Łódź stawia na telemedycynę w ramach projektu „Miasto Zdrowia”

Rusza realizacja projektu „Miasto Zdrowia” w Łodzi. Już teraz pacjenci Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera mogą skorzystać z darmowych świadczeń zdalnej opieki medycznej. Niezbędne systemy informatyczne oraz urządzenia medyczne dostarczyła firma Comarch.

 

Miasto Zdrowia Łódź

 

Projekt realizowany jest przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. W ramach projektu pacjenci Centrum Medycznego objęci zostaną opieką kardiologiczną, pulmonologiczną oraz diabetologiczną. Dodatkowo ponad 300 uczniów z trzech szkół zostanie przebadanych w ramach badań przesiewowych za pomocą usługi Zdalna Pielęgniarka. W projekt zaangażowany będzie personel medyczny Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi oraz Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działającego w krakowskiej placówce leczniczej iMed24, będącej częścią Spółki Comarch Healthcare.

 

Opieka nad mieszkańcami

W ramach projektu, w listopadzie uruchomione zostały usługi telemedyczne. Badania osób zakwalifikowanych do pilotażowego programu potrwają sześć miesięcy, do końca kwietnia 2017r. W tym czasie 240 pacjentów zostanie objętych specjalistyczną opieką. Dzięki Usłudze Zdalnej Opieki, przy użyciu 40 zestawów Senior Medical Assistant (SMA) składających się z dedykowanego tabletu wraz z zainstalowaną aplikacją oraz sensorami pomiarowymi: ciśnieniomierzami, termometrami, pikflometrami, wagami, pulsoksymetrami i 10 certyfikowanymi rejestratorami EKG - Comarch PMA (Personal Medical Assistant) monitorowane będą podstawowe funkcje życiowe mieszkańców Łodzi. W ramach projektu mieszkańcy Łodzi, objęci programem będą mogli skorzystać ze świadczeń medycznych opartych na innowacyjnej technologii telemedycznej. Uzyskane w ramach badań dane będą stanowiły zanonimizowaną wiedzę o stanie zdrowia mieszkańców.

 

Zdalna Opieka Medyczna w Łodzi

Pacjenci Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera otrzymają odpowiednie aparaty pomiarowe zgodnie z zaleceniami lekarzy, którzy przeprowadzą z nimi wcześniej wywiad na temat stanu zdrowia. Podopieczni będą mogli w warunkach domowych monitorować parametry takie jak: ciśnienie tętnicze krwi, masę ciała, temperaturę, saturację oraz wydolność płuc i poziom cukru we krwi. Pacjenci zostaną objęci także telemonitoringiem kardiologicznym, otrzymają w ramach zdefiniowanych protokołów medycznych właściwych dla zdiagnozowanych schorzeń indywidualnie dobrane harmonogramy badań. Ustalone zostaną też progi alarmowe dla każdego z pomiarów. Osobom biorącym udział w projekcie świadczona może być również opieka pulmonologiczna i diabetologiczna. Mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do programu otrzymają urządzenia telemedyczne, dzięki którym przez okres od 3 dni do 6 miesięcy będą mogli wykonać odpowiednie badania i pozostać pod monitoringiem personelu medycznego w Miejskim Centrum Telemedycznym (Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w Krakowie). Dodatkowo będą mogli sami zaalarmować ratowników medycznych przez całą dobę, w przypadku złego samopoczucia Ratownicy skontaktują się z osobami wymagającymi pomocy m.in. w sytuacji, gdy na podstawie wyników badań przesłanych do Miejskiego Centrum Telemedycznego stwierdzą nieprawidłowości. Zarówno dostarczone urządzenia telemedyczne jak i oprogramowanie w Centrum Zdalnej Opieki wykorzystują zaawansowane algorytmy do wykrywania zaburzeń i nieprawidłowości co pozwala na dostarczenie opieki w wielu aspektach zdrowotnych dużej liczbie pacjentów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów, aparaty medyczne maja możliwość automatycznego wykrywania zaburzeń niebezpiecznych dla zdrowia i życia pacjentów. Takie dane są natychmiast przesyłane do centrum monitorowania i nadzoru nad pacjentami. Personel medyczny, zgodnie z procedurami medycznymi może podjąć natychmiastową interwencję. Celem stosowanych rozwiązań jest zapewnienie odpowiednio szybkiej reakcji, pozwalającej ratować życie i zdrowie osób objętych telemonitoringiem. Dzięki wsparciu algorytmów możliwej jest także równoczesne, bezpieczne monitorowanie większej grupy pacjentów w czasie rzeczywistym. Takie usługi pozwalają na prowadzenie poszerzonej diagnostyki, bardziej celową terapię i rehabilitację. Zapewniają również bezpieczeństwo pacjentów, szczególnie tych w grupach wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu na przykład zaburzeń rytmu serca.

Rozpoczęcie współpracy w ramach projektu „Miasto Zdrowia” pomiędzy Miejskim Centrum Medycznym a firmą Comarch umożliwi świadczenie usług z zakresu zdalnej opieki medycznej - mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi - Odbiorcami usługi będą osoby w różnym wieku, także osoby starsze. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu będziemy mogli podnieść komfort życia naszych podopiecznych i zapewnić im profesjonalną opiekę medyczną przez całą dobę.

 

Profilaktyka w szkołach dzięki Zdalnej Pielęgniarce

Zdalną opieką medyczną zostaną objęci również uczniowie trzech łódzkich szkół. Comarch w ramach projektu „Miasto Zdrowia” dostarczy usługę Zdalna Pielęgniarka, która pozwoli na przygotowanie i przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej uczniów.

W ramach tej usługi placówki otrzymają mobilne narzędzie do diagnostyki w postaci Przenośnego Stanowiska Telemedycznego. Dzięki rozwiązaniu wykonanych zostanie ponad 1500 badań przesiewowych. Oprogramowanie Zdalnej Pielęgniarki w sposób automatyczny analizuje dane diagnostyczne i wspiera zalecanie konsultacji lekarskich dla dzieci z wykrytymi nieprawidłowościami.

W efekcie dostarczenia świadczeń zdrowotnych - seniorom w domach oraz dzieciom w szkołach - zgromadzone zostaną dane, które posłużą do przygotowania analiz dotyczących stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta. Wszystkie zgormadzone dane pozostaną anonimowe a opracowane raporty pozwolą samorządowi podejmować decyzje o prowadzeniu celowych programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb i zdiagnozowanych problemów zdrowotnych.

 

Zdjęcia z konferencji prasowej:

miasto-zdrowia-łódź 

miasto-zdrowia-łódź

miasto-zdrowia-łódź

miasto-zdrowia-łódź

 

 

Więcej o projekcie „Miasto Zdrowia

 

Miasto Zdrowia - platformy regionalne

 

Projekt „Miasto Zdrowia" realizowany jest przez Comarch S.A. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Projekty B+R przedsiębiorstw", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach prac rozwojowych specjaliści Comarch opracowują platformę innowacyjnej opieki medycznej, która jest dostarczana oraz testowana przez samorządy. Usługa umożliwia realizację usług opieki zdrowotnej i profilaktyki dla mieszkańców. Zbudowana jest również Platforma Analityczna i Raportująca, która służy do analizowania zgromadzonych danych, opracowywania raportów oraz rekomendowania działań pro-zdrowotnych. Pilotażowe projekty w ramach programu „Miasto Zdrowia” zostały już uruchomione w Suwałkach, Brzegu i Łodzi. W najbliższym czasie z usług Comarch Healthcare będą korzystać Prusice, Płock oraz Zabrze.Projekty demonstracyjne Miasto Zdrowia

Comarch Healthcare dostawcą nowoczesnych technologii

Na przestrzeni ostatnich 7 lat nakłady finansowe przeznaczane przez spółkę na prace badawczo-rozwojowe wzrosły z 1,8 do ponad 17,3 miliona złotych.

Do kluczowych działań realizowanych dzięki licznym inwestycjom, oprócz Miasta Zdrowia, zaliczyć należy też prace prowadzone nad NOMED-AF (nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków). Współpraca w ramach projektu odbywa się z udziałem Partnerów: Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicim, Oddziałem Klinicznym Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym – Kliniką Kardiologii oraz Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM. Celem realizacji jest opracowanie systemu monitorującego, opartego o technologie telemedyczną, zdolnego do wykrywania niemego migotania przedsionków. Zakładanym efektem prac jest także możliwość oceny częstości występowania niemego migotania przedsionków w populacji powyżej 65 roku życia mieszkającej w Polsce.

Systemy informatyczne Comarch Healthcare pozawalają nie tyko przetwarzać i gromadzić dane medyczne. W ofercie firmy oprócz m.in.: systemów do zarzadzania dokumentacją medyczną na poziomie placówek medycznych, regionów i miast znajdują się także systemy umożliwiające stały monitoring stanu zdrowia pacjenta poza środowiskiem szpitalnym oraz innowacyjne rozwiązania z zakresu Zdalnej Opieki Medycznej.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać