Kolejny pilotaż usług Zdalnej Opieki w ramach projektu „Miasto Zdrowia”

13 lipca nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Comarch S.A. a Urzędem Miasta Łodzi. Zgodnie z zapisami umowy Comarch udostępni samorządowi urządzenia telemedyczne oraz aparaty telemetryczne do monitoringu EKG. Uruchomiona zostanie również platforma teleinformatyczna umożliwiająca świadczenie usług Zdalnej Opieki. Jest to trzecie z kolei pilotażowe uruchomienie usług w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Miasto Zdrowia”.

 

Projekt Miasto Zdrowia rozpoczyna się w Łodzi  

 

Mieszkańcy Łodzi będą mogli korzystać z usług objętych umową przez okres 6 miesięcy, począwszy od listopada. Za kontakt z pacjentami, ich kwalifikację do pilotażu oraz odpowiedni dobór urządzeń i parametrów do badań, odpowiedzialne będzie Miejskie Centrum Medyczne im. Dr. Karola Jonschera. Jednocześnie każdy pacjent będzie pod stałym nadzorem Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w Krakowie, które reaguje na wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas badań wykonywanych przez pacjenta. 

Realizacja projektu ruszyła z dniem podpisania umowy i potrwa do końca maja 2017 roku. Dane medyczne z usługi będą kompletowane w platformie teleinformatycznej Zdalnej Opieki – COMARCH e-Care. Korzystając z urządzeń Comarch, Miejskie Centrum Medyczne będzie w stanie pilotażowo świadczyć usługi telemedyczne w zakresie zdalnej opieki dedykowanej w szczególności osobom w wieku starszym, niesamodzielnym i/lub obłożnie chorym. Urząd Miasta Łodzi nie wyklucza rozszerzenia projektu jeszcze na etapie pilotażu i objęcia usługami telemedycznymi innych placówek oświatowych oraz placówek pomocy społecznej zarządzanych przez miasto.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska o projekcie „Miasto Zdrowia”: Bardzo dziękuję firmie Comarch za uruchomienie nieodpłatnego programu usług Zdalnej Opieki właśnie w  Łodzi. Każda nowa technologia, wspomagająca ratowanie życia i zdrowia pacjentów jest warta wdrożenia i rozwijania. Dlatego tak cenna dla naszego Miasta jest ta inicjatywa. Uruchomienie tego typu nowoczesnych usług z pewnością podniesie komfort życia osób pozostających pod opieką i znacząco zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. Poza tym jeszcze bardziej ułatwi dostęp do profesjonalnej opieki medycznej. Cieszę się, że nadążamy za światowymi trendami w popularyzacji systemów zdalnej opieki medycznej. Dzięki temu programowi również Łódź dołącza do grona liderów teleopieki.

 

O projekcie „Miasto Zdrowia”

Projekt „Miasto Zdrowia” jest realizowany przez Comarch S.A. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Projekty B+R przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna inwestycja Comarch w realizację projektu „Miasto Zdrowia” wynosi 20.963.504,00 zł. Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości 8.385.401,60 zł. 

    

logotypy projektu Miasto Zdrowia Comarch Healthcare

 

Zapoznaj się z materiałem opublikowanym przez media >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać