e-Zdrowie. Pacjent a placówka – różnice potrzeb, oczekiwań i możliwości. Sprawdź nowy raport opracowany wspólnie z ConQuest Consulting.

Z radością prezentujemy wyczekiwany materiał, którego brakowało w polskiej branży medycznej. Raport „e-Zdrowie. Pacjent a placówka – różnice potrzeb, oczekiwań i możliwości” został przygotowany przez firmę ConQuest Consulting na rzecz Comarch Healthcare. Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z wnioskami z przeprowadzonego badania.

Uwzględnienie perspektywy pacjentów i placówek medycznych to klucz do efektywnego zarządzania jednostką. Co charakteryzuje te perspektywy? Dlaczego obie są ważne? Co je łączy, a co różni? W jaki sposób sprostać oczekiwaniom obu stron jednocześnie? Na te i inne pytania staramy się znaleźć odpowiedź, analizując wyniki przeprowadzonego badania.

Pobierz bezpłatny materiał, by dowiedzieć się:

  • Jak pacjenci oceniają polski system ochrony zdrowia?
  • Co sądzą lekarze o współczesnym dostępie do świadczeń medycznych?
  • Jakie nastroje wzbudza zastosowanie rozwiązań technologicznych?
  • Jakie usprawnienia i innowacje warto wdrożyć?

Pobierz

Metodologia badania

Badanie składało się z 3 części:

  • badania ilościowego przeprowadzonego wśród pacjentów,
  • badania ilościowego przeprowadzonego wśród lekarzy,
  • badania jakościowego na grupie ekspertów z dziedziny medycyny.

Badanie wśród pacjentów przyjęło formę panelu badawczego. Respondenci mieli okazję wybrać miejsce, które zdarzyło im się odwiedzić w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Do wyboru mieli 7 możliwości: uzdrowisko, szpital, poradnia POZ, urząd, żłobek, poradnia specjalistyczna i muzeum. Do badania zostały zakwalifikowane osoby, które zaznaczyły odpowiedzi: szpital, poradnia POZ lub poradnia specjalistyczna. Kwalifikacja lekarzy do udziału w badaniu odbyła się na podstawie weryfikacji doświadczenia deklarowanego na platformie LinkedIn oraz portalu Znany Lekarz.

Oba badania ilościowe zostały przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview, wywiad wspomagany komputerowo przy pomocy strony www). Udział wzięło odpowiednio 750 pacjentów i 75 lekarzy.

Badanie jakościowe na grupie ekspertów sektora medycznego przeprowadzono na grupie 7 osób, metodą IDI (Individual In-depth Interview, pogłębiony wywiad indywidualny).

Profil badanych

Pacjenci

Wśród badanych pacjentów procentowo przeważały kobiety (66,27%). Pojawili się przedstawiciele różnych grup wiekowych (18-65+), jednak ponad połowa respondentów zadeklarowała przedział wiekowy 31-50 lat. Mocno zróżnicowane okazały się być również miejsca zamieszkania respondentów: począwszy od terenów wiejskich (19,07%), kończąc na miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (29,73%). Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że z usług medycznych korzysta kilka razy w roku, a jako najczęstsze powody wymieniano: złe samopoczucie, rutynową kontrolę oraz choroby przewlekłe.

Lekarze

W badaniu wzięli udział lekarze pełniący funkcje: stażysta, rezydent, lekarz, specjalista i ordynator, z czego największą grupę stanowili specjaliści (62,67%). Jako miejsce pracy respondenci wskazywali głównie jednostki POZ/SPZOZ (44%) oraz szpitale powiatowe (32%). Zdecydowana większość (64%) deklarowała staż pracy przewyższający 12 lat. Na pytania odpowiedziały zarówno kobiety (54,67%), jak i mężczyźni (45,33%) w wieku 18-60+ lat.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać