18 września br. odbyło się kolejne szkolenie „Miasto Zdrowia” tym razem we Wrocławskiem Centrum Badań EIT+.

Konferencja była objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Patronatem Honorowym Dziekana Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. hab. Joanny Rosińczuk, prof. nadzw. 

Szkolenie było podzielone na 3 części tematyczne. W pierwszej z nich, poświęconej wprowadzeniu do tematyki „Miasta Zdrowia”, wypowiadali się Jarosław Maroszek, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; mgr inż. Dorota Kiedik z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Małgorzata Krywko-Trznadel, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. W części drugiej goście mogli posłuchać prezentacji specjalistów Comarch Healthcare, którzy omówili  koncepcję oraz ekosystem produktów i usług. Na zakończenie zaprezentowane zostało wdrożenie koncepcji „Miasto Zdrowia” na przykładzie PSIeZ oraz praktyczne wskazówki, jak pozyskać fundusze europejskie na innowacyjne projekty medyczne i jak przygotować się do wdrożenia projektu finansowanego z UE.

Szkolenie zostało ocenione bardzo pozytywnie przez uczestników o czym może świadczyć również dopisująca frekwencja. 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać