Punkt Diagnostyczny Comarch
Rosnące zapotrzebowanie na dostępną i komfortową opiekę zdrowotną doprowadziło do szybkiego rozwoju usług telemedycznych. Jedną z nich są punkty diagnostyczne, które dają pacjentom dostęp do badań w dowolnym miejscu i czasie. Punkt Diagnostyczny Comarch to rozwiązanie, które niweluje niedogodności z jakimi spotykają się nie tylko pacjenci, ale również pracownicy placówek medycznych: niedostępność lekarzy, przepełnione placówki, ograniczenia czasowe oraz wysokie koszty leczenia.

Schemat działania

Punkt Diagnostyczny Comarch składa się z urządzeń i oprogramowania, umożliwiających proste i szybkie pomiary podstawowych parametrów życiowych pacjenta. Rozwiązanie jest również dostępne w formie przenośnej.

Działanie oparte jest o aplikację dostępną na tablecie lub ekranie, przeprowadzającą pacjenta przez wszystkie etapy. W ramach Punktów Diagnostycznych Comarch możliwe jest wykonanie badań samodzielnie - w trybie podstawowym lub przy asyście pielęgniarki - w trybie rozszerzonym. Dane przesyłane są do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie.

 

Punkt Diagnostyczny Comarch składa się z urządzeń i oprogramowania, umożliwiających proste i szybkie pomiary podstawowych parametrów życiowych pacjenta. Rozwiązanie dostępne jest w formie stacjonarnej i w wersji mobilnej. Wersja mobilna sprawdzi się np. na pokładach samolotów, gdzie zorganizowanie przestrzeni pod stacjonarną formę jest niemożliwe.

Rozwiązanie dla wielu branż

  1. Sektor ubezpieczeń
  2. Możliwość przeprowadzenia badań na miejscu, przed zawarciem umowy na polisę ubezpieczeniową, mniejsza liczba hospitalizacji.
  3. Transport
  4. Dostęp do podstawowych badań w razie problemów zdrowotnych, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżujących
  5. Centra handlowe
  6. Zachęcenie większej ilości klientów ofertą rozszerzoną o wysokiej jakości usługi telemedyczne.
  7. Korporacje
  8. Oszczędność czasu wynikająca z mniejszej ilości wizyt w placówkach medycznych, podniesienie bezpieczeństwa I komfortu pracowników.
Sektor ubezpieczeń
Możliwość przeprowadzenia badań na miejscu, przed zawarciem umowy na polisę ubezpieczeniową, mniejsza liczba hospitalizacji.
Transport
Dostęp do podstawowych badań w razie problemów zdrowotnych, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżujących
Centra handlowe
Zachęcenie większej ilości klientów ofertą rozszerzoną o wysokiej jakości usługi telemedyczne.
Korporacje
Oszczędność czasu wynikająca z mniejszej ilości wizyt w placówkach medycznych, podniesienie bezpieczeństwa I komfortu pracowników.

Elementy Punktu Diagnostycznego Comarch

Beneficjenci

Zalety rozwiązania

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać