Comarch e-Zdrowie udostępnia nową wersję oprogramowania do zarządzania przychodnią – OptiMED24. Wersja 5.0 została wzbogacona o wiele nowych funkcjonalności, w tym najważniejsze:

  • dodano Moduł Punkt Pobrań, oferujący integracje z laboratoriami Synevo i Diagnostyka,
  • rozszerzono możliwości oprogramowania o obsługę świadczeń medycyny pracy,
  • zapewniono możliwość wytwarzania dokumentacji zbiorczej w postaci elektronicznej.

Oprogramowanie OptiMED24 pozwala na kompleksowe zarządzanie placówką medyczną, w tym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów.

Punkt Pobrań
W nowym module Punkt Pobrań wyróżniono cztery sekcje: Skierowania, Zlecenia, Listy przewozowe, Wyniki. Dzięki tym funkcjonalnościom możliwa jest kompleksowa obsługa i zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne. Moduł pozwala na obsługę pacjentów komercyjnych i niekomercyjnych. Oferuje możliwość pełnej integracji z systemami laboratoryjnymi Synevo i Diagnostyki. Personel może zlecać i odbierać wyniki badań w postaci elektronicznej.

Medycyna Pracy
Najnowsza funkcjonalność wspiera działalność placówek medycznych w zakresie planowania, wykonania i rozliczania usług Medycyny Pracy. Moduł współpracuje z Modułami: Gabinet oraz Rejestracja. Umożliwia generowanie zleceń, dokumentacji badan profilaktycznych, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa. Istotną zmianą jest dodanie definiowania grupy usług wybieranych z zatwierdzonych i aktualnych cenników, kontraktów oraz promocji w celu zdefiniowania zbioru usług możliwych do szybkiego „grupowego” wyboru i rozliczania.

Zbiorcza dokumentacja medyczna w formie elektronicznej
Placówki medyczne posiadające OptiMED24 w wersji 5.0 będą mogły wytwarzać w formie elektronicznej także zbiorczą dokumentację medyczną odnoszącą się do ogółu pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych lub określonych grup tych pacjentów.

Ponadto wersja 5.0 wprowadza m.in. następujące udogodnienia dla użytkowników: obsługa pakietów indywidualnych, obsługa skierowań wewnętrznych, informacje nt. chorób przewlekłych, łączenie kont pacjentów czy import puli numerów recept. W oprogramowaniu zastosowano mechanizmy dzięki którym wdrożenie oprogramowania OptiMED24 w konkretnym podmiocie jest jeszcze szybsze i prostsze. Po najnowszej aktualizacji z systemu OptiMED24 może korzystać praktycznie każda placówka medyczna, niezależnie od własnego schematu organizacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami i z wersją Demo systemu.

Szczegółowe informacje:
•    OptiMED24 >>
•    DEMO najnowszej wersji OptiMED24 >>
•    Zachęcamy do kontaktu z Opiekunami Regionalnymi >>


Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać