzwyczajają się i nie odczuwają dyskomfortu w codziennych aktywnościach.

 

Zdalna Opieka Kardiologiczna - Comarch Healthcare

 

17. Co zyskuje pacjent korzystający ze Zdalnej Opieki Kardiologicznej?

Osoba korzystająca z usług Zdalnej Opieki Kardiologicznej zyskuje poczucie bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich, którymi opiekują się pracownicy Centrum. Dzięki możliwości stałego monitorowania pracy serca i praktycznie nieograniczonemu czasowi badania, osoba ta ma znacznie większą szansę wykrycia zaburzeń kardiologicznych, niż ma to miejsce w przypadku badań 24 lub 48h. 

Również forma badania zapewnia komfort obsługi. Urządzenie służące do zbierania zapisu ma ergonomiczny kształt i jest niewielkie. Pozwala na zachowanie dyskrecji i nie przeszkadza podczas wykonywania codziennych czynności. Wyniki badań mogą być udostępniane personelowi medycznemu w formie rozbudowanych raportów będących jednocześnie narzędziem do diagnostyki kardiologicznej. Rodzaj wykonywanego badania dostosowywany jest indywidualnie do stanu zdrowia i trybu życia pacjenta. 

 

18. Czym Zdalna Opieka Kardiologiczna ze Zdalnym Centrum Medycznym e-Care różni się od innych tego typu rozwiązań?

Zdalna opieka kardiologiczna jest rozwiązaniem najbardziej uniwersalnym. Polega ona na możliwości wyboru jednego z wielu trybów pracy urządzenia oraz ustawienia parametrów monitorowania konkretnie pod danego pacjenta.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać