Zdalna Pielęgniarka Szkolna – nowy wymiar opieki medycznej

Zdalna Pielęgniarka to system rozwiązań informatycznych w postaci Przenośnego Stanowiska Telemedycznego, pozwalającego optymalnie kosztowo przeprowadzić badania przesiewowe dzieci w szkołach podstawowych. 

Na pytania dotyczące nowej usługi odpowiada Robert Olejniczak, specjalista Comarch Healthcare pracujący przy projektach skierowanych do sektora ochrony zdrowia.

 

zdalna-pelęgniarka-rozwiazanie dla szkol-comarch healthcare 


Czym jest usługa Zdalnej Pielęgniarki Szkolnej?
Zdalna Pielęgniarka jest kompleksową usługą kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Rozwiązanie umożliwia wczesne wykrycie nieprawidłowości podczas badań prowadzonych w warunkach domowych.

 

Dla kogo przeznaczona jest usługa?
Zdalna Pielęgniarka Szkolna dedykowana jest dzieciom i młodzieży szkolnej, jak również ich rodzicom i opiekunom.

 

Czy przewidziana jest możliwość wglądu w wyniki badań poza placówką szkolną?
Tak, rozwiązanie posiada aplikację przeglądarkową. Możliwa jest również integracja z rozwiązaniami typu e-dziennik.

 

Kto będzie mógł zapoznać się z wynikami badań ucznia?
Dane będą widoczne dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia: rodziców, wychowawców oraz pielęgniarek. W wybranych opcjach dane uczniów będą widoczne także dla lekarza. Aplikacja umożliwi przekazywanie automatycznych rekomendacji rodzicom.

 

Co zyskamy dzięki rozwiązaniu?
Dzięki zastosowanemu oprogramowaniu i urządzeniom telemedycznym usługa pozwala na wykonywanie badań przesiewowych. Jej funkcjonalności umożliwiają także elektronizację dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

Co wchodzi w skład rozwiązania?
Przenośne Stanowisko Telemedyczne składa się z urządzeń dostarczanych każdorazowo, w zależności od rodzaju zaplanowanych działań przesiewowych. Standardowo są to: waga (z pomiarem składu ciała), termometr, ciśnieniomierz, spirometr, tablica okulistyczna, stadiometr przenośny, latarka.

Jest także dodatkowe wyposażenie stanowiska pielęgniarki, w skład którego wchodzą: laptop wraz z modułem Bluetooth, bezprzewodowy modem, skaner i drukarka.

 

wyposażenie stanowiska Zdalnej Pielęgniarki

 

Jak wygląda procedura realizacji usługi?
Rodzic musi wyrazić zgodę na udział dziecka w badaniu przeprowadzonym z wykorzystaniem Zestawu Telemetrycznego. Następnie pielęgniarka uruchamia proces badań przesiewowych dla wybranej grupy uczniów. Wychowawca i rodzice otrzymują notyfikację i uzupełniają dokumenty online.

Rodzice, którzy nie wypełnią dokumentu poprzez formularz internetowy, ręcznie uzupełniają Karty wydrukowane przez pielęgniarkę. Pielęgniarka uzupełnia także swoją część elektronicznie.

W następnym etapie realizacji usługi pielęgniarka uzupełnia niezbędne dokumenty i wpisuje dane do systemu, który wytwarza dokument HL7CDA. W tym miejscu rodzice zostają poinformowani o zakończeniu procesu.

 

Czyją pracę ułatwi aplikacja?
Rozwiązanie jest przydatne zarówno dla pielęgniarek jak i wychowawców. Wychowawcy zyskują narzędzie usprawniające wprowadzanie wymaganych informacji, w uporządkowany sposób mogą obsługiwać karty bilansowe uczniów. Pielęgniarki natomiast mają do dyspozycji zautomatyzowany proces wykonywania pomiarów wraz z wprowadzaniem ich do systemu. Aplikacja Zdalnej Pielęgniarki to także mechanizmy wspomagające obliczanie parametrów i wskaźników na podstawie przeprowadzonych badań (siatki centylowe, BMI).

 

Czy aplikacja posiada funkcjonalności przeznaczone dla rodziców uczniów?
Tak, rodzice zyskują możliwość łatwego i prostego wprowadzania informacji zgodnie z kartą bilansową, kompleksowy dostęp do wyników badań dziecka oraz rekomendacje po przeprowadzonych badaniach przesiewowych ułatwiających podjęcie decyzji dotyczących zdrowia dziecka. 

 

W jakich placówkach usługa Zdalnej Pielęgniarki została wprowadzona?
Obecnie trwa wdrożenie Zdalnej Pielęgniarki w Suwałkach w ramach projektu badawczo-rozwojowego Demonstrator Miasta Zdrowia.

 

Czy planowane są kolejne wdrożenia?
Tak, planowane są wdrożenia w Łodzi, w Brzegu oraz w Płocku w ramach programów pilotażowych.

 

Przejdź na dedykowaną stronę, aby dowiedzieć się więcej >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać