Comarch Healthcare partnerem strategicznym Krajowej Izby Domów Opieki

Z radością informujemy, iż Comarch Healthcare dołączył do grona partnerów Krajowej Izby Domów Opieki w roli partnera strategicznego. Współpraca ta pozwoli nam dotrzeć z nowoczesnymi, telemedycznymi rozwiązaniami do jeszcze większej ilości osób przebywających w domach opieki.

Krajowa Izba Domów Opieki (KIDO) jest pierwszą w Polsce inicjatywą integrującą środowisko zinstytucjonalizowanej opieki senioralnej. Jej celem jest pełnowymiarowe wsparcie placówek opiekuńczych dedykowanych osobom starszym. KIDO zrzesza domy opieki senioralnej na terenie Polski, wyposażając ich pracowników w bezpieczną przestrzeń do wymiany doświadczeń i uwag. Dzięki temu pomoc i opieka świadczone w placówkach są jeszcze bardziej efektywne, a także komfortowe dla samych seniorów.

Zauważalne w ostatnim czasie zmiany polegające na istotnej poprawie standardów usług świadczonych w placówkach całodobowej opieki długoterminowej powodują, iż nowoczesne technologie informatyczne i telemedyczne - połączone z coraz bardziej zaawansowaną diagnostyką stać się mogą wkrótce codziennością w tych obszarach działalności. Odczuwamy ogromną satysfakcję, iż na początku tej drogi wspiera i towarzyszy nam tak doświadczony  i uznany partner jakim jest firma COMARCH - niewątpliwy lider oraz kreator wielu unikalnych rozwiązań informatycznych w Polsce i za granicą. Jesteśmy przekonani, że wspólna wymiana doświadczeń połączona z wzajemnymi kompetencjami zawodowymi każdej ze stron dostarczy w przyszłości wielu korzyści odbiorcom tego typu usług – podkreślił prezes Krajowej Izby Domów Opieki KIDO, dr Andrzej Lejczak

Partnerstwo Strategiczne KIDO to dla Comarch Healthcare kolejny krok w wypełnianiu misji szerzenia (r)ewolucyjnego podejścia do e-Zdrowia. W naszym produktowym portfolio posiadamy telemedyczne rozwiązania, takie jak HomeHealth, Opaska Życia, czy Mobilny Punkt Diagnostyczny, przydatne w codziennej opiece senioralnej. Wierzymy, że skorzystają z nich również pracownicy i podopieczni instytucji zrzeszonych w KIDO. Bardzo cieszymy się na nadchodzące wspólne projekty.

Nasze partnerstwo uważam za niezmiernie istotny krok dla realizacji wspólnej idei wspierania systemu opieki senioralnej. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie tylko dzięki już gotowym rozwiązaniom tworzonym w naszej firmie będziemy mieli realny wpływ na poprawę jakości codziennego życia zarówno osób przebywających w domach opieki, jak i ich pracowników. Dzięki lepszemu zrozumieniu z jednej strony potrzeb, a z drugiej możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, mamy kolejną możliwość jeszcze lepszego dostosowania rozwiązań do potrzeb tej istotnej grupy, która z nich korzysta – podsumowuje Kazimierz Cięciak, Dyrektor Product Managementu i Konsultingu Comarch Healthcare.

Po więcej informacji o Krajowej Izbie Domów Opieki, członkostwie oraz partnerstwie zapraszamy na stronę internetową inicjatywy: https://kido.org.pl/.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać