Już od stycznia 2013 roku placówki medyczne posiadające kontrakt z NFZ-em uzyskają dostęp do systemu eWUŚ, czyli elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Pozwoli to na sprawną weryfikację uprawnień pacjentów. Czy systemy informatyczne do zarządzania placówką medyczną będą gotowe na zmiany?

- Zadaniem systemu eWUŚ jest przede wszystkim uproszczenie i usprawnienie procesu weryfikacji uprawnień pacjentów. Największą zaletą systemu eWUŚ jest to, że od 1 stycznia 2013 roku pacjenci będą zwolnieni z dotychczasowego obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, czyli książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA - komentuje Adam Kołodziejczyk Product Manager oprogramowania Comarch OptiMED24.

Z drugiej strony – eWUŚ ma ułatwić rozliczanie świadczeniodawcy z płatnikiem, i co ważne - wszystkie ewentualne uwagi i reklamacje wynikające z błędnego statusu ubezpieczenia pacjenta od stycznia 2013 będą rozpatrywane przez NFZ. Takie rozwiązanie uchroni świadczeniodawców od dodatkowych kosztów związanych z korektą rozliczeń.

- Optymalny system do obsługi placówki medycznej dzięki właściwie przygotowanej integracji z eWUŚ powinien łączyć w sobie dwie podstawowe funkcje – z jednej strony skrócić czas obsługi pacjenta w rejestracji w porównaniu z dotychczasowym procesem weryfikacji, a z drugiej - usprawnić proces rozliczenia z NFZ – dodaje Kołodziejczyk.

Świadczeniodawca będzie miał możliwość weryfikacji uprawnień poprzez dedykowany portal internetowy lub branżowe oprogramowanie, które jest zintegrowane z systemem eWUŚ. Takim oprogramowaniem jest OptiMED24 – umożliwia kontrolę uprawnień podczas procesu obsługi pacjenta w rejestracji i wizyty w gabinecie. Dzięki zintegrowanemu systemowi obiegu informacji w oprogramowaniu OptiMED24, lekarz badający pacjenta w gabinecie dostaje automatycznie informację o statusie ubezpieczenia, a w przypadku niepotwierdzenia uprawnień przez eWUŚ, informację o przedstawieniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (książeczkę ubezpieczeniową lub druk RMUA)  lub złożeniu oświadczenia o prawie do świadczeń podczas rejestracji - to duże usprawnienie – komentuje ekspert z Comarch e-Zdrowie.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać