Czym jest Miasto Zdrowia?

Miasto Zdrowia to platforma usługowo-informatyczna składająca się z zestawu wzajemnie współpracujących aplikacji i systemów IT. W ramach Miasta  Zdrowia  jest  wytwarzany  i  dostarczany  personelowi medycznemu, pacjentom oraz osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej zestaw narzędzi pozwalający zapewnić kompleksową opiekę zdrowotną od narodzin, przez całe życie.

Koncepcja Miasto Zdrowia

koncepcja miasto zdrowia

Głównym założeniem projektu Miasto Zdrowia jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną od momentu narodzin, przez całe życie z równoległym kształtowaniem usług medycznych dostępnych w mieście.

Opis dostępnych usług elektronicznych

Zdalna Pielęgniarka

Zdalna Pielęgniarka

Przy użyciu Przenośnego Stanowiska Telemedycznego wykonywana jest mobilna diagnostyka uczniów szkół podstawowych pozwalająca zaplanować i przeprowadzić właściwe badania przesiewowe.

Zdalna Rehabilitacja i Profilaktyka

Zdalna Rehabilitacja i Profilaktyka

Pozwala na objęcie opieką domową pacjentów po przebytych chorobach kardiologicznych, będących w grupie ryzyka kardiologicznego; umożliwia monitoring EKG na terenie szpitala, jak również wspiera proces rehabilitacji osób po hospitalizacji.

Zdalna Położna

Zdalna Położna

Zastosowanie rozwiązania homeKTG pozwala na objęcie opieką kobiet w ciąży w warunkach domowych z jednoczesną możliwością automatycznej transmisji danych wykonanego badania i odbioru wyniku.

Zdalna Opieka

Zdalna Opieka

Za pomocą oprogramowania i urządzeń klasy medical-hub możliwe jest świadczenie usług telemedycznych pozwalających na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta znajdującego się poza środowiskiem szpitalnym, a w razie upadku lub zagrożenia życia na wezwanie pomocy.

Zdalna Przychodnia

Zdalna Przychodnia

Rozwiązanie komplementarne wobec tradycyjnej opieki zdrowotnej, umożliwia przeprowadzanie telekonsultacji, zapewnia dostęp do danych medycznych, automatycznie przypomina o konieczności zażycia lekarstw, umożliwia kontrolę stosowania się do zaleceń lekarskich.

Elektroniczna Książeczka Zdrowia

Elektroniczna Książeczka Zdrowia

Umożliwia przechowywanie i udostępnianie elektronicznego rekordu pacjenta, daje możliwość intuicyjnego znalezienia potrzebnej informacji z poziomu przeglądarki internetowej, zapewniając przy tym stały i selektywny dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów dla osób uprawnionych.

Platforma Analityczna i Raportująca

Platforma Analityczna i Raportująca

Rozwiązanie jest zestawem narzędzi do analizy danych dotyczących stanu zdrowia populacji. Na bazie gromadzonych i analizowanych danych Platforma dostarcza informacje pozwalające planować ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

Filary koncepcji Miasto Zdrowia

 • Kompleksowość opieki zdrowotnej
 • Holistyczne podejście do pacjenta
 • Odmiejscowienie opieki medycznej
 • Rozbudowana analityka medyczna
 • Łatwiejszy dostęp do danych medycznych
 • Objęcie opieką wszystkich grup społecznych

Dowiedz się więcej

miasto zdrowia comarch

Wdrażane rozwiązania telemedyczne

INFOGRAFIKA: Elementy platformy Miasto Zdrowia

Zobacz warstwy i ich poszczególne elementy składające się na Miasto Zdrowia

 

Dowiedz się więcej

miasto zdrowia infografika

Platforma teleinformatyczna

W ramach Miasta Zdrowia funkcjonuje platforma telemedyczna Comarch e-Care. Rozwiązanie skupia wykwalifikowany personel medyczny, umożliwiając tym samym monitoring korzystających z usług pacjentów w trybie 24/7. Całodobowa opieka pozwala na szybką interwencję w przypadku wykrytych automatycznie anomalii. Platforma Teleinformatyczna integruje dane medyczne i wytworzone urządzenia; w jej skład wchodzą także systemy: Elektroniczna Książeczka Zdrowia oraz Platforma Analityczna i Raportująca.

Elektroniczna Książeczka Zdrowia

Platforma Analityczna i Raportująca

platforma telemedyczna

INFOGRAFIKA: Przykłady wdrożeń Miasta Zdrowia

Poznaj statystyki poszczególnych wdrożeń projektu Miasto Zdrowia realizowane w samorządach na terenie całego kraju:

 • Łódź
 • Suwałki
 • Brzeg
 • Płock
 • Prusice

Dowiedz się więcej

miasto zdrowia wdrożenia

Kto może zyskać?

Mieszkańcy Miasta Zdrowia

Mieszkańcy Miasta Zdrowia

 • Poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i opieki
 • Komfortowe usługi telemedyczne
 • Przyjazne oprogramowanie Zdalnej Przychodni do korzystania z usług medycznych, umawiania się na wizyty, otrzymywania personalnych rekomendacji dotyczących zdrowia, kontroli realizacji zaleceń lekarskich
 • Łatwy dostęp przez Elektroniczną Książeczkę Zdrowia do swoich danych medycznych

jednostki medyczne telemedycyna

Placówki medyczne

 • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi wspierających profilaktykę i leczenie
 • Zwiększenie zasięgu świadczonych usług medycznych o społeczność mieszkańców korzystającą z Internetu
 • Dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej mieszkańców
 • Skrócenie czasu pobytu pacjenta w placówce

samorząd ezdrowie

Samorządy

 • Możliwości analizy zanonimizowanych danych o zdrowiu mieszkańców w układzie terytorialnym
 • Udostępnienie mieszkańcom innowacyjnych usług telemedycznych i teleopiekuńczych
 • Uruchomienie centralnych rejestrów medycznych dla mieszkańców
 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej podległych placówek medycznych
 • Nawiązana współpraca między Comarch  S.A. i Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach pozwoliła na wprowadzenie innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów, mieszkańców Miasta Zdrowia. Korzystanie z usług zdalnych to przede wszystkim łatwiejsza kontrola i realizacja zaleceń lekarskich, zmniejszenie liczby badań i wizyt lekarskich oraz wyższy komfort obsługi, poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i opieki.

   

  Adam Szałanda, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 • Zdalna Opieka pozwoliła nam uzupełnić usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu. Dzięki Zdalnej Opiece Medycznej możemy zagwarantować naszym podopiecznym stały kontakt z personelem medycznym i możliwość konsultacji odczuwanych dolegliwości czy niepokojących symptomów, a tym samym zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa zarówno zdrowotnego jak i psychicznego. Wdrożone rozwiązanie to także lepszy dostęp do specjalistów nie zawsze dostępnych w regionie – np. geriatrów oraz pełniejsza diagnostyka EKG typu Holter. Uważam, że w dalszej perspektywie podobne rozwiązania powinny stać się standardem w całym systemie opieki nad osobami starszymi, chorymi i samotnymi.

   
  Sebastian Matuszewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

  Realizacja pilotaży demonstracyjnych planowana jest w kilkunastu miastach w całym kraju

  Lista ośrodków ma charakter otwarty, a COMARCH poszukuje aktywnych samorządów pragnących zrealizować pilotaż stanowiący pierwszy krok do uruchomienia pełnej usługi w regionie. Zaproszenie skierowane jest do miast, w których liczba mieszkańców miasta lub gminy, do której należy miasto, jest większa niż 8 tys. osób.

  pilotażowe wdrożenie telemedycyny

  Źródła finansowania

  W ramach umowy zawartej przez Comarch S.A. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzane są prace rozwojowe i wytworzana jest instalacja demonstracyjna platformy teleinformatycznej Miasto Zdrowia. Łączna inwestycja COMARCH w realizację projektu wynosi 20 963 504,00 zł, z czego 8 385 401,60 zł zostanie pokryte w formie dofinansowania ze środków NCBiR. Realizacja umowy obejmie okres 01.2016 – 12.2018. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  finansowanie teleopieki

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.  Przejdź do formularza