Końca dobiegły odbywające się w Gdyni oraz Lublinie szkolenia z cyklu „Miasto Zdrowia”.


Najlepsza frekwencja w Trójmieście

Spotkanie, które odbyło się 02.10.2015 w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii zgromadziło rekordowo dużą liczbę uczestników. W czasie trwania pierwszej sesji wprowadzeniem do tematyki „Miasta Zdrowia” zajęli się  Piotr Popowski, dr n. med., przedstawiciel Centrum Zintegrowanej Opieki Medycznej oraz Adam Roślewski – Prezes Zarządu Know How. 

W trakcie 2 część spotkania prelekcje poświęcone koncepcji „Miasta Zdrowia”  wygłosili specjaliści Comarch Healthcare. Na zakończenie tej części prezentację przedstawił również Artur Gosl – Koordynator Klastra Pomorska Dolina Medyczna. 

Trzecia i ostatnia część szkolenia poświęcona była kwestiom możliwości stojących przed służbą zdrowia. Praktyczne przykłady wdrożonych rozwiązań oraz istniejących projektów przedstawiali reprezentujący Comarch ERP Egeria Piotr Kuźniarski,  przedstawiciel Centarlnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego  dr med. Jarosław Skokowski oraz Prezes zarządu FXGRAIL Sp. z o.o Grzegorz Fiuk. 

 Miasto Zdrowia Gdynia

Miasto Zdrowia Gdynia konferencja

Wciągający panel dyskusyjny w Lublinie

Konferencja mająca miejsce 06.10.2015 w Lublinie składała się z 4 sesji tematycznych. Dwie pierwsze części podobnie jak w przypadku wcześniejszych szkoleń poświęcone były wprowadzeniu do tematyki szkolenia oraz przedstawieniu koncepcji „Miasta Zdrowia”. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk. 

Część trzecią, nieco inaczej niż w poprzednich Miastach stanowił panel dyskusyjny. Poruszanym tematem były możliwości współpracy w środowisku na rzecz innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na trendy i wyzwania demograficzne i społeczne. W tej części swoje prelekcje wygłosili dr inż. Jarosław Zubrzycki - Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk - Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński - prorektor ds. szpitali klinicznych, Piotr Piątosa - Prezes Zarządu Comarch Healthcare, Jakub Partyka – Prezes Zarządu Industi Sp. z o.o. oraz Andrzej Witek - Prezez Zarządu CenterMed Sp. z o.o. 

W ostatniej, czwartej części wystąpili Piotr Kuźniarski, Iwona Gieruszczak oraz Michał Roślewski. 

Partnerem konferencji "Miasto Zdrowia" w Lublinie był Klaster Lubelska Medycyna, którego misją jest wsparcie rozwoju branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie i województwie lubelskim.

prezydent Miasta Lubina - Krzysztof Żuk

Panel dyskusyjny - Miasto Zdrowia Lublin 

Oba szkolenia uznać należy za bardzo udane. Wyjątkowo duża frekwencja w Gdyni oraz wzbudzający entuzjazm panel dyskusyjny w Lublinie świadczą o dużym zainteresowaniu poruszaną tematyką. 

Za nami połowa z 10 zaplanowanych konferencji. Miejmy nadzieję, że pozostałe spotkania będą równie udane.  

 

Zapraszamy do zapozniania się z relacją filmową z katowickiego "Miasta Zdrowia".

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać