W ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” firma CA CONSULTING SA (grupa kapitałowa Comarch SA) zrealizuje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zamówienie na budowę kompleksowego systemu informatycznego na terenie Województwa Wielopolskiego.

14 sierpnia 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał kontrakt z firmą CA CONSULTING SA na „Wykonanie i wdrożenie usług elektronicznych z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem infrastruktury sprzętowej przetwarzania danych dla wytwarzania usług elektronicznych” dla 23 podmiotów leczniczych na terenie województwa wielkopolskiego.

Firma CA CONSULTING SA została wyłoniona w drodze przetargu, do którego przystąpiło 3 wykonawców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Termin realizacji umowy to 15 grudnia 2015 roku. Wartość zawartego kontraktu wynosi: 23.985.000,00 zł brutto.

Celem projektu jest m.in. budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego, umożliwiającego płynną wymianę danych medycznych i informacji między istniejącymi już systemami, także centralnymi. Projekt charakteryzuje się dużą złożonością i obejmuje m.in. dostawy sprzętu serwerowego, macierzy, stanowisk komputerowych, wdrożenie usług elektronicznych zarówno lokalnie w szpitalach jak i w regionie, centrum uwierzytelniania oraz systemy obiegu dokumentów.

Do usług elektronicznych realizowanych w ramach projektu należą:

  • Wytwarzanie i udostępnianie dokumentów medycznych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
  • Rejestr Świadczeń i Zdarzeń Medycznych
  • Gospodarka Lekami
  • Monitorowanie Zdarzeń Systemu Ratownictwa Medycznego
  • Hierarchiczna Analiza Danych Medycznych
  • Usługa uwierzytelniania i autoryzacji dostępu
  • Usługa elektronicznego obiegu dokumentów

W ramach umowy została udzielona gwarancja jakości i licencji na korzystanie z wdrożonych przez Spółkę systemów. Przez kolejne 5 lat, licząc od daty podpisania przez podmiot leczniczy protokołu odbioru, Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji.Piotr Piątosa, prezes Comarch Healthcare, pełnomocnik CA CONSULTING SA (grupa kapitałowa Comarch) wskazuje strategię Grupy Comarch skierowaną na sektor medyczny. – Comarch rozwija produkty i kompetencje dla rynku medycznego. Celem jest odegranie kluczowej roli w dalszej informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce planowanej na najbliższe lata – mówi prezes Piątosa.

Prezes Piotr Piątosa podkreśla wagę zakończonego niedawno z sukcesem projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. – Jest to element umożliwiający Comarch realizację kolejnych platform regionalnych, jak ta w Wielkopolsce. Dodatkowo, silne kompetencje Comarch w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w regionach zadecydowały o realizacji projektu Małopolski System Informacji Medycznej. Nasz wybór jako podwykonawcy w projekcie E-zdrowie dla Mazowsza podkreśla kompetencje i akcentuje Comarch jako silnego gracza w obszarze Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) w Polsce – mówi prezes Piątosa.

W województwie łódzkim spółki z grupy kapitałowej Comarch są wykonawcą Regionalnego Portalu Medycznego (RPM) oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a także projektu in4health.

Ponadto spółka przygotowuje się do realizacji cyklu szkoleń „Miasto zdrowia”, na których przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania dla województw, regionów i miast. Koncepcja „Miasta Zdrowia” zakłada nieprzerwaną opiekę medyczną, która jest dopasowana do potrzeb pacjenta. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań medycznych pozwoli na jeszcze lepszą jakość opieki przy zmniejszonym nakładzie pracy specjalistów. Pierwsze szkolenie odbędzie się 4 września w Krakowie na Stadionie Cracovii, a w Poznaniu „Miasto Zdrowia” odbędzie się 27 listopada br.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać