„Dzienny Oddział Geriatryczny” w Katowicach z teleopieką Comarch Healthcare

W sierpniu rozpoczął się projekt „Dzienny Oddział Geriatryczny” realizowany przez Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach (EMC Silesia sp. z o.o.) oraz Comarch Healthcare S.A. 

 

„Projekt dedykowany jest dla osób powyżej 65 roku życia z terenu Katowic oraz Sosnowca. Przewiduje korzystanie ze świadczeń medycznych, opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych w trybie pobytu dziennego przez okres 1 miesiąca (21 dni roboczych) w wymiarze minimum 6 godzin dziennie od 8.00 – 16.00. Całodobowo, przez 7 dni w tygodniu funkcjonuje dodatkowo Telecentrum Opieki wyposażone w platformę Comarch e-Care, które monitoruje stan pacjentów w trakcie trwania projektu – w czasie pobytu w placówce, podczas transportu oraz w trakcie pobytu w domu. Pacjenci są wyposażeni w Bransoletki Życia umożliwiające m.in. całodobowy kontakt z Centrum Teleopieki. Projekt realizuje Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach (EMC Silesia sp. z o.o.) Telecentrum zostało wyposażone przez Comarch Healthcare S.A.”Anna Brzęska -Mikoda, Członek Zarządu, Dyrektor Szpitala.
 
Więcej informacji na temat działań: Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II - dzienny oddział geriatryczny
 
„Jest to już drugi projekt realizowany dzięki współpracy EMC Silesia i Comarch Healthcare. W lipcu zakończył się projekt „Szpital Domowy”, w ramach którego przez 20 miesięcy personel medyczny korzystał z platformy telemedycznej Comarch e-Care oraz Mobilnych Punktów Diagnostycznych (Walizek Diagnostycznych). Dzięki temu połączeniu pacjenci zostali objęci zdalną opieką medyczną, w tym diagnostyką i monitoringiem. Podstawą „Szpitala Domowego” była stała, sprawna komunikacja pomiędzy pozostającymi w domu pacjentami a personelem medycznym” - Jacek Pawełczyk, Dyrektor Handlowy Comarch Healthcare.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać