Rozwiązania Comarch wsparciem podstawowej opieki zdrowotnej w ramach programu FEnIKS

Rozwój technologiczny jest kluczowym elementem efektywnej opieki zdrowotnej. Programy takie jak FEnIKS umożliwiają placówkom medycznym wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które znacząco poprawiają jakość i dostępność ich usług. Wybierając rozwiązania Comarch, jednostki podstawowej opieki zdrowotnej mogą podnieść standard opieki medycznej, korzystając z dofinansowania dostępnego w ramach wspomnianego programu. 

Czym jest FEnIKS?

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) to kontynuacja wcześniejszych dwóch inicjatyw Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 (POIiŚ). Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie na usługi medyczne oraz potrzebę przystosowania systemu do obecnych wyzwań demograficznych i epidemiologicznych.

Główne cele programu FEnIKS – Sektor Zdrowie

Program FEnIKS w sektorze zdrowia ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla wszystkich obywateli. Kluczowe cele programu obejmują wzmocnienie odporności systemów opieki zdrowotnej, zwłaszcza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), oraz wsparcie transformacji opieki instytucjonalnej na rzecz bardziej spersonalizowanych modeli opieki rodzinnej i środowiskowej. Program jest także dedykowany adaptacji struktur opieki zdrowotnej, aby efektywnie odpowiadać na współczesne wyzwania medyczne.

„Naszym głównym celem jest zapewnienie pacjentom równego dostępu do świadczeń w ramach POZ, AOS oraz opieki psychiatrycznej”. – mówi wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Znaczenie projektu

Ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne powoduje ograniczenia w dostępności do publicznej opieki zdrowotnej. Program FEnIKS może w dużym stopniu poprawić dostępność oraz efektywność świadczeń zdrowotnych. Ministerstwo Zdrowia, które jest jednostką odpowiedzialną za wdrożenie działań infrastrukturalnych w zakresie ochrony zdrowia w ramach programu, dysponuje budżetem w wysokości około 815 milionów euro (w tym wkład UE – 650 milionów euro oraz środki krajowe – 165 milionów euro). Ministerstwo planuje przeznaczyć te środki na wzmocnienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ulepszenie infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w szpitalach ponadregionalnych, wsparcie ratownictwa medycznego oraz reformę psychiatrii. 

Korzyści dla pacjentów

Dzięki Programowi FEnIKS pacjenci mogą liczyć na szereg korzyści, takich jak lepszy dostęp do podstawowych i specjalistycznych usług zdrowotnych, poprawę ogólnej ochrony zdrowia oraz jakości opieki medycznej. Ponadto, otwarcie nowych placówek POZ na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia wyeliminuje konieczność podróżowania do odległych ośrodków medycznych w celu odbycia wizyty lekarskiej.

Rozwiązania Comarch objęte programem

Comarch oferuje szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań mogących wesprzeć realizację celów w ramach Programu FEnIKS. System Comarch Optimed NXT, platforma telemedyczna Comarch e-Care 2.0 oraz Punkt Diagnostyczny to tylko niektóre z propozycji, które wnioskodawcy mogą ująć w swoim wniosku aplikacyjnym. 

Wspomniane rozwiązania umożliwiają m.in. automatyzację zarządzania wizytami, dwustronne powiadomienia SMS, digitalizację dokumentów oraz zdalne konsultacje medyczne. Dzięki takim rozwiązaniom placówka medyczna może działać bardziej efektywnie, odciążyć personel i tym samym zwiększyć liczbę zadowolonych pacjentów.

Rekrutacja i granty

NFZ planuje kilka naborów wniosków grantowych w ramach Programu FEnIKS, z czego pierwszy nabór jest planowany na lipiec 2024. Aby ubiegać się o dotacje, niezbędne jest złożenie projektu, przedstawienie planu inwestycyjnego oraz spełnienie określonych kryteriów jakościowych, w tym zgodności z lokalnymi planami rozwoju oraz udziału własnego w finansowaniu inwestycji.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów dotyczących aplikowania o granty oraz procedury naboru. Program FEnIKS to przyszłość polskiej opieki zdrowotnej. Działajmy wspólnie, aby ją zrealizować!

Kontakt 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać