Ruszają konsultacje społeczne wokół samoregulacji AI w zdrowiu

Kilkadziesiąt stron praktycznych rozwiązań wypracowanych w gronie ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją w zdrowiu – to efekt kilkumiesięcznych prac nad stworzeniem „Białej Księgi AI w praktyce klinicznej”. 16 maja dokument trafił do konsultacji społecznych. Finalna treść samoregulacji branży zostanie zaprezentowana podczas drugiej edycji konferencji „AI w zdrowiu”. 

Placówki medyczne coraz częściej i chętniej sięgają po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Wiąże się to jednak z wieloma wyzwaniami i wątpliwościami. Powód? Stosowanie sztucznej inteligencji w zdrowiu nie zostało dotąd uregulowane w Polsce ani w UE. Odpowiedzią na wspomniane wyzwania i wątpliwości ma być „Biała Księga AI w praktyce klinicznej”

- Przed sztuczną inteligencją w zdrowiu nie ma już odwrotu. To fakt, a jednocześnie ogromna szansa na skuteczniejsze leczenie pacjentów i efektywniejsze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. W praktyce oznacza to szybszą i dokładniejszą diagnostykę, wdrożenie właściwego leczenia, a także optymalizację zasobów i kosztów – zauważa inicjatorka samoregulacji Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Liderka Koalicji AI w zdrowiu.

Po co „Biała Księga”?

Dokument ma na celu zidentyfikowanie najważniejszych pytań i wątpliwości, które rodzą się w codziennej praktyce stosowania AI. Z dokumentu będzie można dowiedzieć się, czym jest sztuczna inteligencja w zdrowiu, jakie stwarza możliwości, czy jej stosowanie ochronie zdrowia jest prawnie dopuszczalne, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać profesjonalistę medycznego i pacjenta, a także jaka jest polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Sporo uwagi autorzy dokumentu poświęcili również prawom pacjenta.

Sztuczna inteligencja vs. prawo

- Liderzy innowacji w polskich placówkach medycznych muszą mierzyć się z brakiem regulacji dotyczących stosowania AI w zdrowiu. Dotyczy to zarówno prawa europejskiego, jak i krajowego. Proces legislacyjny na poziomie UE jest na stosunkowo wczesnym etapie – podkreśla Paweł Kaźmierczyk z kancelarii DZP. 

Jak zauważa ekspert, placówki medyczne i lekarze już teraz stawiają pytania o to, jak korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w zgodzie z istniejącymi przepisami prawa. 

- Chodzi tu przede wszystkim o poszanowanie praw pacjenta oraz zasad wykonywania zawodu i działalności leczniczej – dodaje prawnik.

Medycy chcą praktycznych wskazówek

„Biała Księga AI w praktyce klinicznej” będzie wskazywała proponowane kierunki odpowiedzi i możliwe rozwiązania, które w ocenie autorów samoregulacji mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości stosowania AI, a w efekcie do budowania zaufania do tej technologii. 

- Biała Księga ma mieć wymiar jak najbardziej praktyczny, dzięki czemu będzie przekładać się na możliwe do wdrożenia sposoby postępowania, a tym samym zwiększy pewność szpitali w zakresie bezpieczeństwa pacjenta – zapewnia Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Konsultacje publiczne

Prace branży medycznej, prawnej i technologicznej nad „Białą Księgą AI w praktyce klinicznej” ruszyły na początku roku we współpracy z Kancelarią DZP. Wypracowaniu samoregulacji AI w zdrowiu towarzyszyło powołanie Rady Naukowej. W jej skład weszli m.in. przedstawiciele: Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Centrum e-Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby karskiej w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM czy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

W opracowanie samoregulacji AI w zdrowiu zaangażowało się wielu znaczących Partnerów, w tym: Abbott, Comarch Healthcare, IQVIA, Grupa LUX MED, Medicover i Microsoft. W przygotowaniu „Białej Księgi AI w praktyce klinicznej” uczestniczy również Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji w zdrowiu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Efekty prac tych podmiotów trafią teraz do konsultacji społecznych, które rozpoczną się 16 maja i potrwają do 27 maja. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych pod linkiem: https://aiwzdrowiu.pl/biala-ksiega-ai/ 

Finał samoregulacji AI w zdrowiu już w czerwcu

Po zakończeniu konsultacji społecznych zespół ekspertów wypracuje finalny kształt „Białej Księgi AI w praktyce klinicznej”. Dokument zostanie zaprezentowany 14 czerwca podczas drugiej już edycji konferencji  „AI w zdrowiu”. 

Zapraszamy do rejestracji na konferencję pod linkiem: https://aiwzdrowiu.pl/?tripetto=f797b94f9e245b07c9ab0aeaf9c07487a61d3f7fc1c3a760f4274f6a93af282f

Zarejestruj się 

 

* * *

wZdrowiu – zespół ekspertów na czele z liderką Koalicji AI w zdrowiu Ligią Kornowską. Organizator konferencji „RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu” – największego wydarzenia dotyczącego ochrony danych medycznych w Polsce, skupiającego najbardziej znaczące organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.  Od 2021 roku wZdrowiu organizuje również konferencję „AI w Zdrowiu” – pierwsze na tak dużą skalę w Europie środkowo-wschodniej wydarzenie dedykowane sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu. Ubiegłoroczna odsłona wydarzenia skupiła wiele znaczących środowisk i instytucji, w tym wybitnych panelistów z UK, Węgier i Bułgarii.

Polska Federacja Szpitali – ogólnopolska organizacja pracodawców, zrzeszająca szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego czy modelu działania. Zrzesza bezpośrednio ponad 250 szpitali, a poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 550 szpitali. Działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa. PFSz jest głosem polskich szpitali na forum krajowym, europejskim oraz światowym. Więcej informacji: www.pfsz.org 

Koalicja AI w zdrowiu – inicjatywa, mająca na celu wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji w zdrowiu i wspieranie cyfrowej transformacji. Działania Koalicji mają charakter wszechstronny. Są prowadzone po stronie regulacyjnej (tworzenie sektorowych polityk publicznych), jak i po stronie technologicznej (wykorzystanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad technologiami umożliwiającymi zastosowanie AI w opiece medycznej). Do Koalicji należy kilkadziesiąt wiodących krajowych i globalnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie algorytmów AI. Więcej informacji: aiwzdrowiu.pl 

DZP – największa polska kancelaria prawnicza. Od 1993 roku doradza polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Obecnie w biurach DZP pracuje 180 ekspertów różnych specjalizacji. Kancelaria prowadzi działalność w obszarze 9 praktyk i 40 specjalizacji. Posiada biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. W ramach sieci relacji biznesowych działa w ponad 90 krajach. Od lat pracuje nad utrzymaniem dobrej reputacji i prestiżu zawodowego. Od lat niezmiennie DZP zajmuje pierwsze miejsce w rankingach kancelarii prawniczych przeprowadzanych przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazetę Prawną. Więcej informacji: https://www.dzp.pl/

 

Kontakt dla mediów:

Klaudia Gutowska, Project Manager
tel.: +48 606 334 144,
e-mail: klaudia.gutowska@wzdrowiu.com

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać