Comarch EDM

Comarch EDM to system informatyczny służący do zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych. Centralny dostęp do dokumentów pochodzących z różnych systemów oferuje sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworząc bezpieczne, kompletne archiwum dokumentów. To innowacyjne rozwiązanie wspiera lekarzy w postawieniu właściwej diagnozy oraz zapewnia pacjentom i pracownikom medycznym oszczędność czasu.

Zalety rozwiązania

Holistyczne ujęcie zdrowia

System zapewnia przystępny wgląd do wszelkich danych medycznych pacjenta zgromadzonych w trakcie leczenia.

Inteligentna wyszukiwarka

Łatwe dotarcie do pożądanych informacji zawartych w dokumentacji medycznej dzięki nowoczesnym mechanizmom wyszukiwania.

Wymiana dokumentacji pomiędzy placówkami

Sprawna wymiana informacji pomiędzy placówkami, przyspiesza proces stawiania diagnozy oraz pozwala uniknąć nadmiarowych badań.

Kompatybilność z platformą P1

System współpracujący ze standardami wykorzystywanymi w platformie P1.

Funkcjonalności

 • Bezpieczne archiwum klasy Enterprise Content Managment 
 • Prezentowanie najważniejszych informacji wyodrębnionych z dokumentu  w formie Rekordu Pacjenta
 • Udostępnianie wyników i badań  wybranych dokumentów medycznych za pośrednictwem Portalu Pacjenta
 • Eksport dokumentacji przy pomocy formatów XML i PDF określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 • Obsługa standardów HL7 CDA i XDS.b  zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia
 • Wersjonowanie i porównywanie treści dokumentów medycznych
 • Obsługa podpisów cyfrowych oraz zapewnienie kart kryptograficznych
 • Wspieranie skanowania dokumentów papierowych oraz prezentowanie wyników badań w formie przyjaznych dla użytkownika wykresów i trendów

  

 

Obszary zastosowania

Szpitale

Miasto Zdrowia

Współpracujące sieci placówek

Regionalne systemy informacji medycznej

Demonstratorium Interoperacyjności EDM

W celu popularyzacji interoperacyjności semantycznej w Polsce i uproszczenia integracji systemów różnych producentów Comarch Healthcare podjął decyzję o utworzeniu tzw. Demonstratorium Interoperacyjności EDM, zgodnego z zaleceniami IHE. Jego zadaniem będzie wytworzenie spójnego środowiska testowego umożliwiającego weryfikację zgodności z profilami IHE oraz schematronami HL7CD.

Dzięki wprowadzeniu zasad interoperacyjności możliwe jest zapewnienie współpracy między systemami informatycznymi różnych producentów w podmiotach ochrony zdrowia. Efektem tej interoperacyjności będzie możliwość realizacji wymiany dokumentów między różnymi systemami PACS, HIS, RIS, LIS w ramach jednostki medycznej oraz budowa platformy wymiany dokumentów medycznych w regionie, gdzie występują systemy HIS różnych producentów. Możliwa będzie również wymiana dokumentów między różnymi typami jednostek - np. między szpitalami, POZ, AOS, przychodniami ambulatoryjnymi, Pogotowiem Ratunkowym. Interoperacyjność również da możliwość jednolitej identyfikacji pacjenta w różnych systemach ułatwiając agregację danych i dokumentów na portalach pacjenta.

IHE potwierdza zgodność systemu Comarch EDM z 9 profilami integracyjnymi

 • Audit Trail and Node Authentication (ATNA)
 • Consistent Time (CT)
 • Patient Demographics Query (PDQ)
 • Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQ V3)
 • Patient Identifier Cross-Referencing (PIX)
 • Patient Identifier Cross-Reference for Mobile (PIXm)
 • Patient Identifier Cross-Reference HL7 V3 (PIX V3)
 • Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b), Document Registry
 • Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b), Document Repository
 • XAD-PID Change Management (XPID)

Dowiedz się więcej

connectathon ihe

Warianty wdrożeń

Architektura Comarch EDM, zgodna z zaleceniami IHE, sprawia iż system pozwala zarządzać dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych i może być wdrażany w różnych modelach biznesowych.

Wariant lokalny

Zakłada uruchomienie wszystkich komponentów bezpośrednio w podmiocie. Zapewnia wszystkie opisane funkcje w ramach pojedynczego zakładu.

Wariant współdzielony

Umożliwia pełną automatyzację wymiany dokumentacji pomiędzy współpracującymi podmiotami.

Comarch Cloud

Uruchomienie pełnego archiwum dokumentacji medycznej w modelu chmurowym. W podmiocie medycznym uruchamiany jest jedynie „connector” do chmury, do niego podłączone są systemy źródłowe.

Comarch Cloud EDM + HIS

Rozszerza archiwum w modelu Comarch Cloud o system dziedzinowy. Przeznaczony dla podmiotów, które nie posiadają własnych systemów dziedzinowych.

Klienci

Zobacz jak nasze rozwiązania oceniają inni

Sprawdź rekomendacje

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza