Miasto Zdrowia na Kujawach

Mieszkańcy Kujaw objęci Zdalną Opieką.

 

Fundacja Ekspert-Kujawy wesprze realizację projektu „Miasto Zdrowia” w zakresie usługi Zdalna Opieka. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, uczestniczący w projektach realizowanych przez Fundację, będą mogli skorzystać z bezpłatnych usług zdalnej opieki medycznej. Niezbędne systemy informatyczne, usługi monitorowania a także urządzenia do teleopieki zapewni firma Comarch.

 

Kujawy-Miasto-Zdrowia-Comarch-Healthcare-News

 

Projekt realizowany będzie przy współpracy z kujawskimi samorządami. W ramach projektów, których celem jest dostarczenie usług opiekuńczych osobom samotnym, niesamodzielnym czy przewlekle chorym możliwe będzie także objęcie podopiecznych całodobowym monitoringiem Centrum Zdalnej Opieki zlokalizowanym w Krakowie. W projekt zaangażowany będzie personel fundacji oraz ratownicy medyczni z Centrum Zdalnej Opieki, które jest częścią prowadzonego przez Comarch Centrum Medycznego Imed24.

Opieka nad mieszkańcami 

Dzięki Usłudze Zdalnej Opieki, przy użyciu zestawów Senior Medical Assistant (SMA) składających się z dedykowanego tabletu wraz z zainstalowaną aplikacją pacjenci będą mogli całodobowo kontaktować się z Centrum Zdalnej Opieki, a także rejestrować zapisy samodzielnie prowadzonej diagnostyki w postaci dzienniczka zdrowia.

Uczestnicy projektu objęci monitoringiem będą mogli sami zaalarmować ratowników medycznych przez całą dobę, np. w przypadku złego samopoczucia. Ratownicy skontaktują się niezwłocznie i stosując medyczne procedury postępowania udzielą niezbędnej pomocy. Jeśli będzie taka potrzeba wezwą także pomoc lokalnego ratownictwa medycznego udzielając jednocześnie niezbędnych informacji o osobie potrzebującej pomocy – mówi Andrzej Rybicki, Dyrektor Centrum Sprzedaży Comarch Healthcare, spółki realizującej projekt.

Zarówno dostarczone urządzenia, jak i oprogramowanie zapewniają szybką reakcję, pozwalającą ratować życie i zdrowie osób objętych telemonitoringiem. 

Rozpoczęcie współpracy w ramach projektu „Miasto Zdrowia” z firmą Comarch umożliwi nam sprawdzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w opiece społecznej – mówi Jolanta Woźnica Dyrektor Fundacji Ekspert-Kujawy - Odbiorcami usługi będą osoby uczestniczące w realizowanych przez nas projektach na terenie Miasta i Gminy Inowrocławia, Gminy Gniewkowo i Powiatu Żnińskiego. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu będziemy mogli zapewnić uczestnikom dodatkowe usługi wspierające. 

 

Kujawy-Miasto-Zdrowia-Comarch-Healthcare-umowa

 

W efekcie dostarczenia usług zdalnych zebrane zostaną dane, dzięki którym możliwe będzie przygotowanie analiz dotyczących potrzeb mieszkańców i sposobu korzystania z usługi. Wszystkie zgormadzone dane pozostaną anonimowe a opracowane raporty pozwolą zaangażowanym w projekt samorządom podejmować decyzje o przeprwadzaniu programów teleopieki dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb.

Więcej o projekcie „Miasto Zdrowia” 

Projekt będzie realizowany w ramach umowy zawartej przez Comarch S.A w dniu 26 listopada 2015 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (POIR.01.01.02-00-0030/15-00) na dofinansowanie projektu „Miasto Zdrowia” w ramach Działania 1.1. Projektu B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadaniem Projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych związanych z wytworzeniem demonstratora platformy teleinformatycznej - systemów informatycznych oraz rozwiązań sprzętowych w celu realizacji demonstracyjnych usług opieki dla mieszkańców „Miasta Zdrowia”. Rezultatem projektu będzie technologia umożliwiająca wdrożenia komercyjne zademonstrowanego zestawu nowych usług ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

Realizacja Umowy o dofinansowanie wymaga udziału Partnerów Projektu, a Comarch S.A. zgodnie z Umową o dofinansowanie jest zobowiązany zapewnić pilotażowe uruchomienie usług dostarczanych przez platformę medyczną objętą projektem i ich weryfikację w warunkach rzeczywistych w wybranych miastach na terenie Polski będących Partnerami Projektu. Pilotażowe projekty w ramach programu „Miasto Zdrowia” zostały już uruchomione m.in.: w Suwałkach, Brzegu, Prusicach i Łodzi.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać