40 milionów złotych na projekty z zakresu e-zdrowia w województwie wielkopolskim

40 MILIONÓW ZŁOTYCH do 30 listopada

ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH – ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU E-ZDROWIA W WOJ. WIELKOPOLSKIM

Dofinansowanie w ramach RPO proejktów dotyczących e-zdrowia

Wsparcie cyfryzacji ochrony zdrowia i usług społecznych.

We wrześniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - poddziałanie 2.1.1., rozpoczął się nabór wniosków dotyczących zwiększenia dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, rozwoju systemów obsługi obywateli i systemów wspomagających administrację publiczną, a także rozwoju cyfryzacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz systemów geodezyjnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym naborze to 40 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na projekty z zakresu e-zdrowia, wsparcia cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług publicznych wynosi 15 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach pomocy de minimis: 700 000,00 zł.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się pod adresem: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/135

 

Minimalny wkład własny to 15 tys. zł na każde 100 tys. dofinansowania.

Wystarczy tylko 15 % wartości projektu, aby wprowadzić innowacyjne usługi zapewniające pacjentom ciągłość opieki zdrowotnej oraz komfort w kontakcie ze świadczeniodawcami. Pacjent może korzystać z rozwiązań ułatwiających diagnostykę oraz kontakt z personelem medycznym poza środowiskiem szpitalnym, czy przychodnią. Cyfryzacja i wsparcie procesu diagnostycznego zwiększa wygodę korzystania z usług zdrowotnych i ich dostępność.

 

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki. Zdalna opieka medyczna i rozwiązania telemedyczne.

Wdrożenie rozwiązań gabinetowych do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach zdrowotnych podniosą standard świadczonych usług.
Zdalna opieka medyczna i stałe monitorowanie pacjentów przez personel medyczny znacząco zwiększą poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania wśród osób zależnych, chorych i niesamodzielnych.
Rozwiązania telemedyczne służące do diagnostyki umożliwią kontakt z personelem placówek medycznych, bez konieczności opuszczania domu (telekonsultacje z lekarzami specjalistami).

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać