Comarch był Złotym Sponsorem, wystawcą i prelegentem na mHealth Summit Europe, wydarzeniu które odbyło się w Berlinie od 6 do 8 maja. Konferencja stanowiła panel dyskusyjny obejmujący tematy z obszaru technologii mobilnych w zarządzaniu schorzeniami chronicznymi, technologii mobilnych w zakresie opieki medycznej nad osobami starszymi oraz zagadnień prywatności i bezpieczeństwa danych. Comarch, ze swoim portfolio rozwiązań dla nowoczesnej medycyny, takich jak Platforma opieki zdalnej e-Care oraz systemy: Teleradiologia oraz EHR, może pomóc w definiowaniu i realizacji dostosowanych do potrzeb klientów modeli biznesowych, które umożliwią świadczenie wysokiej jakości usług medycznych w zakresie mHealth.

mHealth Summit Europe skupia środowisko międzynarodowych liderów w celu wymiany doświadczeń i trendów na temat tego, jak spełnić obietnicę mobilności w opiece zdrowotnej. Podczas wydarzenia dyskutowano na temat możliwości i wyzwań, a także strategii realizacji mHealth, od projektów pilotażowych do realnej implementacji. Było to czwarte, sponsorowane przez Comarch, wydarzenie organizowane przez HIMSS (organizacja non-profit, skupiona na idei optymalnego wykorzystania technologii informatycznych (IT) i systemów zarządzania dla poprawy jakości opieki zdrowotnej).

Podczas konferencji, Karol Ziółkowski, Business Development Manager, zaprezentował innowacyjne podejście Comarch do realizacji zdalnej opieki medycznej: “Do not pilot, aviate! Why influential impact of Remote Care services is operations rather than the technology?”. (“Nie rób pilotażów, lataj! Dlaczego kluczowy wpływ na realizację usług zdalnej opieki medycznej ma organizacja operacyjna, a nie technologia?”).

„Firmy dostarczające technologie, chcące odnieść sukces w obszarze opieki zdalnej, powinny zrozumieć, że podstawowy na pierwszy rzut oka czynnik, jakim jest technologia, musi w rzeczywistości stać się czynnikiem komplementarnym wobec organizacji operacyjnej, ale oba elementy muszą wciąż współistnieć w celu stworzenia zintegrowanego rozwiązania end-to-end” – mówi Karol Ziółkowski.

 

“Usługi opieki zdalnej to 20% technologii, 20% modelu biznesowego i 60% działań operacyjnych. Ramy operacyjne projektu stanowią o tym, jak opieka zdalna będzie realizowana w praktyce. Zapewniają informacje, jak logistycznie obsługiwać urządzenia, w jaki sposób je dostarczać, utrzymywać i zapewniać wsparcie techniczne. W obszarze operacyjnym znajdziemy także ściśle określone algorytmy zarządzania danymi zebranymi od pacjentów w taki sposób, aby lekarz otrzymywał już konkretne, przesiane informacje, jako podsumowanie lub fragmenty do analizy. Pierwszą linię kontaktu i wsparcia dla pacjentów stanowią wyposażeni w odpowiednie procedury medyczne specjaliści z centrum zarządzania opieką zdalną. Finalnie, określone zostaje także to, w jaki sposób odbywać się będzie medyczna kwalifikacja pacjentów do projektu opieki zdalnej. Właśnie taki model opieki zdalnej propagujemy i realizujemy w Comarch” – dodaje Piotr Madej, Dyrektor BU Aparatura Medyczna.

Dowiedz się więcej o podejściu Comarch do realizacji usług opieki zdalnej w wywiadzie, który udzielił Piotr Madej dla HealthTechWire.

Dowiedz się więcej o produktach Comarch dla branży medycznej:

Platforma Comarch e-Care

Comarch Teleradiologia

Comarch EDM

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać