Punkt Diagnostyczny Comarch

Rosnące zapotrzebowanie na dostępną i komfortową opiekę zdrowotną doprowadziło do szybkiego rozwoju usług telemedycznych. Jedną z nich są punkty diagnostyczne, które dają pacjentom dostęp do badań w dowolnym miejscu i czasie. Punkt Diagnostyczny Comarch to rozwiązanie, które niweluje niedogodności z jakimi spotykają się nie tylko pacjenci, ale również pracownicy placówek medycznych: niedostępność lekarzy, przepełnione placówki, ograniczenia czasowe oraz wysokie koszty leczenia.

Schemat działania

Punkt Diagnostyczny Comarch składa się z urządzeń i oprogramowania, umożliwiających proste i szybkie pomiary podstawowych parametrów życiowych pacjenta. Rozwiązanie jest również dostępne w formie przenośnej.

Działanie oparte jest o aplikację dostępną na tablecie lub ekranie, przeprowadzającą pacjenta przez wszystkie etapy. W ramach Punktów Diagnostycznych Comarch możliwe jest wykonanie badań samodzielnie - w trybie podstawowym lub przy asyście pielęgniarki - w trybie rozszerzonym. Dane przesyłane są do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie.

 Punkt Diagnostyczny Comarch

Rozwiązanie dla wielu branż

  1. Sektor ubezpieczeń
  2. Możliwość przeprowadzenia badań na miejscu, przed zawarciem umowy na polisę ubezpieczeniową, mniejsza liczba hospitalizacji I readmisji.
  3. Transport
  4. Dostęp do podstawowych badań w razie problemów zdrowotnych, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżujących
  5. Centra handlowe
  6. Zachęcenie większej ilości klientów ofertą rozszerzoną o wysokiej jakości usługi telemedyczne.
  7. Korporacje
  8. Oszczędność czasu wynikająca z mniejszej ilości wizyt w placówkach medycznych, podniesienie bezpieczeństwa I komfortu pracowników.

Sektor ubezpieczeń

Możliwość przeprowadzenia badań na miejscu, przed zawarciem umowy na polisę ubezpieczeniową, mniejsza liczba hospitalizacji I readmisji.

Transport

Dostęp do podstawowych badań w razie problemów zdrowotnych, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżujących

Centra handlowe

Zachęcenie większej ilości klientów ofertą rozszerzoną o wysokiej jakości usługi telemedyczne.

Korporacje

Oszczędność czasu wynikająca z mniejszej ilości wizyt w placówkach medycznych, podniesienie bezpieczeństwa I komfortu pracowników.

Elementy Punktu Diagnostycznego Comarch

Beneficjenci

Osoby powyżej 18 roku życia

Osoby, które chcą monitorować swój stan zdrowia poza placówkami medycznymi

Osoby chore, także przewlekle

Zalety rozwiązania

Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki i terapii

Oszczędność czasu przez pominięcie długiego okresu oczekiwania na wizytę

Znaczne oszczędności w kosztach opieki medycznej

Wygoda dla pacjentów i opiekunów

Zwiększenie świadomości pacjenta w zakresie dbałości o własne zdrowie

Mniejsze przepełnienie placówek medycznych

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza