Kolejna gmina zainteresowana rozwiązaniami Comarch Healthcare!

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice - Igor Bandrowicz, wspólnie z Kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Prusicach Adamem Gubernatem w czwartek 25 lutego 2016 roku spotkali się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, na poprawę jakości świadczenia usług zdrowotnych na terenie Gminy Prusice.

Jak mówi Andrzej Rybicki - Władze samorządowe Gminy Prusice chcą poprawić dostępność usług zdrowotnych dla mieszkańców. W czasie spotkania, które miało miejsce pod koniec lutego przedstawiliśmy najnowsze rozwiązania telemedyczne. Z największym zainteresowaniem spotkały się Zdalna Opieka Kardiologiczna i Położnicza. Na uwagę zasługuje również fakt, że usługi zdalnej opieki nad osobami starszymi mogą pozwolić samorządowi wywiązać się z obowiązku zapewnienia mieszkańcom podstawowej opieki medycznej – dodaje. 

RPO - wdrażanie projektów z zakresu e-Zdrowia w Prusicach

Demonstracja platformy Miasto Zdrowia

Władze samorządowe Gminy Prusice zainteresowane są także realizacją - w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - tzw. demonstracji platformy Miasto Zdrowia. Utworzona w jej ramach Platforma Teleinformatyczna będzie pozwalała na elektroniczne monitorowanie pacjentów, a uzyskane dzięki niej wyniki przesyłane będą do Centrum Monitorowania. Rozwiązanie przedstawiane będzie w kilku samorządach różnych szczebli w całym kraju.

Spotkania specjalistów Comarch Healthcare z władzami samorządowymi planującymi inwestycję w ochronę zdrowia, potwierdzają duże oczekiwania wobec zdalnej formy świadczenia usług zdrowotnych. Elektroniczne rozwiązania medyczne postrzegane są nie tylko jako nowość technologiczna, ale również jako jedna z metod umożliwiająca poprawę dostępności usług medycznych. 

 

więcej informacji o cyklu konferencji dot. Regionalnych Programów Operacyjnych na projekty z zakresu e-Zdrowia >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać