Wirtualne biuro obsługi klienta

Pandemia COVID-19 wymusiła popularyzację technologii, która umożliwia trzymanie dystansu społecznego. Szybka reakcja firm oferujących zdalne usługi klientom, pomogła utrzymać ciągłość usług, nawet pomimo ogłoszenia lockdownu. W związku z ryzykiem zachorowania na COVID-19 potrzebne było rozwiązanie, które nie narazi na niebezpieczeństwo klientów oraz pracowników, a dodatkowo usprawni procesy administracyjne.

 

Pobierz ofertę                           Pobierz cennik

„Comarch e-Consultant”
Ważnym aspektem z perspektywy urzędów było zaprojektowanie intuicyjnego systemu, stawiającego na prostotę obsługi. Szybkie wdrożenie umożliwia sprawne rozpoczęcie obsługi klientów online, a nawet częściowe wprowadzenie pracy zdalnej pracowników.

Powyższe cele posłużyły stworzeniu systemu obsługi klienta „Comarch e-Consultant” – programu, który poszerzy ofertę placówek o wirtualne biuro z wideokonsultacjami, dopasowanego do indywidualnych potrzeb firmy. Rozwiązanie wypełnia lukę w dotychczasowych kanałach komunikacji z klientem.
„Comarch e-Consultant”

Moduły rozwiązania wraz z funkcjami

Ze względu na kluczowe wymogi – intuicyjność obsługi po stronie klienta oraz pracownika, moduły dzielą się na 3 podstawowe panele:

Panele placówki w modelu Saas - wyodrębnione role:

 1. Konsultant
  • Przejrzysty harmonogram wideokonsultacji przypisanych na wybrany dzień
 2. Administrator
  • Dodawanie dostępów konsultantom
  • Definiowanie tematów e-wizyt
  • Definiowanie grafików dla konsultantów i planowanie dni wolnych
  • Przeglądanie statystyk z e-wizyt
Konsultant
 • Przejrzysty harmonogram wideokonsultacji przypisanych na wybrany dzień
Administrator
 • Dodawanie dostępów konsultantom
 • Definiowanie tematów e-wizyt
 • Definiowanie grafików dla konsultantów i planowanie dni wolnych
 • Przeglądanie statystyk z e-wizyt

Panele placówki w modelu on premise - wyodrębnione role:

 1. Administrator uprawnień
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu
 2. Administrator lokalny – danej placówki
  • Planowanie grafików dla konsultantów
  • Możliwość przypisania różnych grafików dla konsultantów
  • Wgląd do parametrów technicznych przeprowadzonych konsultacji
  • Raportowanie rozmów z klientami
 3. Administrator globalny – nadrzędny administrator wszystkich jednostek
  • Planowanie dni wolnych, obowiązujących we wszystkich placówkach
  • Podgląd wizyt zrealizowanych we wszystkich placówkach (z bieżącego dnia oraz historyczne), z możliwością filtracji
  • Zapis parametrów przeprowadzanych e-wizyt we wszystkich oddziałach – analogicznie do funkcjonalności administratora lokalnego
  • Raportowanie rozmów z klientami
 4. Konsultant
  • Przejrzysty harmonogram wideokonsultacji przypisanych na wybrany dzień
Administrator uprawnień
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu
Administrator lokalny – danej placówki
 • Planowanie grafików dla konsultantów
 • Możliwość przypisania różnych grafików dla konsultantów
 • Wgląd do parametrów technicznych przeprowadzonych konsultacji
 • Raportowanie rozmów z klientami
Administrator globalny – nadrzędny administrator wszystkich jednostek
 • Planowanie dni wolnych, obowiązujących we wszystkich placówkach
 • Podgląd wizyt zrealizowanych we wszystkich placówkach (z bieżącego dnia oraz historyczne), z możliwością filtracji
 • Zapis parametrów przeprowadzanych e-wizyt we wszystkich oddziałach – analogicznie do funkcjonalności administratora lokalnego
 • Raportowanie rozmów z klientami
Konsultant
 • Przejrzysty harmonogram wideokonsultacji przypisanych na wybrany dzień

Intuicyjny panel klienta bez logowania

 1. Panel klienta
  • Wybór zakresu tematycznego wideokonsultacji
  • Terminarz z możliwością zarezerwowania e-wizyty
  • Gotowy wzór formularza zgłoszeniowego
  • Mailowe potwierdzenie wizyty i możliwość odwołania jej (treść wiadomości dopasowana zgodnie z sugestią klienta)
  • Wiadomość SMS z przypomnieniem w dniu wizyty
Panel klienta
 • Wybór zakresu tematycznego wideokonsultacji
 • Terminarz z możliwością zarezerwowania e-wizyty
 • Gotowy wzór formularza zgłoszeniowego
 • Mailowe potwierdzenie wizyty i możliwość odwołania jej (treść wiadomości dopasowana zgodnie z sugestią klienta)
 • Wiadomość SMS z przypomnieniem w dniu wizyty

Zalety rozwiązania

Bezpieczne połączenie, chroniące dane poufne
Weryfikacja tożsamości podczas rozmowy
Łatwość obsługi - przejrzysty panel klienta oraz administratora
Umożliwienie wprowadzenia pracy zdalnej pracowników
Bezpieczeństwo zdrowotne dla pracowników oraz klientów
Utrzymanie ciągłości usług podczas pandemii
Rozładowanie kolejek w placówce i wygoda interesantów
Dostosowany do potrzeb klienta
Podniesienie prestiżu placówki

Potencjalni klienci rozwiązania

Dzięki możliwości dopasowania do potrzeb placówki, system może stanowić kanał komunikacji z klientem zarówno dla większych jak i mniejszych organizacji.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać