28 listopada podczas Klubu Pacjenta CARINT w Krakowie zaprezentowano autorskie urządzenie medyczne stworzone w Comarch e-Zdrowie. Urządzenie pozwoli na zdalne i automatyczne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z chorobami serca. Osobisty Asystent Medyczny (PMA) jest obecnie w fazie testów w warunkach laboratoryjnych.

Ponad pół tysiąca osób ze schorzeniami serca wzięło udział w Centralnym Klubie Pacjenta zorganizowanym w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. autorskie rozwiązanie z sektora Comarch e-Zdrowie, które może istotnie wpłynąć na poprawę monitorowania stanu zdrowia pacjentów z chorobami serca. PMA będzie towarzyszyć pacjentom kardiologicznym przez 24 godziny na dobę, a w razie gdy pojawią się niepokojące objawy poinformuje o tym Centrum Comarch e-Care. Nie potrzebuje do tego, jak inne podobne aparaty, dodatkowych urządzeń, jak np. telefon komórkowy.

PMA z Modułem EKG może działać w dwóch różnych trybach pracy. Domyślnie jest rejestratorem EKG typu Holter. Dzięki konstrukcji umożliwiającej wymianę modułu zasilania ma możliwość praktycznie nieprzerwanej ciągłej pracy, gwarantując brak ograniczeń czasu przeprowadzanego badania. Urządzenie posiada intuicyjny Elektroniczny Dzienniczek Pacjenta, aby poprzez naciśnięcie jednego przycisku pacjent mógł dokonać nie tylko deklaracji momentu wystąpienia złego samopoczucia, ale również jego kontekstu behawioralnego.

W trybie telemedycznym, PMA wzbogacono o automatyczną detekcję arytmii. W celu przesłania fragmentu sygnału zawierającego wykrytą nieprawidłowość urządzenie komunikuje się z oprogramowaniem znajdującym się w placówce medycznej poprzez wbudowany moduł GSM. Co istotne, PMA ma w założeniu wysyłać dane z badania do placówki, w której pacjent jest pod stałym nadzorem, a lekarze mają dostęp do jego dokumentacji medycznej. To w oparciu o nią są w stanie lepiej przeanalizować i zinterpretować wyniki badań przesłanych automatycznie przez urządzenie.

Grupa Kapitałowa Comarch prowadzi szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem zaawansowanego, programistyczno-sprzętowego systemu teleinformatycznego umożliwiającego kompleksową realizację aplikacji telemedycznych. Urządzenie PMA jest integralnym elementem tworzonego systemu.  Comarch e-Zdrowie planuje wdrożenie rozwiązania opartego o urządzenie już w pierwszym kwartale 2013 roku.

- Projektowany system pozwala na zdalną opiekę kardiologiczną, monitorowanie stanu zdrowia i budowanie relacji z pacjentem przebywającym w środowisku domowym. Współpraca z CARINT pozwoli na ewaluację systemu w warunkach klinicznych zarówno pod kątem technologicznym, jak i przede wszystkim medycznym. – mówi Piotr Madej – dyrektor Comarch e-Zdrowie Aparatura Medyczna.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać