Interoperacyjność systemów Comarch potwierdzona w trakcie Connectathonów 2017 i 2018

Comarch Healthcare osiągnął pełną zdolność do realizacji platform regionalnych e-zdrowia oraz komponentów lokalnych w szpitalach, zgodnie z międzynarodowymi standardami IHE. Testy interoperacyjności systemów przeprowadzono podczas Connectathonów 2017 i 2018.

Connectathon to coroczne wydarzenie organizowane przez IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) - międzynarodową organizację założoną przez klientów oraz dostawców systemów IT w ochronie zdrowia. Jej głównym założeniem jest usprawnienie wymiany danych pomiędzy systemami. W celu sprawdzenia w praktyce możliwości komunikacji pomiędzy różnymi narzędziami IT (interoperacyjności), producenci oprogramowania biorą udział w 5-dniowym warsztacie technicznym, podczas którego mogą przetestować swoje rozwiązania, pod kątem zgodności z profilami IHE. Prezentują one metodykę zastosowania istniejących, uznanych standardów, w celu uzyskania interoperacyjności systemów dla konkretnych tzw. „przypadków użycia”. IHE publikuje efekty każdego Connectathonu w formie list testowych na swoich oficjalnych stronach.

Profile integracyjne wobec realizacji platform regionalnych w Polsce

Aktualnie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) prowadzi badania we współpracy z Radą ds. Interoperacyjności, Architektury, Regionów oraz ekspertami IHE Europe nad architekturą e-Zdrowia w Polsce oraz listą profili IHE konieczną do zastosowania w realizacji projektów w obszarze e-Zdrowia.

Poniżej, lista przedstawiająca profile integracyjne, będąca efektem dotychczasowych prac ekspertów CSIOZ oraz ich rekomendacji, prawdopodobnych do zastosowania w realizacji platform regionalnych w ramach e-Zdrowia w Polsce:

1. XDS.b (Cross-Enterprise Document Sharing) – stosowany w celu wyszukiwania dokumentów na podstawie metadanych, ich wymiany, składowania oraz wprowadzanie do rejestru
2. PIXV3 (Patient Identifier Cross Referencing) – stosowany w celu identyfikacji pacjenta po identyfikatorze
3. PDQV3 (Patient Demographics Query) – stosowany w celu identyfikacji pacjenta po danych demograficznych
4. ATNA (Audit Trail and Node Authentication) – stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu
5. CT (Consistent Time) – stosowany w celu zapewnienia synchronizacji czasu
6. APPC (Advanced Patient Privacy Consents) – stosowany w celu zdefiniowania semantyki zgód, ich przechowywanie, zarządzanie oraz przepływ pomiędzy systemami i organizacjami (np.regiony-communities)
7. XAD-PID – stosowany w celu zestandaryzowania mechanizmu komunikacji w zakresie zmian
w identyfikatorach pacjenta oraz uaktualnienia metadanych w rejestrze EDM (będzie właściwy do zastosowania, jeśli nr PESEL nie będzie jedynym identyfikatorem koniecznym do wyszukiwania dokumentacji pacjenta)
8. XUA (Cross-Enterprise User Assertion) – stosowany do uwierzytelniania użytkowników między regionami (communities)
9. XCA (Cross-Community Access) – stosowany w celu zapewnienia wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy regionami (communities)
10. XCPD (Cross-Community Patient Discovery) – stosowany w celu identyfikacji pacjentów pomiędzy regionami (communities)

Comarch Healthcare w gotowości do realizacji międzynarodowych standardów

Comarch Healthcare testował interoperacyjność systemów na Connectathonach 2017 i 2018. Wyniki zaprezentowane w poniższej tabeli, jednoznacznie potwierdzają zdolność Comarch Healthcare S.A. do realizacji platform regionalnych wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

standardy interoperacyjności Comarch Healthcare

Comarch Healthcare jest najbardziej zaawansowanym wśród liczących się producentów oprogramowania w Polsce pod kątem osiągnięcia pełnej zdolności do realizacji platform regionalnych oraz komponentów lokalnych w szpitalach, zgodnie z międzynarodowymi standardami IHE (pełna zdolność po przejściu testów z profili APPC oraz EUA/XUA). Lista przetestowanych profili IHE potwierdza praktyczne możliwości wdrożenia rozwiązań zapewniających wymianę dokumentacji medycznej zarówno w ramach platformy regionalnej, jak i z innymi systemami (platformy w innych województwach, P1). Co więcej, jesteśmy w stanie spełnić dodatkowe wymagania, np. dotyczące komunikacji w zakresie zmian w identyfikatorach pacjenta, uaktualnienia metadanych w rejestrze EDM (profil XAD-PID), oraz udostępniania dokumentacji medycznej zeskanowanej. Ponadto, przetestowaliśmy profil HPD pozwalający na wykonywanie zapytań do systemów gromadzących informacje np. w zakresie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, danych lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych, itp. (np. platforma P2) – mówi Bartosz Pampuch, Wiceprezes Comarch Healthcare.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz darmowy White Paper "Cyfrowa przyszłość systemu ochrony zdrowia".

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać