Platforma Comarch e-Care

Realizacja usług Zdalnej Opieki Medycznej możliwa jest dzięki platformie Comarch e-Care, pozwalającej na ciągły monitoring stanu zdrowia pacjentów w sposób zdalny. Platforma umożliwia odbieranie i przetwarzanie danych medycznych oraz danych zgromadzonych z urządzeń pomiarowych, kontrolujących określone parametry życiowe. Wspiera również personel medyczny w realizacji ustalonych schematów postępowania. 

Elementy Platformy e-Care

Platforma e-Care - Comarch Healthcare - Telemedycyna

Aplikacja e-Care z interfejsem WEB 

Umożliwia podłączenie aparatury telemedycznej, odbieranie i zarządzanie danymi, graficzną wizualizację danych zgodną ze standardami medycznymi, integrację z systemami klasy HIS, geograficzną lokalizację pacjentów, zarządzanie pracą i procedurami postępowania personelu interwencyjnego, kontakt z pacjentami za pomocą kanałów audio i video oraz realizację konsultacji lekarskich w systemie workflow.

 

 

 

 

Zdalna Opieka Medyczna - aparatura telemedyczna - Comarch Healthcare

Comarch Holter

Comarch Holter to aplikacja służąca do analizowania i zarządzania badaniami. Pozwala na zarządzanie procesem obsługi pacjenta, m.in. analizą wyników badań, danymi pacjenta, oraz dostępnymi zasobami (rejestratorami holterowskimi i personelem). W obszarze analitycznym działa w oparciu o zaawansowane i precyzyjne algorytmy, pozwalające na dokładną analizę w obszarach m. in.: klasyfikacji morfologicznej zespołów QRS, analizy HRV, badania odcinka ST i odstępu QT.

 

 

 

 

Zdalna Opieka Medyczna - aparatura telemedyczna - Comarch Healthcare

Comarch PMA 

Nowoczesny cyfrowy rejestrator EKG, pozwalający na ciągłe wykonywanie  wielodniowych  badań z zachowaniem wysokiej jakości sygnału. Aparat PMA automatycznie wykrywa zaburzenia rytmu serca i na bieżąco informuje ratowników medycznych w Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Dzięki możliwości geolokalizowania pacjentów (wbudowany moduł GSM, GPS), zespoły ratunkowe mogą szybciej dotrzeć do pacjentów w nagłych sytuacjach. Pomiary dokonywane są za pomocą 7 lub 12 odprowadzeń, co wpływa na wysoką jakość transmitowanego i analizowanego zapisu. Aparat jest certyfikowany jako holter EKG oraz EKG spoczynkowe. 

 

 

Cardiodial - Comarch Healthcare - Telemedycyna

Cardiodial

Cyfrowy, przenośny event holter pozwalający w wygodny sposób wykonywać badania EKG. Rejestrator przykładany jest bezpośrednio do klatki piersiowej w momencie odczuwania przez pacjenta subiektywnych symptomów. Sygnał jest rejestrowany i transmitowany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.  Podczas nagrywania sygnału możliwe jest również bieżące odsłuchiwanie pracy serca. Rejestrator nagrywa 30-sekundowe fragmenty EKG z jednego odprowadzenia.

HMA - Comarch Healthcare

Comarch HMA

Zbiera dane z urządzeń peryferyjnych i transmituje je do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Aparat współpracuje z szeroką gamą urządzeń pomiarowych, dostarczanych również przez firmy zewnętrzne. Z jednej strony może stanowić domową stację pomiarową, z drugiej – dzięki funkcjonalności telekonferencji czy komunikatora głosowego lub tekstowego – może być najszybszym sposobem kontaktu pacjenta z lekarzem. Przykładowe urządzenia współpracujące z aparatem Comarch HMA: termometr, ciśnieniomierz, waga, pulsoksymetr, pikflometr, spirometr, glukometr, inna zaawansowana aparatura (np.: respirator). 

 

 

 

 

mHMA - Comarch Healthcare - Telemedycyna

mHMA

Poza aparatem Comarch HMA dostępna jest również aplikacja mobilna mHMA, która łączy wybrane urządzenia pomiarowe bezpośrednio ze smartfonem (Android). Komunikacja z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej odbywa się wówczas tylko za pośrednictwem telefonu. Rozwiązanie to jest dedykowane indywidualnym odbiorcom.

Zdalna Opieka Polożnicza - aparatura telemedyczna - Comarch Healthcare

Comarch KTG

Przenośne urządzenie przeznaczone do wykonywania badań kardiotokograficznych w warunkach domowych. Zastosowana metoda akustyczna pomiaru w sposób nieinwazyjny umożliwia rejestrację czynności akcji serca dziecka oraz czynności skurczowej macicy. Urządzenie transmituje dane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej za pomocą sieci telefonii komórkowej.

 

 

 

 

Zdalne Usługi Opiekuńcze - Comarch Healthcare

Zdalne Usługi Opiekuńcze

Zapoznaj się z rozwiązaniami, które potrzebne są do świadczenia Zdalnych Usług Opiekuńczych.

 

Atesty i zgodność

Comarch Helathcare S.A. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485. Platforma Comarch e-Care jest wyrobem medycznym klasy IIa, certyfikowanym na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. 

Centrum Zdalnej Opieki Medycznej

Kluczowym elementem systemu opieki zdalnej jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie personel medyczny w trybie 24/7/365 monitoruje stan zdrowia pacjentów.

Centrum Zdalnej Opieki Medycznej - Comarch Healthcare

  • Skupia wykwalifikowany personel medyczny: ratowników medycznych, położne, lekarzy różnych specjalizacji, dietetyków i rehabilitantów
  • Monitoruje stan zdrowia pacjentów całodobowo, również w dni świąteczne
  • Interweniuje w przypadkach: wykrytych automatycznie anomalii sparametryzowanych indywidualnie pod każdego pacjenta (przekroczone normy i wartości progowe), jak również na każde żądanie pacjenta (np.: użycie Przycisku Życia)
  • Wykorzystuje medyczne schematy postępowania (procedury), dzięki którym możliwa jest szybsza i bardziej celowa interwencja

 

 

 

 

 

Całość platformy Comarch e-Care, zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programistycznej, została stworzona przez jedną firmę, co daje gwarancję kompatybilności wszystkich elementów i łatwość ich dostosowywania.

 

Bartosz Pampuch, Wiceprezes Zarządu Comarch Healthcare

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza