Czym jest Miasto Zdrowia?

Miasto Zdrowia to platforma usługowo-informatyczna składająca się z zestawu wzajemnie współpracujących aplikacji i systemów IT. W ramach Miasta  Zdrowia  jest  wytwarzany  i  dostarczany  personelowi medycznemu, pacjentom oraz osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej zestaw narzędzi pozwalający zapewnić kompleksową opiekę zdrowotną od narodzin, przez całe życie.

Koncepcja Miasto Zdrowia

Głównym założeniem projektu Miasto Zdrowia jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną od momentu narodzin, przez całe życie z równoległym kształtowaniem usług medycznych dostępnych w mieście.

Filary koncepcji Miasto Zdrowia

Rozbudowana analityka medyczna
Zanonimizowane dane z miasta lub regionu przetwarzane są przez Platformę Analityczną i Raportującą. Na ich podstawie władze miasta są w stanie podejmować optymalne decyzje dotyczące kształtowania strategii rozwoju polityki zdrowotnej i nadzoru nad jej realizacją.
Kompleksowość opieki zdrowotnej
Mieszkaniec Miasta Zdrowia objęty jest kompleksową opieką zdrowotną niezależnie od jednostki medycznej, z usług której korzysta.
Łatwiejszy dostęp do danych medycznych
Pacjent posiada komfortowy dostęp do swoich danych zebranych przez różne placówki w odmiennych kontekstach medycznych. Korzysta w tym celu z nowoczesnych kanałów, np. aplikacji mobilnych.
Holistyczne podejście do pacjenta
Lekarz ma dostęp do pełnej dokumentacji medycznej zarówno swoich stałych pacjen- tów, jak i tych, którzy trafiają do niego po raz pierwszy.
Objęcie opieką wszystkich grup społecznych
Platforma obejmuje swoim zasięgiem całe rodziny. Szczególną opieką otacza grupy społeczne wymagające stałego monitorowania, np.: seniorów i młodzież szkolną.
Odmiejscowienie opieki medycznej
Dzięki zastosowaniu rozwiązań Zdalnej Opieki pacjent może ograniczyć swój pobyt w szpitalu lub przychodni do minimum. Jego stan zdrowia monitorowany jest w warunkach domowych, najbardziej przyjaznych dla rekonwalescencji.

INFOGRAFIKA: Elementy platformy Miasto Zdrowia

 

Zobacz warstwy i ich poszczególne elementy składające się na Miasto Zdrowia.

 

Platforma teleinformatyczna

W ramach Miasta Zdrowia funkcjonuje platforma telemedyczna Comarch e-Care 2.0. Rozwiązanie skupia wykwalifikowany personel medyczny, umożliwiając tym samym monitoring korzystających z usług pacjentów w trybie 24/7. Całodobowa opieka pozwala na szybką interwencję w przypadku wykrytych automatycznie anomalii. Platforma Teleinformatyczna integruje dane medyczne i wytworzone urządzenia; w jej skład wchodzą także systemy: Elektroniczna Książeczka Zdrowia oraz Platforma Analityczna i Raportująca.

Kto może zyskać?

Mieszkańcy Miasta Zdrowia

Mieszkańcy Miasta Zdrowia

 • Poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i opieki
 • Komfortowe usługi telemedyczne
 • Przyjazne oprogramowanie Zdalnej Przychodni do korzystania z usług medycznych, umawiania się na wizyty, otrzymywania personalnych rekomendacji dotyczących zdrowia, kontroli realizacji zaleceń lekarskich
 • Łatwy dostęp przez Elektroniczną Książeczkę Zdrowia do swoich danych medycznych

samorząd ezdrowie

Samorządy

 • Możliwości analizy zanonimizowanych danych o zdrowiu mieszkańców w układzie terytorialnym
 • Udostępnienie mieszkańcom innowacyjnych usług telemedycznych i teleopiekuńczych
 • Uruchomienie centralnych rejestrów medycznych dla mieszkańców
 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej podległych placówek medycznych

jednostki medyczne telemedycyna

Placówki medyczne

 • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi wspierających profilaktykę i leczenie
 • Zwiększenie zasięgu świadczonych usług medycznych o społeczność mieszkańców korzystającą z Internetu
 • Dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej mieszkańców
 • Skrócenie czasu pobytu pacjenta w placówce

INFOGRAFIKA: Przykłady wdrożeń Miasta Zdrowia

Poznaj statystyki poszczególnych wdrożeń projektu Miasto Zdrowia realizowane w samorządach na terenie całego kraju:

 

miasto zdrowia wdrożenia

Realizacja pilotaży demonstracyjnych planowana jest w kilkunastu miastach w całym kraju

Lista ośrodków ma charakter otwarty, a COMARCH poszukuje aktywnych samorządów pragnących zrealizować pilotaż stanowiący pierwszy krok do uruchomienia pełnej usługi w regionie. Zaproszenie skierowane jest do miast, w których liczba mieszkańców miasta lub gminy, do której należy miasto, jest większa niż 8 tys. osób.

Źródła finansowania

W ramach umowy zawartej przez Comarch S.A. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzane są prace rozwojowe i wytworzana jest instalacja demonstracyjna platformy teleinformatycznej Miasto Zdrowia. Łączna inwestycja COMARCH w realizację projektu wynosi 20 963 504,00 zł, z czego 8 385 401,60 zł zostanie pokryte w formie dofinansowania ze środków NCBiR. Realizacja umowy obejmie okres 01.2016 – 12.2018. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

finansowanie teleopieki

 • Nawiązana współpraca między Comarch  S.A. i Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach pozwoliła na wprowadzenie innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów, mieszkańców Miasta Zdrowia. Korzystanie z usług zdalnych to przede wszystkim łatwiejsza kontrola i realizacja zaleceń lekarskich, zmniejszenie liczby badań i wizyt lekarskich oraz wyższy komfort obsługi, poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i opieki.
   
  Adam Szałanda, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 • Zdalna Opieka pozwoliła nam uzupełnić usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu. Dzięki Zdalnej Opiece Medycznej możemy zagwarantować naszym podopiecznym stały kontakt z personelem medycznym i możliwość konsultacji odczuwanych dolegliwości czy niepokojących symptomów, a tym samym zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa zarówno zdrowotnego jak i psychicznego. Wdrożone rozwiązanie to także lepszy dostęp do specjalistów nie zawsze dostępnych w regionie – np. geriatrów oraz pełniejsza diagnostyka EKG typu Holter. Uważam, że w dalszej perspektywie podobne rozwiązania powinny stać się standardem w całym systemie opieki nad osobami starszymi, chorymi i samotnymi.
   
  Sebastian Matuszewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

  Przejdź do formularza

  Proszę czekać