Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany jest przez Województwo Podlaskie i Partnerów od 2011 r. wystartował. Jednym z wykonawców i autorów jest krakowski producent oprogramowania Comarch.

Ostateczny sukces i prawdziwe korzyści dla mieszkańców regionu, uzależnione są jednak również od starań wszystkich podmiotów leczniczych podłączonych do platformy, dlatego też ze swojej strony bardzo proszę o utrzymanie tak wysokiego jak do tej pory zaangażowania podmiotów w wykorzystanie dostarczonych systemów, o produkcyjne korzystanie z zakupionych systemów oraz promocję systemu e-Zdrowie wśród swoich pacjentów –  podkreślił Mieczysław Kazimierz Baszko, Marszałek Województwa Podlaskiego. 

 

 

„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany był w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Do realizacji projektu zaproszono podmioty lecznicze województwa podlaskiego i ich organy tworzące - łącznie 36 partnerów zrzeszonych na podstawie Porozumienia Partnerskiego, co daje 8600 użytkowników.  

Budżet projektu to prawie 60 mln zł.  Dofinansowanie z EFRR ponad 49 mln zł. Projekt rozpoczął się 27 listopada 2013 r. Wdrożenie zakończyło się w 2015 r.  w maju, a w październiku ukończony został proces zasilania platformy danymi. 

Profesor Filipiak - uruchomienie podlaskiej platformy regionalnej

Eksperci Comarch dla Podlasia

W jego ramach Comarch realizował jego komponenty o wartości 23.852.258,77 zł brutto. Projekt realizowało 150 specjalistów z sektorów Publicznego Comarch SA, Comarch Healthcare oraz Comarch Technologies.

W ramach umowy wdrożono oraz uruchomiono:

  • Platformę Regionalną w UMWP (w tym m.in.: Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej, Regionalny System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych, Portal Pacjenta, Portal Menedżerski, systemy rejestrów),
  • Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS (Szpitalny System Informacyjny), typu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów), typu EDM  (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) i lokalnej warstwy integracyjnej w 26 podmiotach medycznych z województwa podlaskiego. 

I dla pacjenta i dla placówki leczniczej

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Wdrożone rozwiązania niosą ze sobą wiele korzyści, do których możemy zaliczyć m.in.;

  • ułatwienie procesu zarządzania podmiotami leczniczymi z poziomu organu tworzącego,
  • dostęp do predefiniowanych raportów, analiz i zestawień zarządczych wraz z możliwością tworzenia nowych zapytań,
  • możliwość zarejestrowania pacjentów przez Internet do większości poradni specjalistycznych,
  • dostęp dla pacjentów do dokumentacji medycznej przez Internet,
  • możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi przez pacjentów. 

portal pacjenta-PSIeZ-Comarch Healthcare

 PSIeZ-Platforma-Regionalna-Portal-Pacjenta

Więcej informacji oraz źródło foto >>

Informacja o uroczystym podpisaniu umowy >>

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać